Liczby mówią: Największe złoże białego wodoru – nowa energia w zasięgu ręki

Agencja Informacyjna: największe złoża białego wodoru na świecie, podobno przypadkowo, odkryła francuska ekspedycja naukowa Laboratoire GeoRessources Uniwersytetu w Lotaryngii i Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS), podczas poszukiwanie metanu, w Lotaryngii, w Republice Francuskiej.

W trakcie badania warstw skalnych w rejonie Lotaryngii, ekspedycja naukowa zorientowali się, że mają do czynienia wysokim stężeniem wodoru. Naukowcy planują też poszukiwać złóż w Alpach, Pirenejach oraz rejonie Nowej Kaledonii. Republika Francuska może zyskać status globalnej potęgi energetycznej.

Wodór jest obiecującym źródłem czystej energii, dużo bardziej nic projekty związane z tak zwanymi odnawialnymi źródłami energii. Jego wpływ na środowisko zależny od sposobu wytwarzania. Wodór można pozyskiwać procesie reformingu parowego z gazu ziemnego (tzw. wodór szary). Dochodzi wtedy jednak do emisji dwutlenku węgla i taki wodór nie jest źródłem czystej energii. Istnieje jeszcze tzw. Wodór zielony, który jest pozbawiony wad wodoru szarego. Wytwarza się go w procesie elektrolizy wody. Jest on bardzo chłonny energetycznie, ale źródła odnawialne pozwalają na uzyskiwanie tego pierwiastka bez emisyjnie. Prawdziwym skarbem czystej energetyki pozostaje więc występujący naturalnie, wodór biały. Jego pozyskiwanie nie generuje emisji dwutlenku węgla, a wyzwaniem pozostaje tylko odnalezienie złóż i wydobycie, dlatego odkrycie złóż białego wodoru może zadecydować o przyszłości globalnej energetyki.

LICZBY MÓWIĄ:

5 ton białego wodoru rocznie wydobywa się w jedynej funkcjonującej obecnie na świecie kopalni wodoru na Mali.

1.200 metrów pod powierzchnią ziemi, w rejonie Lotaryngii stężenie wodoru białego osiągnęło aż 20 proc.; 

3.000 metrów pod powierzchnia ziemi w Lotarygii, naukowcy spodziewają się, że stężenie wodoru białego może wynieść aż 90 proc.; 

3.000.000 ton białego wodoru rocznie będzie można wydobywać ze złoża w Lotarygii;

6.000.000 do 250.000.000 ton wodoru białego mogą awierać złoża w Lotaryngii.


Przełom w Technologii Energii Odnawialnej: Wydobycie Białego Wodoru w Mali

W erze poszukiwań zrównoważonych źródeł energii, Mali wyróżnia się jako miejsce, z którego pochodzi unikatowy biały wodór – klucz do przyszłości energii odnawialnej. W jedynej na świecie kopalni białego wodoru w Mali, wydobywa się rocznie 5 ton tego cennego surowca.

Głęboko pod Ziemią: Cud Lotaryngii

Pod powierzchnią ziemi, w odległej Lotaryngii, na głębokości 1.200 metrów, natrafiono na zaskakująco wysokie stężenie białego wodoru, sięgające 20 procent. To nie tylko otwiera możliwości komercyjnego wydobycia, ale również stanowi obiecującą perspektywę dla ekonomii energii.

Potencjał na Głębokości 3.000 Metrów

Idąc jeszcze głębiej, na poziom 3.000 metrów, naukowcy przewidują, że stężenie białego wodoru może osiągnąć nawet 90 procent. Takie stężenie nie tylko czyni wydobycie bardziej efektywne, ale również otwiera drzwi do nowego rozdziału w produkcji energii.

Przyszłość Napędzana Białym Wodorem

Zasoby Lotaryngii mogą dostarczyć około 3 milionów ton białego wodoru rocznie. Taka ilość może zrewolucjonizować sektor energetyczny, dramatycznie redukując zależność od paliw kopalnych i obniżając emisję szkodliwych gazów.

Bogactwo Lotaryngii w Biały Wodór

Złoża w Lotarygii są niezwykle bogate w biały wodór, ich zawartość szacuje się na 6 do 250 milionów ton. Taki potencjał stawia Mali w pozycji przyszłego lidera na rynku globalnym, z potencjałem do bycia głównym eksporterem tego czystego i wydajnego źródła energii.

Podsumowanie

Działająca kopalnia w Mali to nie tylko przedsięwzięcie górnicze, ale przede wszystkim wizja przyszłości, w której energia nie kosztuje nas zdrowia naszej planety. Biały wodór otwiera przed nami możliwości energetycznego przełomu, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki zasilamy nasz świat.

Agencja Informacyjna, liczby mówią, /DEC/ 4.11.2023

Zdjęcie dodane przez Rafael Classen rcphotostock.com: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/samochod-kopiowanie-niebieskie-tlo-wodor-10670941/