Armenia na fali wzrostu – Zjednoczone Emiraty Arabskie liderem inwestycji bezpośrednich

Agencja Informacyjna: Armenia doświadcza znaczącego wzrostu gospodarczego, a kluczowe wskaźniki ekonomiczne zdają się to potwierdzać. Ostatnie informacje przekazane przez Ministra Gospodarki, Vahana Kerobyana, wskazują na dynamiczne zmiany w strukturze inwestycji zagranicznych oraz rosnącą wymianę handlową z krajami EAEU.

Wzrost przekazów pieniężnych z Rosji

W okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku, transfery środków przekazanych przez osoby fizyczne z Rosji do Armenii osiągnęły poziom 2,7 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 42 procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To wyraźny sygnał, że mimo globalnych wyzwań gospodarczych, Armenia utrzymuje silne więzi finansowe i ekonomiczne ze swoim tradycyjnym partnerem.

Dynamiczny rozwój handlu z krajami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej EAEU

Współpraca handlowa Armenii z państwami członkowskimi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) również uległa znaczącemu wzmocnieniu. Ogólny obrót handlowy z tymi krajami wzrósł o imponujące 55,8 procent, osiągając wartość 4,3 miliarda dolarów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na handel z Rosją, który w ciągu ośmiu miesięcy 2023 roku wyniósł 4 miliardy 160 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 56,3 procent.

Zjednoczone Emiraty Arabskie nowym liderem inwestycji bezpośrednich

Przełomowym momentem dla armeńskiej gospodarki stało się uzyskanie pozycji lidera przez Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) w zakresie inwestycji bezpośrednich. To po raz pierwszy w historii, kiedy to nie Rosja, lecz ZEA stanowią źródło największych inwestycji zagranicznych w Republice Armenii. Kwota netto inwestycji bezpośrednich z krajów EAEU wyniosła 305 milionów dolarów, z czego aż 250 milionów dolarów pochodziło z Federacji Rosyjskiej.

Czas na polski biznes w Armenii

– Ochłodzenie relacji z Rosją jest dla Armenii czasem poszukiwań nowych relacji międzynarodowych i gospodarczych – mówi Miłosz Manasterski, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej. – Na naszych oczach dokonuje się rekonfiguracja partnerstwa gospodarczego w Armenii. To moment, który powinny wykorzystać także polski biznes, który jest na Południowym Kaukazie dobrze postrzegany. Warto wykorzystać doskonały przyczułek jakim jest AMX giełda w Erywaniu, której pakiet większościowy w roku 2022 nabyła polska Giełda Papierów Wartościowych – komentuje Miłosz Manasterski.

Rozmowy o preferencyjnych reżimach handlowych

Armenia nie spoczywa na laurach i kontynuuje rozmowy z szeregiem państw na temat ustanowienia preferencyjnych reżimów handlowych. Wśród tych krajów znajdują się Iran, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Indonezja. Tego rodzaju umowy mogą jeszcze bardziej wzmocnić pozycję Armenii na arenie międzynarodowej, otwierając nowe rynki dla armeńskich przedsiębiorców oraz zwiększając przepływ kapitału.

Perspektywy na przyszłość

W obliczu tych pozytywnych tendencji, perspektywy dla armeńskiej gospodarki wydają się być obiecujące. Inwestycje bezpośrednie oraz rozwijający się handel międzynarodowy są ważnymi czynnikami, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju i modernizacji kraju. Armenia otwiera się na nowe rynki i inwestycje, które będą stanowić solidną podstawę dla przyszłego dobrobytu tego kraju.

Agencja Informacyjna, AI World, Gospodarka /AIN, news.am/ 4.11.2023

Na zdjęciu Erywań, Armenia, fot. Miłosz Manasterski