Erywań, Armenia

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych kupiła giełdę w Erywaniu

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych kupiła 65-proc. udział w AMX – Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Erywaniu. To ważny krok w kierunku zwiększenia polskiej obecności biznesowej na Zakaukaziu.

GPW za zakup większościowego pakietu akcji AMX ma zapłacić około 8,4 mln zł. Armeński rynek rynek posiada ok. 11 mln zł środków pieniężnych i brak długów. Kapitalizacja notowanych tam firm wynosi około 2,5 mld zł. Giełda w Armenii jest na stosunkowo wcześnym etapie rozwoju, co oznacza, że ma przed sobą bardzo interesujące perspektywy.

– Jesteśmy głęboko przekonani, że ta transakcja kładzie nowe fundamenty w stosunkach polsko-armeńskich i jest dobitnym wyrazem 700 lat historii wzajemnego zaufania i szacunku, jakie łączą oba narody. Jako Polska i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pomagamy Armenii budować małymi krokami gospodarcze relacje z Zachodem. Patrzymy na tę inwestycję jak na długoterminowe partnerstwo. Naszym celem jest odtworzenie wspólnymi siłami rynku kapitałowego Armenii i rozszerzenie naszej działalności w regionie. Stawiamy również na rozwój infrastruktury rynków kapitałowych, stworzenie przedsiębiorstwom możliwości pozyskiwania trwałego i niedrogiego kapitału oraz umożliwienie inwestorom i oszczędzającym bardziej profesjonalnego zarządzania oszczędnościami i inwestycjami w ramach szerszej gamy produktów i możliwości inwestycyjnych – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

GPW będzie wspierać rozwój rynku kapitałowego w Armenii wykorzystując swoje 30-letnie doświadczenie nabyte w tworzeniu od podstaw rynku kapitałowego w Polsce.

– W naszej ocenie jest to ważny kamień milowy w rozwoju armeńskich rynków kapitałowych. Znaleźliśmy partnera w postaci Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, z którą łączą nas ta sama wizja i podobne aspiracje. Wierzymy, że ta transakcja będzie punktem zwrotnym w historii rynków kapitałowych w Armenii. Pod przewodnictwem GPW, z jej doświadczeniem i wiedzą, AMX ma wielki potencjał, aby się rozwijać i stać się rynkiem gotowym do podjęcia wyzwań XXI wieku i przewodzenia w regionie – podkreślił Martin Galstyan, Przewodniczący Centralnego Banku Armenii.

AMX jest jedyną giełdą działającą obecnie w Armenii. Siedziba spółki mieści się w stolicy Armenii, Erywaniu.

Od ponad 18 lat giełda jest zorganizowanym rynkiem papierów wartościowych w Armenii, oferującym profesjonalistom rynkowym w pełni zautomatyzowaną elektroniczną platformę transakcyjną. Obecnie instrumenty notowane na giełdzie obejmują akcje, obligacje korporacyjne i rządowe, walutę, zasoby kredytowe, a także REPO i SWAP. AMX kontynuuje prace nad wprowadzeniem innych zorganizowanych rynków. Centralny Bank Armenii jest organem nadzorczym i regulacyjnym dla giełdy i armeńskiego rynku kapitałowego.

W wyniku przeprowadzonej transakcji GPW zostanie akcjonariuszem większościowym AMX z pakietem 967 akcji, stanowiącym 65,03% udział w łącznym kapitale zakładowym spółki. CBoA będzie posiadać 372 akcji stanowiących 25,02% udział w kapitale zakładowym spółki. Natomiast pozostałe 9,95%, czyli 148 akcji są akcjami własnymi AMX. Ponadto, GPW pośrednio obejmie również kontrolę nad Central Depository of Armenia (Centralny Depozyt Papierów Wartościowych w Armenii, CDA), w którym AMX posiada obecnie 100% udział w kapitale zakładowym.

Agencja Informacyjna, /EST/ 28.06.2022 r.

Na zdjęciu: Erywań, Armenia. Fot.  M. Manasterski