Armenia przybliżona

 

„Armenia Obieg zamknięty” to nowa książka Macieja Falkowskiego, dziennikarza, analityka i byłego ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Armenii. Publikacja ukazała się staraniem Wydawnictwa Czarne.

 

Książka „Armenia. Obieg zamknięty” Macieja Falkowskiego stanowi próbę przybliżenia, polskiemu czytelnikowi, skomplikowanej historii tego państwa i zrozumienia tożsamości mieszkających tam Ormian. Maciej Falkowski, który przez wiele lat poznawał Republikę Armenii od środka, przywiózł, ze swych podróży, fascynujące opowieści o ormiańskiej przeszłości i teraźniejszości.

 

Samvel Mkrtchian: Więcej broni nie przyniesie więcej pokoju

 

Maciej Falkowski, w swojej książce  „Armenia. Obieg zamknięty” pisze o Erewaniu – stolicy Armenii i prowincji, o polityce i codziennym życiu, o stanowiącym kość niezgody z Azerbejdżanem Górskim Karabachu, ale przynosi też czytelnikom historie ze wschodniej  Turcji, z Gruzji, Federacji Rosyjskiej, Bliskiego Wschodu, dawnych Kresów Wschodnich, Wenecji i wielu innych miejsc, do których los przez wieki rzucał Ormian. Jego książka jest zarówno opowieścią o Armenii i Ormianach, jak i o tym, jak bardzo historia może definiować współczesność. Tytułowy „obieg zamknięty” to również przyczynek do refleksji nad odpowiedzialnością elit za losy zwykłych ludzi, nad tym, jak ideologiczne wizje lub brutalne interesy tych pierwszych często na wiele dekad decydują o życiu tych drugich.

 

Republika Armenii ma zamknięte granice z Republiką Turcji i Republiką Azerbejdżanem, z powodu morderczego konfliktu o Górski Karabach, zamieszkałego w większości przez Ormian, do którego rości sobie wschodni sąsiad, uzależnienia od Federacji Rosyjskiej, ekstremalnie trudnej sytuacji gospodarczej i postępującego rozkładu państwa. Z tych powodów jest także izolowana na arenie międzynarodowej. Ormiańskie zamknięcie ma też silny wymiar mentalny. Między Ormianami a resztą świata istnieje nieprzekraczalna granica inności.

 

Andrzej Brzeziecki – historyk i dziennikarz i publicysta, współautor książki „Armenia. Karawany śmierci” uważa, że „Nie ma wielu takich narodów jak Ormianie, dla których całe tysiąclecia są jak dla innych stulecia. Olbrzymia tradycja, starożytna kultura, świetna kuchnia, zapierające dech krajobrazy, ciekawi ludzie, wieki chwały i momenty grozy z rokiem 1915 na czele – to wszystko udało się Maciejowi Falkowskiemu pomieścić w jednej książce. Jego napisany z werwą, ale także z wyczuciem, reportaż stanowi wspaniałą bramę do Hajastanu dla wszystkich, którzy chcą poznać ten zadziwiający kraj i jego ludzi.” – Andrzej Brzeziecki – historyk i dziennikarz i publicysta.

 

Maciej Marek Falkowski jest politologiem, dziennikarzem, dyplomatą i podróżnikiem. Ukończył studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 jest doktorantem na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Rozwój energii słonecznej w Armenii

 

W latach 2002–2010 Maciej Marek Falkowski pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW, ang. Centre for Eastern Studies), najpierw w Dziale Rosyjskim, a następnie w Zespole Kaukazu i Azji Centralnej. Jest to państwowa osoba prawna zajmująca się monitorowaniem oraz analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w szeroko rozumianym sąsiedztwie Polski: państwach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie, w Republice Turcji i Azji Centralnej.

 

Maciej Marek Falkowski zajmował się analizowaniem sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej w regionie Kaukazu Północnego, Południowego oraz w Azji Centralnej. Specjalizował się w tematyce islamu na obszarze postradzieckim. Od 2010 był sekretarzem ds. politycznych w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Erywaniu, stolicy Armenii. W latach 2013–2017 ponownie pracował jako ekspert dla Ośrodka Studiów Wschodnich. Od marca 2017 do września 2019 zajmował stanowisko prezesa zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej zastępując Krzysztofa Stanowskiego. Później powrócił do Ośrodka Studiów Wschodnich na stanowisko kierownika Zespołu Środkowoeuropejskiego.

 

https://instytutbiznesu.com.pl/category/aktualnosci/

 

Maciej Marek Falkowski współpracował z mediami polskimi i zagranicznymi jako ekspert ds. sytuacji na Kaukazie i w Azji Centralnej. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym” i w „Nowej Europie Wschodniej” oraz w periodykach specjalistycznych. Był współzałożycielem Fundacji Kaukaz.net. Maciej Marek Falkowski wydał książki „Matrioszka w hidżabie. Reportaże z Dagestanu i Czeczeni” (wspólnie z Iwoną Kaliszewską, 2010) i „Armenia. Obieg zamknięty” (2022). W 2003 r., razem z Andreą Falkowską, z  przetłumaczył publikację „Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej” Ahmeda Rashida.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura / DEC/ 08.02.2022