Samvel Mkrtchian: Wiele się dzieje w Armenii

 – Najnowsze trendy w Armenii głównie dotyczą branży IT, w związku z napływem dużej liczby wykwalifikowanych specjalistów. Obserwujemy, na podstawie umów o pracę, że z kolei wielu obywateli Armenii przenosi się do Polski – mówi Agencji Informacyjnej Samvel Mkrtchian, Ambasador Republiki Armenii.

Rozmowa z Samvelem Mkrtchianem – Ambasadorem Republiki Armenii

Agencja Informacyjna: Jak ocenia Pan relacje polsko-ormiańskie?

JE Samvel Mkrtchian, Ambasador Republiki Armenii: Stosunki ormiańsko-polskie określiłbym jako stabilne i przewidywalne. Mam dobre relacje na szczeblu politycznym. Odbywam regularne spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezydenta, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmie oraz Senacie. 22 kwietnia Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Armenii Armen Grigoryan podczas wizyty w Warszawie i przeprowadził bardzo owocne rozmowy ze swoim odpowiednikiem Pawłem Solochem szefem polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz z innymi wysokimi urzędnikami. Jest potrzeba poszerzania dialogu, są już zaplanowane kolejne wizyty. Współpracujemy również w ramach EaP (Eastern Partner ship) w celu przyspieszenia możliwie skutecznego wdrożenia umowy CEPA (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement). Szczególnie ważna jest współpraca w Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Polska przewodzi Organizacji w 2022 r. Dla Armenii sprawą najwyższej wagi jest skierowanie uwagi na konflikt w Górskim Karabachu, który stale jest czeka na rozwiązanie na drodze negocjacji pokojowych. W tej sprawie rola współprzewodniczącego Grupy Mińsk w OBWE jest kluczowa.

Sporo polskich przedsiębiorstw powstaje w Armenii; Czy jest to dobry sygnał dla wzrostu wymiany gospodarczej? Jakie wsparcie oferuje Ambasada polskim inwestorom?

Samvel Mkrtchian: Nowe przedsiębiorstwa polskie w Armenii to oczywiście bardzo pozytywna zmiana. Wierzymy, że tworzymy dobry klimat dla inwestycji. Armenia oferuje atrakcyjne możliwości w prowadzeniu dochodowego biznesu. Ambasada udostępnia projekty inwestycyjne, udziela informacji o kluczowych prawach, procedurach i praktykach w Armenii. Wcielamy się w rolę pośrednika, który zbliża ludzi biznesu, pomagamy w nawiązaniu pierwszych kontaktów.

Enterprise Armenia odpowiada za misje, relacje inwestorskie oraz wsparcie w procesach inwestycyjnych; To wielki sukces Nikola Paszyniana premiera rządu Armenii. Czy nadszedł już czas aby agencja rządowa otworzyła swoje biuro w Polsce?

Samvel Mkrtchian: Prawda, Enterprise Armenia z powodzeniem pełni funkcję agencji promującej inwestowanie. Doszło do podpisania porozumienie o współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Na ten moment jeszcze nic mi nie wiadomo o planach otwarcia biura Enterprise Armenia w Polsce. To samo dotyczy PAIH. Aby do tego dążyć najlepiej byłoby rozpocząć prace nad zorganizowaniem różnych spotkań B2B, specjalnych konferencji, wydarzeń, a kiedy współpraca będzie wystarczająco silna, przejść do nawiązania stałych kontaktów.

Ogromne inwestycje infrastrukturalne realizowane przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej będą ogromną szansą rozwoju dla Armenii. Na jakim etapie jest ten proces i czy ich zakończenie będzie przebiegało zgodnie z założeniami?

Samvel Mkrtchian: Bardzo cenimy sobie naszą współpracę z Unią Europejską. Pomoc finansowa wysokości 2,6 mld euro ogłoszona w 2021 roku jest nadal procedowana. Znacząca kwota 600 mln euro jest przeznaczona na południowy odcinek drogi lądowej północ-południe, która jest obecnie w trakcie budowy w Armenii. To strategiczny projekt, który po ukończeniu zmieni Armenię w kraj tranzytowy, o wysokim znaczeniu w skali regionalnej i międzynarodowej.

Zbliżamy się do sezonu wakacyjnego, w którym wielu turystów wybierze Armenię jako kierunek turystyczny. Dzięki infrastrukturze drogowej i turystycznej, dla turystów z Polski, Armenia wyrasta na „perłę Kaukazu”. Powstały nowe linie lotnicze w Armenii. Czy można się spodziewać, że zobaczymy te samoloty na polskim niebie?

Samvel Mkrtchian: Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 poważnie wpłynęła na światową turystykę. Dotyczyło to też Armenii. Teraz branża turystyczna powoli dochodzi do siebie. Mamy nadzieję, że polscy turyści ponownie odwiedzą Armenię tak licznie jak to było przed rokiem 2020. LOT codziennie odbywa kursy do Erewania – stolicy Armenii. Niedawno dwie armeńskie linie lotnicze – Fly Armenia i ARNA (Armeńskie Linie Narodowe), rozpoczęły swoją działalność. Miejmy nadzieję, że wkrótce zaczną latać do różnych miast w Polsce.

Jego Ekscelencja jest prawdopodobnie najbardziej aktywnym ambasadorem w Polsce. Wśród przejawów aktywności można wymienić umowy między Polską a Armenią, wizyty bilateralne, czy tworzenie grup parlamentarnych, a co najważniejsze, otwarcie konsulatów honorowych. Z nieoficjalnych informacji wiem, że w niedalekiej przyszłości jest planowane otwarcie konsulatu honorowego w Pile w województwie wielkopolskim. Czy jego Ekscelencja jest w stanie to potwierdzić?

Samvel Mkrtchian: Uważamy, że konsulaty honorowe odgrywają bardzo ważną rolę. Wnoszą dużo dodatkowych korzyści w pracę Ambasady i na ile to będzie możliwe, postaramy się poszerzyć ich sieć. Pańskie informacje są prawdziwe. Powołanie Konsula Honorowego w Pile jest w naszych planach. Trwa proces formalnego porozumienia w sprawie kandydatury. Myślę, że niebawem nominacja zostanie oficjalnie ogłoszona.

Jak wygląda kalendarz na ten rok? Czy planowane są jakieś duże polsko-ormiańskie wydarzenia?

Samvel Mkrtchian: W 2022 roku mija 30 rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Armenią a Polską. Jest to kluczowy moment by dokonać analizy tego, co zostało dotychczas osiągnięte, gdzie tkwi jeszcze niewykorzystany potencjał i jak dalej rozwijać naszą współpracę. 7 kwietnia 2022 r. zorganizowaliśmy konferencję w tej sprawie na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest jeszcze zaplanowana wystawa fotograficzna oraz koncert. W Armenii zostanie wydany specjalny znaczek pocztowy. Mamy w naszym kalendarzu także wydarzenia literackie. Zostaną zaprezentowane polskie tłumaczenia dzieł sławnego ormiańskiego poety Eghishe Tcharents’a.

Jak obecnie wygląda sytuacja na ormiańskim rynku pracy? Coraz więcej podmiotów w Armenii zatrudnia obcokrajowców. Czy ten trend będzie się utrzymywał w obecnej sytuacji na świecie?

Samvel Mkrtchian: W tym momencie wszędzie na rynkach pracy następuje transformacja oraz gwałtowne i nieoczekiwane zmiany. W Armenii jest tak samo. Najnowsze trendy w Armenii głównie dotyczą branży IT, w związku z napływem dużej liczby wykwalifikowanych specjalistów. Jak długo to potrwa, szczerze mówiąc, nikt nie jest w stanie przewidzieć. Obserwujemy, na podstawie umów o pracę, że z kolei wielu obywateli Armenii przenosi się do Polski.

Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie Ambasada odnotowała duży napływ ormiańskich uchodźców do Polski. Jakie mają oni plany?

Samvel Mkrtchian: Wojna to zawsze tragedia. Wpływa na życie milionów ludzi, odrywając ich od domów i rozpraszając po całym świecie. Według informacji, które otrzymaliśmy od Wojsk Obrony Terytorialnej, od 24 lutego 2022 r. ponad 3 tys. obywateli Armenii przekroczyło granicę polsko-ukraińską. Staramy się im pomóc w tymczasowym schronieniu, zapewnieniem jedzenia czy transporcie. Niektórzy z nich przeprowadzają się do innych państw europejskich. Dla tych bez środków na utrzymanie, ubiegających się o pomoc, Ambasada kupuje bilety lotnicze na lot do Armenii. Mamy nadzieję, że działania wojenne zostaną wstrzymane przez działania dyplomatyczne i każdy uchodźca będzie mógł wrócić do domu.

Agencja Informacyjna, Wywiady, /DEC/ 16.05.2022