Rozwój energii słonecznej w Armenii

Armenia jest krajem ze znacznym potencjałem energii słonecznej, która rozwija się tam bardzo szybko. Średnia roczna wielkość przepływu energii słonecznej na metr kwadratowy powierzchni poziomej w tym kraju wynosi około 1720 kilowatogodzin (kWh) podczas gdy średnia europejska to 1000 kWh.

Energetyka słoneczna jest gałęzią przemysłu zajmującą się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Zalicza się ona do odnawialnych źródeł energii i od początku XXI wieku rozwija się na świecie w tempie 40% rocznie. Globalne inwestycje w energię słoneczną sięgała setek miliardów rocznie.

W Armenii energia słoneczna rozwija się bardzo szybko. Jedna czwarta terytorium kraju wyposażona jest w zasoby energii słonecznej rzędu 1850 kWh na  m2 na rok. Przedsiębiorcy z sektora prywatnego w Armenii importują części do słonecznych systemów podgrzewania wody, a następnie montują w kompletne zestawy. Wykorzystywanie kompletnych systemów zapewnia nie tylko oszczędność energii, ale także stało się opłacalne.

W sierpniu 2017 roku rząd Armenii uruchomił specjalne program kredytowy „Energooszczędny”. W ramach programu do końca maja 2019 roku zainstalowano 2685 słonecznych podgrzewaczy wody i 101 słonecznych systemów PV w społecznościach, które nie mają dostępu do gazu ziemnego.

W ramach rozwoju energii słonecznej w Armenii powstał projekt inwestycyjny „Budowa elektrowni fotowoltaicznej”. W ramach I etapu projektu planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej Masrik-1 na skalę przemysłową o mocy 50–55 MW w Gegharkunik Marz. Międzynarodowy przetarg na budowę elektrowni zakończył się 21 marca 2018 roku. Kontynuowana będzie także budowa kolejnych pięciu elektrowni fotowoltaicznych, których  łączna moc wyniesie około 60 MW.

W rozwój energii słonecznej w Armenii zainwestował także Cypr. Dzięki inwestycji, której wartość wynosi 9.000.000 $, Areg Energy LLC rozpoczęła budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 10 MW obejmującej 36 ha.

Rozwój i wykorzystanie alternatywnych zasobów energii jest częścią długoterminowego rządowego programu bezpieczeństwa energetycznego.

 

Agencja Informacyjna

 

Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Armenii Samvel Mkrtchian

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 01.07.2020