Rozwój energii słonecznej w Armenii

Rozwój energii słonecznej w Armenii

Armenia jest krajem ze znacznym potencjałem energii słonecznej, która rozwija się tam bardzo szybko. Średnia roczna wielkość przepływu energii słonecznej na metr kwadratowy powierzchni poziomej w tym kraju wynosi około 1720 kilowatogodzin (kWh) podczas gdy średnia europejska to 1000 kWh. Energetyka słoneczna jest gałęzią przemysłu zajmującą się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Zalicza się ona do odnawialnych źródeł energii i od początku XXI wieku rozwija się na świecie w tempie 40% rocznie. Globalne inwestycje w energię…

Czytaj więcej

Będziemy bardziej bezpieczni

Będziemy bardziej bezpieczni

  Polski GAZ-SYSTEM i słowacki Eustream a.s. podpisały umowę  w zakresie realizacji projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja.  Połączenie będzie kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego całego regionu Europy Środkowej. Na podstawie Umowy „Connection Agreement” operatorzy systemów przesyłowych zdecydowali o realizacji gazowego połączenia Polska-Słowacja. Połączenie to będzie ważnym elementem Gazowych Połączeń Międzysystemowych Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas). Jego zadaniem jest również zwiększenia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu. – Pozytywna decyzja inwestycyjna o realizacji…

Czytaj więcej