Będziemy bardziej bezpieczni

 

Polski GAZ-SYSTEM i słowacki Eustream a.s. podpisały umowę  w zakresie realizacji projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja.  Połączenie będzie kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego całego regionu Europy Środkowej.

Na podstawie Umowy „Connection Agreement” operatorzy systemów przesyłowych zdecydowali o realizacji gazowego połączenia Polska-Słowacja. Połączenie to będzie ważnym elementem Gazowych Połączeń Międzysystemowych Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas). Jego zadaniem jest również zwiększenia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu.

– Pozytywna decyzja inwestycyjna o realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja, posiadającego status priorytetowego projektu UE – PCI, potwierdza zaangażowanie obu operatorów w działania na rzecz osiągnięcia najważniejszych celów unijnej polityki energetycznej – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

– To dobra wiadomość dla odbiorców gazu ziemnego na Słowacji, w Polsce i regionie CEE. Budowa tego interkonektora gazowego zwiększy regionalne bezpieczeństwo energetyczne i stworzy nowe możliwości handlu gazem ziemnym z korzyścią dla klientów europejskich – powiedział Rastislav Ňukovič, Prezes Zarządu Eustream.

Nowe połączenie pomiędzy Polską a naszymi południowymi sąsiadami pozwoli na dywersyfikację źródeł gazu dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Do tej pory systemy przesyłowe gazu Polski i Słowacji nie miały żadnego połączenia.

Dzięki polsko-słowackiemu połączeniu kraje regionu uzyskają bezpośredni dostęp do nowych źródeł dostaw gazu z kierunku północnego – takich jak terminale LNG na Morzu Bałtyckim (Terminal LNG w Świnoujściu, Kłajpeda LNG poprzez Połączenie Międzysystemowe Polska – Litwa GIPL) oraz z Norwegii (z planowanego gazociągu Baltic Pipe). Będzie również możliwość przesyłu gazu z południowej części Europy  – przez z Węgrami oraz planowany gazociąg Eastring.

Prace budowlane powinny rozpocząć się w II połowie 2018 r. i będą prowadzone do końca 2021 r.

Projekt otrzyma wsparcie finansowe UE w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF). Pierwsze środki z tego programu  zostały przyzne już w 2015 r.,  na realizację prac przygotowawczych.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /EST/ 05.05.2018 Fot. Gaz-System