Fotografie które ciągle zachwycają

 

Świętokrzyskie ukształtowanie terenu, ozdobione przyrodą i ingerencją człowieka to dla wprawnego oka fantastyczna inspiracja. Jednym z ludzi, który okrył to piękno był fotograf Paweł Pierściński, utrwalając fantastyczne obrazy, dzięki swoim zdjęciem. Teraz jest okazja przypomnienia sobie o tym twórcy za sprawą dużego wydarzenia artystycznego.

12 maja 2018 roku, o godz. 17.00, zostanie otwarta wystawa fotografii w hołdzie „Pawłowi Pierścińskiemu (1938-2017) – Portret Ziemi Kieleckiej”.

Pretekstem jest pierwsza rocznica śmierci tego wspaniałego twórcy. Paweł Pierściński był nie tylko wybitnym fotografem, ale także publicystą, krytykiem i teoretykiem fotografii. Wydał kilkanaście albumów autorskich. Fotografie jego były wielokrotnie publikowane w almanachach światowej fotografii (np. „Photography Year Book”, „Photographis”, „Fotojahrbuch International”, „Almanach FIAP”) oraz w fachowej prasie fotograficznej w wielu krajach. Za swoją twórczość fotograficzną oraz działalność otrzymał odznaczenia państwowe, m. in. Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz honorowe odznaczenia Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Genewie: AFIAP, EFIAP, ESFIAP.

Paweł Pierściński był twórcą Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, kierunku artystycznego preferującego szerokie i proste spojrzenie na krajobraz, analizę jego struktury utworzonej przez rolnika.

Tak powstał kanon estetyczny, system działalności i idei społecznej. Zasady artystyczne, warsztatowe i estetyczne w fotografii Kieleckiej Szkoły, zostały opracowane, określone i opisane właśnie przez Pawła Pierścińskiego. Specyfiką są czarno-białe zdjęcia, wykonywane w czystej odbitce bromowej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczane są techniki tonorozdzielcze. Zdjęcia Kieleckiej Szkoły Krajobrazu cechuje eliminowanie nieba (wąski pasek), ewentualne brak nieba w kompozycji – z korzyścią dla podkreślenia jednorodności fotografowanego pejzażu. Chmury w pracach kieleckich artystów występują jedynie w nielicznych, uzasadnionych przypadkach.

Nazwy Kielecka Szkoła Krajobrazu zaczęto używać od 1963 roku, chociaż początki tego typu fotografowania sięgają połowy lat 50. XX wieku.

Odnosi się ona zarówno do kierunku artystycznego oraz grupy fotografów, którzy stworzyli oryginalny i rozpoznawalny styl w dokumentowaniu pejzaży Kielecczyzny. Do Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oprócz Pawła Pierścińskiego, zalicza się takich fotografów jak Andrzej Borys, Janusz Buczkowski, Wacław Cisłowski, Tadeusz Jakubik, Piotr Kaleta, Jerzy Kamoda, Jerzy Mąkowski, Jerzy Piątek, Andrzej Pęczalski, Jan Siudowski, Jan Spałwan czy Stanisław Sudnik.

Na wystawie w galerii sztuki Biłasówka przy ul. Sportowej 2, w Radoszycach, zostaną udostępnione wybrane fotografie Pawła Pierścińskiego, pochodzące z prywatnej kolekcji Tadeusza Czarneckiego. Ekspozycja czynna będzie do 14 czerwca 2018 r. Równolegle swoje prace zaprezentuje Czesław Czapliński. Podczas uroczystości zostanie także przedstawiony jego film dokumentalny „Paweł Pierściński Kielecka Szkoła Krajobrazu”. Czesław Czapliński to światowej sławy artysta fotograf, dziennikarz i autor filmów dokumentalnych, urodzony w 1953 r. w Łodzi. Od roku 1979 mieszka w Nowym Jorku i Warszawie. W ciągu swojej kariery artystycznej fotografował najbardziej znane osobistości ze świata kultury, polityki, biznesu, sportu. Jest autorem i współautorem 41 albumów i książek, miał ponad 200 wystaw fotograficznych, m.in.: Muzeum Narodowe w Warszawie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, a także w Nowym Jorku, Chicago, Nicei, Moskwie, Londynie, Monachium i Brukseli. Zdjęcia Czaplińskiego publikowane były w czołowych światowych tytułach, m.in. The New York Times, Time, The Washington Post, Newsweek.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /BEJ/ 06.05.2018