Lokomotywy na szeroki tor

 

Dziesięć zmodernizowanych lokomotyw spalinowych pojawi się na linii hutniczej szerokotorowej 5 miesięcy wcześnie.  To odpowiedź na zwiększony ruch towarowy na najdalej wysuniętą na zachód Europę linię kolejową o rosyjskim rozstawie szyn.

W lipcu 2017 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa zleciła modernizację 10 lokomotyw spalinowych ST44 do typu 311Da nowosądeckiej firmie NEWAG S.A. Ze względu na potrzeby przewozowe PKP LHS, strony umowy uzgodniły skrócenie terminu realizacji zamówienia aż o 5 miesięcy,  czyli do lipca 2018 r.

– Cieszymy się, że dostawy zmodernizowanych lokomotyw 311Da zostaną zrealizowane szybciej niż pierwotnie planowano. Jest to dla nas tym bardziej istotne, że w pierwszym kwartale tego roku odnotowaliśmy rekordową ilość przewozów i wcześniejsza dostawa lokomotyw pozwoli nam utrzymać obecne tempo wzrostu – powiedział Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP LHS sp. z o.o .

W I kwartale 2018 roku PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przewiozła 2 mln 890 tys. ton ładunków. Był to najlepszy kwartalny wynik przewozowy w historii Spółki.

Poprzedni rekord odnotowano 7 lat temu, w I kwartale 2011 roku, wówczas przewozy ogółem wyniosły 2 mln 707 tys. ton.

– Jestem dumny z rosnących wyników przewozowych, które są rezultatem pracy całego naszego zespołu. Dzięki intensywnym działaniom handlowym oraz modernizacji infrastruktury, która pozwoli na zwiększenie przepustowości, liczymy na utrzymanie pozytywnego trendu – mówi Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP LHS.

Przed realizacją obecnego kontraktu PKP LHS dysponowała siedemnastoma lokomotywami typu 311Da zmodernizowanymi wcześniej przez NEWAG dostarczonymi w latach 2008-2010. Lokomotywy przygotowane są do prowadzenia ciężkich składów towarowych po linii szerokotorowej. Spalinowa lokomotywa towarowa typu 311D/311Da powstała w wyniku gruntownej modernizacji lokomotywy produkcji rosyjskiej typu M62, znanej na polskim rynku kolejowym pod oznaczeniem ST44.

Spółka PKP LHS jest operatorem na linii kolejowej nr 65 Hrubieszów – Sławków Południowy LHS, obecnie Linia Hutnicza Szerokotorowa, wcześniej Linia Hutniczo-Siarkowa.

Linia kolejowa nr 65 jest najdłuższą szerokotorową linią kolejową w Polsce. Jej długość od granicy państwa do stacji towarowej w Sławkowie wynosi 394,650 kilometrów. Jest powszechnie uważana za najdalej wysuniętą na zachód Europy linię o rozstawie toru 1520 mm systemu rosyjskiego.

Koncepcja budowy linii na podobnej trasie powstała w latach 20 XX wieku. Zadaniem planowej linii było umożliwienie przewozu  węgla kamiennego na terenie Rzeczypospolitej – z polskiej części Górnego Śląska na Wołyń. Dopiero w latach 1976–1979 zbudowano ww. linię do obsługi importu rudy żelaza z Krzywego Rogu do Huty Katowice oraz eksportu polskiej siarki i węgla do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na końcu linii i wzdłuż jej przebiegu znajdują się terminale przeładunkowe wykorzystywane do rozładunku różnego rodzaju towarów przywożonych do Polski z Ukrainy i z innych państw byłego Związku Radzieckiego. Linia jest niezeelektryfikowana. Do 2001 r. na linii odbywał również ruch pasażerski. Linia rozważana jest jest element infrastruktury tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku, projektu komunikacji kolejowej Europy z Chinami.

 

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /MAN/ 04.05.2018

http://agencja-informacyjna.com/jedwabny-szlak-coraz-blizej/

http://agencja-informacyjna.com/nowe-pociagi-na-mazowieckich-torach/