Jedwabny szlak coraz bliżej

Wskrzeszenie historycznego szlaku jedwabnego jako sieci kolejowo-drogowej łączącej dwa wielkie rynki świata: Chiny i Europę staje się coraz bardzie realne. Państwo Środka konsekwentnie realizuje swoją wizję i znajduje nowych partnerów.

Największy chiński prywatny operator logistyczny Worldwide Logistics Group (WWL) wspólnie z polskim przedsiębiorstwem ATC Cargo S.A., będącym wiodącym operatorem kontenerowym, podjęli decyzję o rozwoju grupy logistycznej na terenie Europy.

Właśnie chiński operator nabył pakiet akcji polskiej spółki (7,54 %). W planach jest debiut Grupy WWL na giełdzie w Szanghaju, który pozwoli na pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój.

„Polska została wybrana na centrum operacyjne ekspansji Worldwide Logistics Group, w Europie, przede wszystkim ze względu na zaufanie do ATC Cargo, z którym od wielu lat prowadzona jest owocna współpraca na szlaku Chiny-Polska. Oczywiście ma też znaczenie położenie geopolityczne Polski, która ma potencjał, by stać się logistycznym sercem Europy. Worldwide Logistics Group zamierza skorzystać z tych możliwości.” – Przekonuje prezes Grupy WWL Jacky Lim. – „Połączenie polskich i chińskich doświadczeń w zakresie transportu międzynarodowego to znaczący krok w realizacji idei „jednego pasa i jednej drogi”.

Europejski rynek logistyczny, z roku na rok, zyskuje na znaczeniu. Według Eurostatu, między 2006 r. a 2016 r. spośród głównych partnerów handlowych EU-28 największą stopę wzrostu odnotowano w przypadku eksportu do Chin, który zwiększył się prawie trzykrotnie. Tak samo po stronie importu: w latach 2006–2016 w UE-28, największe wzrosty odnotowano w przypadku przywozu z Państwa Środka (76 %). Z Chin pochodziła ponad jedna piąta (20,2 %) łącznego przywozu do UE-28 w 2016 r. i były one największym dostawcą towarów importowanych do UE-28. Udział Stanów Zjednoczonych w przywozie towarów do UE-28 (14,5 %) był o około 6 punktów procentowych niższy od udziału Chin. Jak podaje Eurostat, średni obrót handlowy Państwa Środka ze Starym Kontynentem przekracza 1 mld euro dziennie.

Nowy Jedwabny Szlak zwany ideą „jednego pasa i jednej drogi” to ogromny projekt infrastrukturalny zainicjowany przez Chiny, zmierzający do tworzenia wydajnych szlaków transportowych z Państwa Środka do Azji Centralnej, Europy i Azji Południowo-Wschodniej. Składa się z części morskiej oraz lądowej, przebiegającej między innymi przez Polskę.

Projekt już działa – największe alianse armatorów i operatorzy kolejowi uruchomili regularne, bezpośrednie połączenia do Polski, która jest największym odbiorcą chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej i ósmym w Unii Europejskiej. Należy dodać, że wartość chińskich inwestycji w Polsce wzrasta.

Według danych GUS, tylko w pierwszym półroczu 2017 r. import z Chin do Polski wzrósł o ponad 10,4% i osiągnął poziom 49,28 mld zł, zaś towary z Chin stanowiły 11,7% naszego krajowego importu. Jeszcze szybciej, bo o 19%, urósł w tym czasie polski eksport do Państwa Środka, sięgając wartości 12,5 mld zł.

„Z ogromną satysfakcją przyjmujemy wspólną strategię rozwoju w ramach grupy. WWL to sprawdzony partner działający już w skali globalnej, z którym mamy wieloletnie relacje biznesowe. Jako lider polskiego rynku kontenerowego spodziewamy się uzyskać efekt synergii na wielu poziomach.” – Mówi prezes ATC Cargo Artur Jadeszko. – „Wierzymy także, że bliska współpraca między ATC Cargo a WWL pozwoli utworzyć przyczółek do ekspansji na rynki europejskie. Docelowo, dzięki tej kooperacji, mamy szansę na stworzenie liczącego się gracza na rynku europejskim, będącego bardzo ważną częścią Grupy WWL.”

Worldwide Logistics Group (WWL) to największy chiński prywatny operator logistyczny, z wolumenem ponad 600 tys. TEU obsłużonym w 2017 roku. Grupa posiada 45 oddziałów i przedstawicielstw na terenie całego świata, m.in. w Australii, Tajwanie, Indiach, Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Tajlandii, USA oraz Turcji. Zakres działalności WWL obejmuje m.in. międzynarodowy fracht morski, fracht lotniczy, transport kolejowy, logistykę kontraktową, w tym organizację transportu ładunków chemicznych, magazynowanie czy usługi e-commerce obejmujące swym zasięgiem 160 krajów. W 2017 roku WWL uruchomił w pełni zautomatyzowany, bezobsługowy hub magazynowy przy lotnisku Pudongw Szanghaju. Roboty obsługują 2.400 palet na godzinę.

ATC Cargo S.A. jest największym polskim kontenerowym operatorem logistycznym. Grupa istnieje na polskim rynku TSL (skrót od transport – spedycja – logistyka) od 2006 roku, a od 2010 r. jest notowana w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. W 2016 roku spółka otworzyła Joint Venture w Chinach oraz uzyskała tam status NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier). ATC Cargo jest laureatem wielu nagród, między innymi Gazel Biznesu oraz godła „Teraz Polska”. W 2017 r. przychody spółki wyniosły ok. 190 mln zł.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /DEC/ 27.03.2018