Krzysztof Krystowski

Śląski Klaster Lotniczy idzie jak burza

W Polsce działa ok. 200 tzw. klastrów, czyli organizacji rywalizujących ze sobą, lecz gotowych do współpracy, w celu osiągnięcia wspólnych zamierzeń, np. realizacji prac badawczo naukowych. Aktywność w klastrach zwiększa efektywność przedsiębiorstw, podnosi poziom innowacyjności oraz tworzy korzystne warunki dla powstawania nowych organizacji.

Opinii publicznej nie wiele wiadomo o klastrach oraz ich sukcesach. Polskie klastry działają głównie w sektorach technologii informacyjno-komunikacyjnych, energetyki, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa, branży medycznej i turystycznej. Znaczna liczba klastrów działa także w sektorze usług biznesowych, przemyśle metalowym oraz technologiach produkcji. W jakimś sensie wyjątkiem są osiągnięcia Śląskiego Klastra Lotniczego. W ostatnim okresie otrzymał on kilka znaczących wyróżnień za wybitne osiągnięcia w kraju i za granicą.

W 2018 r. Śląski Klaster Lotniczy jako pierwszy klaster w Polsce zdobył najwyższy certyfikat Gold Label, przyznawany przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Laureat może posługiwać się certyfikatem przez dwa lata. Później Newseria, w rmach swojego przedsięwzięcia „Inspiratorzy biznesu: Innowacje”, wyróżniła Śląski Klaster Lotniczy (ŚKL) nagrodą specjalną, która jest wyrazem uznania ŚKL za wybitne osiągnięcia w kraju i za granicą.

„Bardzo cieszę się z tej nagrody, ponieważ złoty certyfikat ESCA to najwyższe wyróżnienie dla struktury zarządzania Śląskiego Klastra Lotniczego, potwierdzone wieloetapowym audytem. – Powiedział Krzysztof Krystowski. – „Nagroda za innowacyjność to także dowód na to, że idea klastra z sukcesem zakorzeniła się w Polsce.”

Śląski Klaster Lotniczy, laureat europejskiego Złotego Certyfikatu Jakości, powstał w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz stworzenia optymalnych warunków dla transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań w obrębie branży lotniczej oraz szerzej – na obszarze nauki i przemysłu.

Obecnie do klastra należy ponad 60 podmiotów, w tym uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu. Główne kompetencje ŚKL to produkcja szybowców, samolotów lekkich i ultralekkich, samolotów bezzałogowych, modułów do silników lotniczych, a także szereg zaawansowanych usług dla lotnictwa i przemysłu.

Członkowie Śląskiego Klastra Lotniczego generują przychód w wysokości około 3 mld zł, z czego ponad 80 % pochodzi z eksportu, a zatrudnienie sięga poziomu 15 tys. pracowników i stale wzrasta.

Śląski Klaster Lotniczy zainicjował powstanie specjalności na Politechnice Śląskiej pod patronatem klastra. Obecnie studenci mogą kształcić swoje umiejętności na takich kierunkach jak Lightweight Structures oraz Aircraft Design. Stawiając na nowoczesne metody nauczania studenci mogą w trakcie nauki rozwijać przede wszystkim praktyczną wiedzę w przemyśle, co pozwala im w szybszy i łatwiejszy sposób znaleźć się na rynku pracy.
Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna (DEC), 26.03.2018