Wyzwania zarządzania kapitałem ludzkim

Prawdopodobnie długo się utrzyma trent, że na rynku praca to pracownicy mają przewagę negocjacyjną. Oznacza to, że dla przedsiębiorców znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy stanowi poważne wyzwanie. Kiedy w tej materii jest odniesiony sukces pojawia się jeszcze trudniejsze zadanie – utrzymanie załogi.

Nic dziwnego, że przez kadrowymi, zespołami zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem społecznym coraz poważniejsze zadania. Inspiracji w sposobach ich realizowania może przynieść Kongresu Profesjonalistów HR – Synergia HR i Biznesu (ang. human resources). Został on zaplanowany na 5 czerwca 2018 roku w Warszawie. Organizatorem jest Forum Media Polska.

Uczestnictwo zapowiedzieli następujący prelegenci: dr Barbara Zych, Grażyna Piotrowska-Oliwa, dr Irmina Gocan, Jan Piętka, Joanna Malinowska-Parzydło, Karina Popieluch, Karolina Słowik, Paulina Dziedziak oraz Katarzyna Zadrożna.

Kongres Profesjonalistów HR – Synergia HR i Biznesu wyróżnia się na tle podobnych przedsięwzięć.

Przede wszystkim celem jest pokazanie jak dział odpowiedzialny za sprawy utrzymania i rozwoju załogi może efektywnie współpracować, aby osiągnąć efekt synergii i zrealizować cele organizacji. Wszystkie zagadnienia omawiane na Kongresie odnoszą się do konkretnych faktów, rozwiązań i nowych trendów, które niebawem staną się powszechne. Omawianie wyzwań jakie stoją przed działami zarządzania zasobami ludzkimi jest przedstawiane na przykładzie realnych studiów przypadku. Omawiane są różne aspekty wdrażanych projektów takich jak koszty, wykorzystane narzędzia i osiągnięte rezultaty.

Program Kongresu Profesjonalistów HR – Synergia HR i Biznesu składa się z kilku części. Pierwsza to „Strategia i komunikacja z zarządem”. Ważny temat, albowiem oczekiwania kierownictwa często są rozbieżne z celami, które zamierza realizować dział zarządzania zasobami ludzkimi, zgłasza taki działający w oparciu o teorię zarządzania, bez odniesienia do konkretnych realiów przedsiębiorstwa. Druga część nosi tytuł „Projekt HR i wdrożenie”. Jest ona poświęcona onboardingowi czy efektywnemu wdrożyniu pracownika w nowe obowiązki i utrzymaniu wysokiego poziom motywacji do pracy – case study na przykładzie Techland oraz Poczty Polskiej SA. W ramach tej części zostanie też zaprezentowany „Program poleceń pracowniczych”, który pozwala wdrożyć efektywne mechanizmy zachęcania pracowników do polecania kandydatów i promowania marki pracodawcy – case study na przykładzie Allegro oraz firmy zatrudniającej pracowników fizycznych. Zostanie też wyjaśnione jak zaprojektować program employee referral, który będzie dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa i potrzeb rekrutacyjnych na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Allegro i w firmie z branży produkcyjnej. Trzecia część „Wyzwania i trendy” jest poświęcona aktualnym wyzwaniom rekrutacyjnym oraz jak zarządzać załogą, w której pracuję przedstawiciele pokoleń X, Y, Z, millenialsów, pracowników dojrzałych, obcokrajowców, osób z niepełnosprawnościami.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna (DEC), 23.03.2018