Będziemy bardziej bezpieczni

Będziemy bardziej bezpieczni

  Polski GAZ-SYSTEM i słowacki Eustream a.s. podpisały umowę  w zakresie realizacji projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja.  Połączenie będzie kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego całego regionu Europy Środkowej. Na podstawie Umowy „Connection Agreement” operatorzy systemów przesyłowych zdecydowali o realizacji gazowego połączenia Polska-Słowacja. Połączenie to będzie ważnym elementem Gazowych Połączeń Międzysystemowych Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas). Jego zadaniem jest również zwiększenia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu. – Pozytywna decyzja inwestycyjna o realizacji…

Czytaj więcej