Eurazjatycki Bank Rozwoju po raz pierwszy wyemitował obligacje na giełdzie Armenii

Agencja Informacyjna: Eurazjatycki Bank Rozwoju (EDB) po raz pierwszy wyemitował obligacje na Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX). Obligacje te zostały wyemitowane w dolarach amerykańskich i na kwotę 20 mln dolarów – informuje służba prasowa EDB. Właścicielem większościowego pakietu akcji giełdy w Erywaniu jest polska Giełda Papierów Wartościowych.

„Emisja obligacji własnych na rynku finansowym Armenii była kolejnym krokiem potwierdzającym gotowość EDB do wspierania rozwoju lokalnego rynku finansowego oraz wspierania jego głównych uczestników i graczy” – powiedział Nikołaj Podguzow, Prezes Zarządu EDB , który przybył do Armenii.

Euroazjatycki Bank Rozwoju to instytucja założona przez Rosję i Kazachstan w 2006 roku. W 2009 roku do porozumienia dołączyła Armenia i Tadżykistan, rok później Białoruś, a w 2011 roku Kirgistan. Siedziba instytucji znajduje się w Ałmatach.

Kto będzie nabywcą obligacji Euroazjatyckiego Banku Rozwoju (EDB)?

Eurazjatycki Bank Rozwoju (EDB) jest międzynarodową finansową organizacją, której działania nakierowane są na wzrost gospodarczy w państwach członkowskich, rozwój handlu, wzmacnianie powiązań ekonomicznych, a także integrację regionu eurazjatyckiego poprzez działalność inwestycyjną.

Z jednej strony cieszy rozwój kontrolowanej przez warszawską GPW giełdy w Erywaniu, z drugiej szkoda, że nie są to obligacje polskiego lub europejskiego banku komentuje redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Miłosz Manasterski. Polityka gospodarcza Armenii nie jest dzisiaj spójna – premier Nikola Paszynian deklaruje konieczność odejścia od sojuszu z Rosją, która nie zapewnia jego krajowi bezpieczeństwa. Jednocześnie poprzez właśnie emisję obligacji EDB relacje gospodarcze z Federacją Rosyjską tylko się pogłębiają. Jedyna logika tego przedsięwzięcia byłaby w tym, gdyby obligacje kupowali przede wszystkim Rosjanie, którzy licznie zjechali do Armenii w obawie przed mobilizacją do rosyjskiego wojska. Wówczas przeznaczenie tych środków na projekty rozwojowe w Armenii byłoby z punktu widzenia tego kraju atrakcyjnym rozwiązaniem – mówi Miłosz Manasterski.

EDB jest podmiotem prawa międzynarodowego

Bank jest on podmiotem prawa międzynarodowego posiadającym zdolność prawną i korzystającym z wielu przywilejów na terenie państw członkowskich tj. immunitetów sądowych i majątkowych, zwolnień podatkowych i celnych, a także korzyści pozwalających unikać ryzyka spowodowanego możliwymi zmianami przepisów oraz regulacji bankowych.

Eurazjatycki Bank Rozwoju ma od 2007 r., status obserwatora przy Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, a także przy Eurazjatyckiej grupie ds. zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Główną osią zainteresowań instytucji są inwestycje infrastrukturalne. Ważnym aspektem działalność Banku jest także analiza ryzyka finansowego i makroekonomicznego w państwach członkowskich, prognoza rynków finansowych oraz ich możliwości inwestycyjnych. To sprawia, że Eurazjatycki Bank Rozwoju jest wiodącym ośrodkiem analitycznym na obszarze eurazjatyckim.

AMX w polskich rękach

Bank próbuje przyciągnąć długoterminowe zasoby, które są głównym źródłem finansowania jego działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Jednym z narzędzi, które mają to umożliwić są obligacje, które zostały właśnie wyemitowane na giełdzie Armenii (AMX).

W 2022 r. warszawska Giełda Papierów Wartościowych kupiła 65-proc. udział w AMX – Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Erywaniu. AMX dd ponad 18 lat jest zorganizowanym rynkiem papierów wartościowych w Armenii, oferującym profesjonalistom rynkowym w pełni zautomatyzowaną elektroniczną platformę transakcyjną. Obecnie instrumenty notowane na giełdzie obejmują akcje, obligacje korporacyjne i rządowe, walutę, zasoby kredytowe, a także REPO i SWAP. AMX kontynuuje prace nad wprowadzeniem innych zorganizowanych rynków. Centralny Bank Armenii jest organem nadzorczym i regulacyjnym dla giełdy i armeńskiego rynku kapitałowego.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /EST/ 30.10.2023

Ilustracja główna: Erywań, fot. M. Manasterski,