Mołdawia: dochody budżetu państwa wzrosły o 16 proc.

Agencja Informacyjna: W pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku wpływy do budżetu państwowego w Mołdawii zarządzane przez Państwową Służbę Fiskalną (PSF) osiągnęły poziom 51,96 miliarda lejów, co oznacza wzrost o 7,4 miliarda lejów, czyli 16,6 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W najnowszym sprawozdaniu Mołdawskiej Państwowej Służby Fiskalnej (PSF) ujawniono znaczący wzrost wpływów do budżetu narodowego. W okresie od stycznia do października bieżącego roku zarejestrowano kwotę 51,96 miliarda lejów, co stanowi wzrost o 16,6 procent w porównaniu z tym samym okresem roku 2022.

Zwiększone wpływy do budżetu państwowego

Analiza danych fiskalnych pokazuje, że do budżetu Mołdawii wpłynęło około 22,3 miliarda lejów, co przekłada się na wzrost o 2,6 miliarda lejów, czyli o 15,1 procent w stosunku do poprzedniego roku. To optymistyczny sygnał dla gospodarki, świadczący o jej stabilnym wzroście i efektywności systemu podatkowego.

Wzrost dochodów w budżetach lokalnych

Budżety lokalne również odnotowały znaczące zwiększenie dochodów, rejestrując wpływy w wysokości 5,9 miliarda lejów. To wzrost o miliard lejów, lub 20,7 procent, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, co może mieć pozytywny wpływ na rozwój regionalny i lokalne inicjatywy inwestycyjne.

Poprawa sytuacji budżetu ubezpieczeń społecznych

Budżet państwowych ubezpieczeń społecznych również wykazał wzrost – zebrano 17,7 miliarda lejów, co oznacza wzrost o 2,5 miliarda lejów lub 16,5 procent w porównaniu z rokiem 2022. To ważny wskaźnik dla systemu zabezpieczenia społecznego, który zapewnia stabilność świadczeń dla obywateli.

Znaczący wzrost wpływów do funduszy ubezpieczeń zdrowotnych

Podobnie pozytywne tendencje odnotowano w funduszach obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych, gdzie wpływy wyniosły około 6 miliardów lejów. To wzrost o 923,7 miliona lejów, czyli około 18,1 procent w stosunku do poprzedniego roku, co podkreśla rosnące znaczenie sektora zdrowia w strukturze budżetowej.

W drodze do Unii Europejskiej dobrze mieć pieniądze

– Prezentowane dane świadczą o stabilnym wzroście gospodarczym i podniesieniu efektywności systemu podatkowego – mówi redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Miłosz Manasterski. – Ponieważ Mołdawia zabiega o przyjęcie do Unii Europejskiej jeden i drugi czynnik będzie miał bardzo istotny wpływ na wykonalność tego zadania. Ogłoszony niedawno przez rząd Mołdawii Krajowy Plan Akcesyjny wiąże się z poważnymi kosztami, z których tylko część może zostać pokryta z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że kasa UE raczej świeci pustkami niż oferuje hojne wsparcie dla krajów kandydackich – stwierdza Miłosz Manasterski.

Agencja Informacyjna, AI World, Gospodarka /AIN, moldpress.md/ 4.11.2023

Zdjęcie dodane przez Nicolae Casîr: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/budynek-niebiesko-bialy-205077/