Gdynia pojedzie na wodorze

 

Grupa Lotos będzie dostarczać wodór do autobusów komunikacji miejskiej w Gdyni.  Lotos planuje również budowę instalacji oczyszczania oraz stację dystrybucji i tankowania wodoru w Gdańsku.

Gdynia jako jedno z trzech polskich miast posiada sieć trolejbusową obejmującą również Sopot. Urząd Miejski w Gdyni ma zamiar rozwijać ekologiczny transport w mieście i zbudować również park autobusów zasilanych wodorem.

„Projekty innowacyjne, takie jak ten, to dla nas istotny element realizowanej przez firmę strategii. Inwestujemy w nowoczesne technologie i współpracujemy z organizacjami, które mówią tym samym językiem, co my. Tak właśnie jest z Gdynią. Rozpoczynamy wspólny projekt, który jest unikalny również w skali europejskiej” – powiedział p.o. prezesa Mateusz Bonca.

Wodór będąc najpowszechniejszym pierwiastkiem jest jednocześnie jedną z kluczowych substancji wykorzystywanych w nowoczesnym przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym.

Gdańska rafineria produkuje około 13 t/h wodoru, a po zakończeniu budowy projektu EFRA będzie to ponad 16,5 t/h.

Jeden autobus napędzany wodowem w ciągu roku potrzebuje takiej ilości tego gazu jaką instalacje Grupy Lotos produkują w ciągu godziny.

Problem jednak w tym, że wodór dla ogniw  musi mieć niemal doskonałą czystość 99,999% (czyli tzw. pięć dziewiątek). Gdyńska komunikacja opiera się na przewozach autobusowych (około 70% udziału). Pozostałe 30% udziału w transportcie miejskim stanowią nowoczesne trolejbusy.

W ubiegłych latach Gdynia rozwijała linie trolejbusowe i inwestowała w autobusy napędzane gazem ziemnym – obecnie po mieście jeździ 31 autobusów napędzanych CNG i 90 trolejbusów.

Całkowita długość wszystkich tras autobusowych gdyńskiej komunikacji miejskiej to ponad 290 km. Całkowita długość linii trolejbusowych to 96 km.

„Grupa Lotos prowadzi kilka projektów badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii oraz zastosowaniem wodoru. W ubiegłym roku z inicjatywy Grupy Lotos powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych. Innym znaczącym przedsięwzięciem jest właśnie projekt Hestor, realizowany w rafinerii od 2015 r. W ramach tego projektu Grupa Lotos wraz z partnerami naukowymi i przemysłowymi, pracowała nad technologią magazynowania energii w postaci wodoru i wykorzystania go m.in. w procesach rafineryjnych” – podsumował wiceprezes Jarosław Kawula.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna /MAN/, 03.04.2018