Dwutlenek węgla jako wyzwanie

 

30 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, poświęcone kwestii zielonej transformacji w Polsce i ograniczeniu emisji CO2 (dwutlenku węgla) do atmosfery. Parlamentarzyści razem ekspertami rozważali, które z zielonych technologii są rozsądne i mają przyszłość, jakie zielone technologie Polska może wprowadzać własnymi siłami i jakie korzyści z transformacji energetycznej mogą osiągnąć polski przemysł i rolnictwo oraz ośrodki technologiczne?

Rekomendacje ekspertów II Kongresu ESG w obliczu zagrożeń

Posiedzeniu Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej przewodniczył poseł Michał Urbaniak. W dyskusji udział wzięli m.in. niezależny ekspert rynku paliwowo-energetycznego: Piotr Maciążek – prezes zarządu Energi Wytwarzanie, Piotr Meler – prezes Zarządu Orlen Synthos Green Energy, Dawid Jackiewicz, Dariusz Bojsza – członek zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego i dr Piotr Balcerowski – wiceprezes Instytutu Staszica.

Piotr Maciążek – prezes zarządu Energi Wytwarzanie wskazał, że sens mają wszystkie zielone technologie, niestety – Polska jest partnerem zależnym technologicznie. – „Żyjemy w czasach, kiedy decyduje się, czy każdy sektor polskiej gospodarki będzie rentowny. Rosną koszty uprawnień do emisji CO2, wymyślne przez urzędników w Unii Europejskiej, ale jest też kwestia implementacji zasad ESG. Przedsiębiorstwa będą musiały raportować, jak walczą ze zmianami klimatu. Jeśli nie będzie to realizowane, to polskie organizacje wypadną z łańcuchów dostaw, najpierw europejskich, a potem globalnych.” – Uważa Piotr Maciążek – prezes zarządu Energi Wytwarzanie.

PKN Orlen jako koncern multienergetyczny

Dr Piotr Balcerowski – wiceprezes Instytutu Staszica zwrócił uwagę na fakt, że przekszałcenie PKN Orlen w multienergetyczny koncern w wyniku połączenia z grupami Lotos i PGNiG, było bardzo pożądane od strony społecznej, korporacyjnej i przyniosło ważny efekt synergii. – „Nowoutworzony koncern multienergetyczny Orlen jest w stanie unieść ciężar współczesnych wyzwań, także od strony technologicznej. Może wyznaczać trendy korporacyjne w Polsce.” – Ocenia  dr Piotr Balcerowski – wiceprezes Instytutu Staszica.

Dr Piotr Balcerowski – wiceprezes Instytutu Staszica wskazał na potencjał finansowy narodowego koncernu PKN Orlen. Przypomniał, że tylko w I kwartale 2023 r. Orlen odprowadził do polskiego budżetu 16.000.000.000 zł z tytułu podatków, a na inwestycje do 2030 r. przewidziano 300.000.000.000 zł, z czego połowa ma pójść na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. – „Należy przyjąć do wiadomości, że Polska nie jest dostawcą najnowszych technologii, ale należy mieć na względzie, że są sektory, jak np. biogazowy, w których PKN Orlen jest technologicznie zaawansowany. Podobnie obiecującym obszarem są technologie wodorowe.” – Uważa dr Piotr Balcerowski – wiceprezes Instytutu Staszica.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

„Tak zwana „Zielona energia” jest bardzo interesująca, ze względu na to, że jej wdrażanie może zmniejszać emisję wytwarzania CO2, którego zwiększona ilość może mieć wpływ na zmiany klimatyczne na świecie.” – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Ważna jest jednak ocena, które z tych nowych technologii rzeczywiście ma mniej negatywny wpływ na środowisko. Trzeba mieć na uwadze sposoby budowania infrastruktury, a po eksploatacji koszty środowiskowe i finansowe związane z utylizacją. Prawdziwe szanse widzę w energii wodorowej i urządzeniach do wychwytywania CO2.” – Komentuje Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 10.06.2023