Centralna Dolina Wodorowa współtworzona przez Agencję Rozwoju Przemysłu

 

Na obszarze trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, powstanie Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich. 17 lipca 2023 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wraz z 26 innymi podmiotami, podpisała list intencyjny na rzecz jej utworzenia. W podpisaniu listu intencyjnego towarzyszyli minister Anna Moskwa oraz wiceminister Ireneusz Zyska.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria należy do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. To właśnie na bazie jej klastra wodorowego powstanie Centralna Dolina Wodorowa. Celem podjętej inicjatywy jest produkowanie zeroemisyjnej energii opartej o tzw. zielony wodór, czyli czyste paliwo pozwalające przechowywać i wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych.

Dwutlenek węgla jako wyzwanie

„Zainicjowanie powstania Centralnej Doliny Wodorowej to ważny krok na drodze transformacji energetycznej i rozwoju naszej gospodarki wodorowej. To rozwiązanie, które dzięki zaangażowaniu polskich przedsiębiorców oraz ekspertów, wzmocni zarówno nasze bezpieczeństwo energetyczne, jak i przewagę konkurencyjną gospodarki krajowej” – stwierdziła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Agencja Rozwoju Przemysłu jest jednym z 27 podmiotów, które podpisały list intencyjny na rzecz utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej. Jak podkreślił wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Mariusz Rusiecki – „Agencja Rozwoju Przemysłu należy do pionierów rynku wodorowego w Polsce. Nie mogło nas również zabraknąć przy tworzeniu Centralnej Doliny Wodorowej

Światowy Dzień Wody 2023

Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich będzie stanowić kompleksowy projekt, obejmujący całą ścieżkę produkcji oraz wykorzystania wodoru. Pierwszym elementem jest budowa elektrolizerów wodoru o mocy 250 megawatów, odpowiedzialnych za przekształcanie energii elektrycznej w wodór. Kolejny etap to magazynowanie pozyskanego wodoru, aż wreszcie wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej.

W założeniach projektu jest również m.in. produkcja zielonej energii z farm wiatrowych oraz słonecznych o mocy 2 gigawatów. Planowo pierwszy wodór w województwie świętokrzyskim może zostać pozyskany już w 2024 roku, kiedy to w kopalni Jaźwica uruchomiona zostanie farma fotowoltaiczna o mocy 3 MW oraz produkujący wodór elektrolizer o mocy 1 MW. Pozyskane w ten sposób zeroemisyjne paliwo będzie mogło zasilić pojazd wykorzystywany w kopalni.

„W ciągu ostatnich lat podjęliśmy szereg inicjatyw związanych z budową gospodarki wodorowej w Polsce. To przede wszystkim opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów w listopadzie 2021 r. polskiej strategii wodorowej do 2023 r. z perspektywą do 2040 r., która nawiązuje do PEP2040. Nasze działania to również zainicjowanie porozumienia sektorowego, pierwszego w Unii Europejskiej. W porozumieniu tym bardzo aktywnie funkcjonuje ponad 250 podmiotów z Polski i zza granicy” – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Dzień Nikoli Tesli

„ARP jeszcze do niedawna zajmowała się głównie restrukturyzacją, ale teraz stawiamy coraz mocniej na inwestycje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Polski w kolejnych dekadach. Wspieramy procesy, które transformują krajową gospodarkę w kierunku suwerenności energetycznej i innowacyjności. Inwestujemy m.in. w morską energetykę wiatrową, elektromobilność i przemysł kosmiczny. Wodór będzie paliwem przyszłości, ale już dziś na globalnych rynkach toczy się walka o pozycjonowanie do startu w tej perspektywicznej branży. Chcemy, żeby Polska nie musiała gonić czołówki, ale sama wyznaczała tempo rozwoju rynku wodorowego na świecie. Dlatego cieszę się, że Centralna Dolina Wodorowa rusza już teraz i w tak silnym składzie” – powiedział Mariusz Rusiecki, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich jest kolejnym projektem w ramach innowacyjnego zwrotu określonego w ramach nowej strategii spółki.

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 19.07.2023