Zwiększa się współpraca gospodarcza między Polską a Azerbejdżanem

Agencja Informacyjna: W ostatnich latach Polska i Azerbejdżan znacząco zintensyfikowały swoje relacje gospodarcze. W kontekście globalnych przemian i wyzwań, takich jak konieczność dywersyfikacji łańcuchów dostaw, współpraca między tymi dwoma krajami nabiera nowego wymiaru.

Polska-Azerbejdżan: zwiększony obrót handlowy

Zgodnie z informacjami podanymi przez Rafała Poborskiego, ambasadora Polski w Azerbejdżanie, w ostatnich latach odnotowano pozytywną dynamikę obrotu handlowego między krajami. Eksport Polski do Azerbejdżanu wzrósł o 98 procent, podczas gdy eksport Azerbejdżanu do Polski zwiększył się ponad 5,5-krotnie. Ta tendencja świadczy o rosnącym zainteresowaniu współpracą gospodarczą i otwarciu nowych możliwości dla przedsiębiorców z obu krajów​​.

Współpraca w rolnictwie

W obszarze rolnictwa Polska i Azerbejdżan również intensyfikują swoje relacje. W trakcie wizyty delegacji Azerbejdżanu w Polsce omówiono kwestie związane z redukcją marnotrawstwa rolnego, efektywnym wykorzystaniem zasobów wodnych i ziemi, innowacyjnymi rozwiązaniami środowiskowymi oraz stosowaniem udanych praktyk. Produkcja rolna w Azerbejdżanie w 2023 roku osiągnęła wartość 9,9 miliarda manatów, co świadczy o znaczącym potencjale tego sektora​​.

Spotkanie w KOWR

Spotkanie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

6 listopada br. odbyło się spotkanie z delegacją wysokiego szczebla z Azerbejdżanu w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, co świadczy o zainteresowaniu strony azerbejdżańskiej polskim sektorem rolno-spożywczym. Prezentacje dotyczące potencjału eksportowego polskiego sektora rolno-spożywczego spotkały się z dużym zainteresowaniem. Szef delegacji, Shahmar Movsumov, podkreślił, że wyniki eksportu polskich towarów rolno-spożywczych są imponujące, co otwiera drogę do dalszej współpracy handlowej.

Wyzwania i możliwości

W obliczu globalnych wyzwań ekonomicznych i bezpieczeństwa, takich jak ograniczona obecność Rosji w globalnych łańcuchach wartości z powodu sankcji, kraje takie jak Polska muszą przedefiniować kierunki współpracy gospodarczej. Azerbejdżan staję coraz ważniejszym dostawcą gazu na rynek europejski, co zauważyły Stany Zjednoczone w raporcie US Energy Information Administration. Polska wymiana handlowa z Azerbejdżanem obecnie wynosi 170 mln dolarów, co pokazuje znaczący potencjał do rozwoju. To dobra wiadomość, ale trzeba również wiedzieć, że Czechy już osiągają lepsze wyniki w tej współpracy, co powinno stanowić inspirację dla Polski.

Korzystne środowisko dla inwestycji

Polska i Azerbejdżan wykazują duży potencjał do zwiększenia obrotów handlowych, co zostało podkreślone podczas 8. posiedzenia międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej. Kamaladdin Heydarov, współprzewodniczący komisji z azerbejdżańskiej strony, zaznaczył, że istnieje korzystne środowisko dla inwestycji w różnych sektorach gospodarki Azerbejdżanu, w tym w transporcie, turystyce oraz innych dziedzinach​.

LOT-em do Baku

Azerbejdżan oferuje możliwości dla polskich firm w branżach IT i budowlanej. Współpraca w tych obszarach już się rozpoczyna, co widać na przykładzie inwestycji azerbejdżańskich w Polsce w turystykę biznesową​. Sprzyjają temu bezpośrednie połączenia lotnicze do Warszawa-Baku, które oferuje polski narodowy przewoźnik PLL LOT.

Kierunek Południowy Kaukaz

– Współpraca w obszarze Południowego Kaukazu to dla Polski naturalny kierunek biznesowych kontaktów. Istnieje tam wzajemna otwartość i sympatia. Oczywiście jest to przestrzeń poważnych napięć politycznych i konfliktów, ale być może tym bardziej rola Polski jako partnera gospodarczego powinna być traktowana jako element stabilizacji regionu i most do Europy – komentuje redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Miłosz Manasterski.

Agencja Informacyjna /EST, AIN, KOWR, Azernews.az / 16.11.2023

Fot. główna: Zdjęcie dodane przez Ismail O. Ukav: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/budynki-drapacze-chmur-panorama-miasta-struktury-7805616/, Fot. tekście: KOWR