KOWR przekazuje tereny na potrzeby Wojska Polskiego

Agencja Informacyjna: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przykażą na tereny potrzebne dla nowej jednostki wojskowej. Nie wskazano dokładnie jej lokalizacji; wojewoda powiedział jedynie, że powstanie ona m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, która będzie modernizowana. Lokalizacji jednostki będzie blisko lotniska w Szymanach.

Nowe jednostki Wojska Polskiego na terenach za zasobu KOWR

Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski poinformował, że zapadła decyzja o utworzeniu od podstaw jednostki wojskowej w Wielbarku pod Szczytnem. Będzie to Pułk Przeciwpancerny, który będzie funkcjonował w strukturach 1. Dywizji Piechoty Legionów III Rzeczpospolitej Polskiej im. marszałka Józefa Piłsudskiego, która jest obecnie tworzona.

Wielbark to miejscowość w pow. szczycieńskim, na południu woj. warmińsko-mazurskiego, która po wojnie utraciła status miasta i odzyskała go w 2019 roku. Dotychczas znana była z ogromnych tartaków i zakładów produkujących meble, w tym dla światowego koncernu meblarskiego.

Wojsko polskie powróci też, po wielu latach, do Ostrołęki.

Zapowiedział to Mariusz BłaszczakMinister Obrony Narodowej. Jednostka wojskowa powstaje na terenach po dawnym państwowym gospodarskie rolnym (PGO) na osiedlu Wojciechowice. Pułk przeciwlotniczy w Ostrołęce powstaje m. in. w celu ochrony elektrowni gazowej i mostu.

Tworzenie nowych jednostek wojskowych związane jest z bardzo napiętą sytuacją za wschodnią granicą Polski i białoruskich prowokacjach. Rząd odbudowuje jednostki wojskowe. Taką nową jednostką będzie jednostka przeciwrakietowa w Ostrołęce. Obecnie trwa przygotowanie terenu pod budowę wojskowych obiektów. Rozpoczął się proces przejęcia nieruchomości na rzecz wojska polskiego (teren stanowiący własność Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), położony w Ostrołęce).

Nowa dywizja WP

1 Dywizja Piechoty Legionów III Rzeczpospolitej Polskiej im. marszałka Józefa Piłsudskiego to związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej powołany przez Ministra Obrony Narodowej w 2023 r. 1 Dywizja Piechoty Legionów III Rzeczpospolitej Polskiej im. marszałka Józefa Piłsudskiego powstaje między województwem warmińsko-mazurskim, na którym operuje 16 Dywizja Zmechanizowana, a województwem mazowieckim i lubelskim, na których działa 18 Dywizja Zmechanizowana. Jednostki będą zlokalizowane w miastach województwa podlaskiego i mazowieckiego: Łomży, Grajewie, Kolnie, Czerwonym Borze i Siemiatyczach.

https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Dywizja_Piechoty_Legion%C3%B3w_III_RP

Dowództwo nowej dywizji będzie się mieścić w Ciechanowie

Dowództwo 1 Dywizji Piechoty Legionów III Rzeczpospolitej Polskiej im. marszałka Józefa Piłsudskiego, sztab, batalion łączności będą się znajdować w Ciechanowie. Dywizja będzie rozlokowana na terenie czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, będzie miała docelowo cztery brygady, a każda z nich będzie złożona z czterech batalionów, będzie w niej służyło ponad 33.000 żołnierzy. Brygady zostaną umiejscowione w Kolnie, Grajewie, Czerwonym Borze, Brodnicy oraz Ślubowie. Będą pododdziały w Iławie i Białymstoku. Jednostki wsparcia i zabezpieczenia będą zlokalizowane w Wielbarku, Chełmie, Ostrołęce oraz Łomży. Powstanie również brygada artylerii oraz dwa dywizyjne ośrodki szkolenia w Czerwonym Borze i Ślubowie. Proces tworzenia, w tym ćwiczeń certyfikujących 1 Dywizję Piechoty Legionów III Rzeczpospolitej Polskiej im. marszałka Józefa Piłsudskiego, będzie realizowany do roku 2033.

Tradycja, która zobowiązuje

Nowy związek taktyczny nawiązuje do historycznej 1 Dywizji Piechoty Legionów III Rzeczpospolitej Polskiej im. marszałka Józefa Piłsudskiego, która zasłynęła postawą w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920 i w kampanii wrześniowej 1939 r. po napaści niemieckiej III Rzeszy na II Rzeczpospolitą Polską.

9 stycznia 2023 Mariusz Błaszczak – minister obrony narodowej zatwierdził koncepcję utworzenia 1 Dywizji Piechoty Legionów III Rzeczpospolitej Polskiej im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Nowa formacja ma operować na wschodzie Polski, przede wszystkim w województwie podlaskim, a jej żołnierze otrzymają najnowszy sprzęt, jakim dysponuje polska armia. W skład dywizji wejdą cztery brygady, a każda z nich będzie miała w swojej strukturze cztery bataliony. Dowódcą 1 Dywizji Piechoty Legionów III Rzeczpospolitej Polskiej im. marszałka Józefa Piłsudskiego jest gen. bryg. Norbert Iwanowski od 27 marca 2023 r.

Planowana siedziba dowództwa i sztabu 1 Dywizji Piechoty Legionów III Rzeczpospolitej Polskiej im. marszałka Józefa Piłsudskiego  – Ciechanów. W planach tworzenia 1 Dywizji Piechoty Legionów III RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego

Stan na rok 2023

Dowództwo i sztab – Warszawa (docelowo Ciechanów),

1 Brygada Artylerii Legionów – Iława Kaminka,

3 Pułk Saperów Legionów – Chełmno,

1 Pułk Przeciwlotniczy Legionów,

1 Pułk Logistyczny Legionów,

1 Batalion Łączności Legionów (docelowo Ciechanów),

1 Batalion Rozpoznawczy Legionów – Białystok,

1 Batalion Chemiczny Legionów – Brodnica,

1 Batalion Zmotoryzowany Legionów 1 Brygady Zmotoryzowanej Legionów – Kolno,

2 Batalion Zmotoryzowany Legionów 1 Brygady Zmotoryzowanej Legionów – Grajewo,

1 Batalion Zmotoryzowany Legionów 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów – Brodnica,

1 Batalion Zmotoryzowany Legionów 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów – Slubowo,

1 Batalion Czołgów Legionów 1 Brygady Pancernej Legionów – Czerwony Bór,

2 Batalion Czołgów Legionów 1 Brygady Pancernej Legionów – Siemiatycze-Czartajew.

Stan na rok 2024

W planach tworzenia 1 Dywizji Piechoty Legionów docelowo stan na rok 2024:

Dowództwo i sztab – Ciechanów,

1 Brygada Artylerii Legionów – Iława-Kamionka,

3 Pułk Saperów Legionów – Chełmno,

1 Pułk Przeciwlotniczy Legionów,

1 Pułk Logistyczny Legionów,

1 Batalion Łączności Legionów – Ciechanów,

1 Batalion Rozpoznawczy Legionów – Białystok,

1 Batalion Chemiczny Legionów – Brodnica, )

1 Batalion Zmotoryzowany Legionów 1 Brygady Zmotoryzowanej Legionów – Kolno,

2 Batalion Zmotoryzowany Legionów 1 Brygady Zmotoryzowanej Legionów (Grajewo),

1 Batalion Zmotoryzowany Legionów 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów – Brodnica,

1 Batalion Zmotoryzowany Legionów 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów – Ślubowo,

1 Batalion Czołgów Legionów 1 Brygady Pancernej Legionów – Czerwony Bór,

2 Batalion Czołgów Legionów 1 Brygady Pancernej Legionów – Siemiatycze-Czartajew.

Struktura organizacyjna docelowo na lata 2025–2033

W planach tworzenia 1 Dywizji Piechoty Legionów na lata 2024–2033 struktura organizacyjna ma wyglądać docelowo następująco:

Białystok – siedziba CWCR,

Dowództwo i sztab (Ciechanów),

1 Brygada Zmotoryzowana Legionów – Kolno i Grajewo,

2 Brygada Zmechanizowana Legionów – Brodnica,

3 Brygada Zmechanizowana Legionów – Ślubowo,

1 Brygada Pancerna Legionów – Czerwony Bór i  Siemiatycze-Czartajew,

1 Brygada Artylerii Legionów – Iława-Kamionka,

1 Dywizyjny Ośrodek Szkolenia – Czerwony Bór,

2 Dywizyjny Ośrodek Szkolenia – Ślubowo,

3 Pułk Saperów – Chełmno,

1 Pułk Przeciwlotniczy Legionów,

1 Pułk Logistyczny Legionów,

1 Batalion Łączności Legionów – Ciechanów,

1 Batalion Chemiczny Legionów – Brodnica,

1 Batalion Rozpoznawczy Legionów – Białystok.

Podstawowe uzbrojenie 1 Dywizji Piechoty Legionów III RPim. marszałka Józefa Piłsudskiego docelowo do roku 2033 będą stanowiły: czołg K2 i czołg Abrams. Uzbrojenie docelowe 1 Dywizji Piechoty Legionów III RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego: Ostrzał kalibracyjny armatohaubica samobieżna AHS Krab (2023), armatohaubica K9; R-40 Langusta; M120 Rak; wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet K239 Chunmoo; armatohaubica samobieżna  AHS Krab; Bojowy Wóz Piechoty BWP Borsuk; kołowy transporter opancerzony KTO Rosomak; wóz bojowy AS 21 Redback; Lekki Pojazd Uderzeniowy Wirus 4 kr. „Żmija”; Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem ZZKO Topaz; systemy bezzałogowe Gladius.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /DEC/ 14.08.2023