KOWR przekazuje tereny na potrzeby Wojska Polskiego

KOWR i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przykażą na tereny potrzebne dla nowej jednostki wojskowej.