Powiat Żyrardowski inwestuje w zieloną energię

Powiat Żyrardowski inwestuje w zieloną energię: fotowoltaika dla Straży Pożarnej

Agencja Informacyjna: W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, Krzysztof Dziwisz, Starosta Powiatu Żyrardowskiego, podpisał ważną umowę dotyczącą zakupu i montażu systemów fotowoltaicznych dla jednostek straży pożarnej w Żyrardowie. Projekt ten, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowi znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju regionu.

Znacząca dotacja na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE)

Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz 15 listopada 2023 r. podpisał umowę dotyczącą instalacji fotowoltaicznej dla Powiatowej Straży Pożarnej. Dzięki pozyskanej przez Powiat Żyrardowski dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 62 500 złotych oraz wkładowi własnym finansowanym przez Gminę Mszczonów, całkowity koszt inwestycji wynosi 125 000 złotych. To inwestycja, która przyniesie długoterminowe korzyści zarówno dla Powiatowej Straży Pożarnej, jak i dla lokalnej społeczności Powiatu Żyrardowskiego.

Fotowoltaika – innowacyjne rozwiązanie dla Straży Pożarnej

Fotowoltaika, będąca technologią umożliwiającą przekształcanie światła słonecznego w energię elektryczną, staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dla straży pożarnej Powiatu Żyrardowskiego, systemy fotowoltaiczne nie tylko przyczynią się do zmniejszenia kosztów energetycznych, ale również podniosą poziom bezpieczeństwa energetycznego, co jest kluczowe w przypadku służb ratunkowych.

W latach 2021-2022 produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej wzrosła w Polsce o 107%.

Straż Pożarna – nieoceniona rola w społeczności

Powiatowa Straż Pożarna pełni niezastąpioną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców. Jest to instytucja, która reaguje na sytuacje kryzysowe, takie jak pożary, wypadki czy klęski żywiołowe. Inwestycja w nowoczesne technologie, takie jak fotowoltaika, to nie tylko krok w stronę zrównoważonego rozwoju, ale również wsparcie dla tych, którzy na co dzień chronią życie i mienie.

Powiat Żyrardowski: dobra współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Projekt ten jest przykładem udanej współpracy między różnymi poziomami zarządzania lokalnego. Powiat Żyrardowski, Gmina Mszczonów oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykazały się zrozumieniem potrzeb ekologicznych oraz zaangażowaniem na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. – Stawiamy na nowe rozwiązania. Dobra współpraca przynosi efekty dla bezpieczeństwa, tym razem energetycznego – napisał w mediach społecznościowych Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz.

Fotowoltaika – przyszłość Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Fotowoltaika, jako jedno z najbardziej obiecujących i szybko rozwijających się źródeł odnawialnej energii, odgrywa coraz ważniejszą rolę w globalnym dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Inwestycje takie jak ta w Żyrardowie stanowią ważny krok w kierunku zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi. Polska jest jednym z liderów UE w dynamice rozwoju energii z OZE. W latach 2021-2022 produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej wzrosła w Polsce o 107%. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że już w 2040 r. w Polsce energia odnawialna będzie najtańszym rodzajem energii według sposobu jest pozyskiwania.

Agencja Informacyjna, AI Lokalnie /AIN, Powiat Żyrardowski, FB Krzysztof Dziwisz – Starosta Żyrardowski/ 16.11.2023 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.