Startuje Międzynarodowy Kongres Astronautyczny

 

Agencja Informacyjna: W dniach 2-6 października 2023 r. rozpocznie się Międzynarodowy Kongres Astronautyczny International Astronautical Congress (IAC) w Baku – stolicy Republiki Azerbejdżanu, który 19 września 2023 rozpoczął zbrojną „operację antyterrorystyczną” przeciwko ormiańskim separatystom w Górskim Karabachu. W wydarzeniu weźmie udział około 50 osób zainteresowanych rozwojem polskiego sektora kosmicznego.

W czasie Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Baku odbędzie, pod przewodnictwem Polski, spotkanie sygnatariuszy Artemis Accords. Na stoisku polskiego sektora kosmicznego swoje eksponaty zaprezentuje 12 polskich przedsiębiorstw i uczelni. Odbędą się także spotkania z przedstawicielami narodowych agencji kosmicznych oraz promocja polskiej kandydatury jako gospodarza Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w 2026 roku.

Krzysztof Krystowski: Polskie drony mają potencjał

Konferencja Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Baku, w 2023 r., to wyjątkowo ważne wydarzenie dla polskiego sektora kosmicznego. W jego trakcie odbędzie się głosowanie, dotyczące gospodarza Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w 2026 roku. Jednym z kandydatów jest Polska, która zabiega o organizację tego wydarzenia, w Poznaniu, w 2026 r. Na stoisku polskiego sektora kosmicznego planowane są aktywności, związane z tym wydarzeniem, m. in. dwa otwarte dla gości konferencji spotkania, podczas których Polska Agencja Kosmiczna – POLSA i partnerzy Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Poznaniu przedstawią plany organizacji tego wydarzenia w Polsce. Propozycja miasta-gospodarza 2026 została przygotowana we współpracy z Europejską Fundacją Kosmiczną, władzami miasta Poznania, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz przedsiębiorstwem The Way, przy wsparciu POLSA, jako partnera merytorycznego.

Przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej – POLSA wraz z obecnymi na miejscu przedsiębiorstwami, zaprezentują szeroką ofertę i specjalizacje polskiej branży kosmicznej. Podmioty obecne na stoisku planują szereg spotkań bilateralnych, podczas których omawiać będą możliwości współpracy z lokalnymi partnerami. Swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele min.: Blue Dot Solutions, Politechniki Wrocławskiej, PIAP Space (spółka zależna Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów – Łukasiewicz – Instytut PIAP, działającą w przemyśle kosmicznym), CloudFerro (realizująca innowacyjne usługi przetwarzania w chmurze, m.in. dla sektora kosmicznego, badań klimatu i nauki), Scanway, Creotech Instruments (specjalizująca się w rozwoju zaawansowanych technologii kosmicznych oraz specjalistycznej elektroniki i aparatury do zastosowań globalnych, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii), Sybilla Technologies (zajmująca się w budową i oprogramowaniem naziemnych stacji obserwacyjnych, obsługująca czternaście teleskopów na pięciu kontynentach, dzięki którym prowadzone są badania w zakresie Space Surveillance and Tracking (SST) i Near-Earth Objects (NEO), Koło Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej PWr in Space, Sieci Badawczej ŁukasiewiczInstytutu Lotnictwa, Thorium Space (projektuje i konstruuje nowatorskie systemy telekomunikacyjne, przeznaczone na unikalne pasma nadawczo-odbiorcze, umożliwiające elektroniczne sterowanie wiązką i szybszą transmisję danych) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

IV Konferencja „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów

Na stoisku Polskiej Agencji Kosmicznej – POLSA zostanie zaprezentowany również potencjał przedsiębiorstw i podmiotów z województwa podkarpackiego. Jest to jeden z najsilniejszych ośrodków gospodarczych Polski Wschodniej. Na koniec 2021 r. w Rzeszowie – stolicy województwa, funkcjonowało 32.466 podmiotów gospodarczych, z czego 992 stanowiły spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Aglomeracja rzeszowska jest najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem zaawansowanego technologicznie przemysłu lotniczego w Europie Środkowej. W mieście funkcjonuje jeden z największych klastrów w PolsceKrajowy Klaster Kluczowy Dolina Lotnicza. Prężnie rozwija się także branża informatyczna, sektor automatowe, a także branża chemiczna, farmaceutyczna oraz nowoczesne usługi biznesowe,

Prof. Grzegorz Wrochna – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej – POLSA, będzie również współprzewodniczył spotkaniu sygnatariuszy Artemis Accords. Wydarzenie rozpocznie się od powitania najnowszych sygnatariuszy, którzy dołączyli do Porozumienia Artemis we wrześniu 2022 r. w Paryżu: Federalna Republika Nigerii, Republiki Rwandy, Republiki Czeskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Ekwadoru, Republiki Indii, Republiki  Argentyńskiej i ostatnio Republiki Federalej Niemiec. Podczas spotkania Prof. Grzegorz Wrochna – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej – POLSA przedstawi sprawozdanie na temat grupy roboczej sygnatariuszy ds. współpracy międzynarodowej w ramach programu Artemis i będzie moderatorem dyskusji na temat przyszłych kierunków współpracy w ramach grupy.

VIII Kongresu Klastrów Polskich

W trakcie pięciu intensywnych dni Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Baku, w 2023 r., prof. Grzegorz Wrochna – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej – POLSA będzie również rozmawiał o współpracy min. z szefami innych agencji kosmicznych oraz przedstawicielami przedsiębiorstw z całego świata. W sesji plenarnej IAF pn. „Strategic Direction of Emerging Space Nations” prof. Grzegorz Wrochna przedstawi kierunki i plany wschodzącego rynku sektora kosmicznego i młodych agencji komicznych. Natomiast na spotkaniu z Rafałem PoborskimAmbasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Baku wraz Kamilą Król – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii omówi możliwości rozwoju i potencjał polskich przedsiębiorstw Republice Azerbejdżanu. Podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Baku, w 2023 r. planowane jest również min. podpisanie dwóch umów pomiędzy polską firmą SatRev i koreańską telePix.

Międzynarodowy Kongres Astronautyczny (IAC) to coroczne spotkanie organizacji działających w obszarze nauki o kosmosie. Organizatorem jest jedno z państw – członków Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF), przy wsparciu Międzynarodowej Akademii Astronautyki (IAA) i Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmicznego (IISL). Składa się z sesji plenarnych, wykładów i spotkań. W Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym biorą udział szefowie agencji i kadra kierownicza wyższego szczebla światowych agencji kosmicznych.

Wsparcie dla prac badawczo-rozwojowych dla polskiego przemysłu

Gdy II wojna światowa dobiegła końca, Stany Zjednoczone Ameryki i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (obecnie Federacja Rosyjska – miały odmienne i konkurencyjne światopoglądy polityczne. Gdy tzw. „zimna wojna”, pomiędzy hegemonami zaczęła nabierać kształtu, komunikacja między obydwoma państwami stała się rzadsza. Obydwa państwa skupiły się na osiągnięciu przewagi militarnej nad drugim.

6 lat po upadku „żelaznej kurtyny” naukowcy z całej Europy utworzyli IAF w dziedzinie badań kosmicznych, aby ponownie nawiązać współpracę. W latach wyścigu kosmicznego IAF była jednym z niewielu forów, na których członkowie Europy Wschodniej i Zachodniej mogli spotykać się podczas corocznego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego.

Agencja Informacyjna, gospodarka /JEN/ 1.10.2023