VIII Kongresu Klastrów Polskich

 

VIII Kongresu Klastrów Polskich odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2022 r. w Katowicach. Jego celem jest przybliżenie tematu rozwoju regionalnego, wspieranego przez klastry jak najszerszemu gronu odbiorców.

 

I Kongres Radom Przyszłości

 

Klastry budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów. Zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające Europejski Zielony Ład, w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pełnią też ważną rolę we wspieraniu cyfryzacji europejskiej gospodarki i wzmocnieniu jej odporności.

 

VIII Kongresu Klastrów Polskich będzie poświęcony tematyce Europejskiego Zielonego Ładu i roli klastrów we wspieraniu zielonej transformacji. Aktualnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej, na czele z Komisją Europejską, państwa członkowskie, w tym Polska, oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów Komisji Europejskiej.

 

W Kongresie Klastrów Polskich uczestniczy wielu gości z zagranicy. Z tego powodu jest to wydarzenie międzynarodowe, którego celem jest spotkanie decydentów z menagerami klastrów i samych przedsiębiorców, aby wymienić się informacjami, opiniami i pomysłami na poziomie polskim i europejskim.

 

10 lat Instytutu Biznesu

 

VIII Kongres Klastrów Polskich w Katowicach będzie też poświęcony nowym narzędziom wsparcia funduszami Unii Europejskiej na lata 2021-2027, ponieważ rok 2022 jest pierwszym, w którym konkretne programy dla wspierania przedsiębiorstw i organizacji będą wdrożone. Wydarzeniu będzie towarzyszyć spotkanie w ramach cyklu „Clusters meet Regions” European Cluster Collaboration Platform (platforma Komisji Europejskiej). To dwudniowe wydarzenie daje możliwość dyskusji na temat polskiego i regionalnego rozwoju gospodarczego (Województwo Śląskie). Będzie to okazja do nawiązania kontaktów z innymi regionami Unii Europejskiej, które również stoją w obliczu wyzwań związanych z zieloną transformacją, podobnych do ich własnych.

 

VIII Kongres Klastrów Polskich w Katowicach rozpocznie się w poniedziałek, 7 listopada 2022 r. o godz. 9.00. Otworzy go Krzysztof Krystowski – Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Wice Prezes European Clusters Alliance. Pierwsza sesja plenarna będzie poświęcona „Zielonej transformacji. Wspólnemu wysiłkowi regionów, nauki i przedsiębiorców w celu zbudowania nowej, zielonej gospodarki. (z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej, administracji publicznej i regionów). Tematem drugie sesji plenarnej będzie „Obecne i przyszłe krajowe narzędzia wsparcia klastrów i przedsiębiorstw. Finansowanie innowacji, badań i rozwoju, fundusze Unii Europejskiej, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, regionalne programy operacyjne. Działania: 2.3.7 POIR, działanie 2.3.3 POIR, działanie 2.1. FENG. Przyszłość finansowania klastrów w Polsce. Trzecia sesja będzie poświęcona „Współpracy międzynarodowej klastrów, jako pomostu dla przedsiębiorstw krajowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, do budowania międzynarodowych powiązań. Nowe, europejskie narzędzia finansowania współpracy (INNOSUP, Euroclusters, Cluster Go International). Dwie pozostałe debaty tego dnia to „Gospodarcze konsekwencje wojny na Ukrainie. Pomoc i współpraca klastrów polskich, europejskich z partnerami z Ukrainy” i „Digitalizacja i przemysł 4.0. Okrągły Stół Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości”.

 

We wtorek 8 listopada 2022 roku VIII Kongres Klastrów Polskich w Katowicach rozpocznie się od dyskusji „ESG – nowe narzędzie wdrażania metodologii i raportowania zrównoważonego Rozwoju”. Pozostałe panele tego dnia to „Wydarzenie z cyklu „Connect & Scale Up” współorganizowane wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości „Współpraca nauki z gospodarką” (finansowanie badań i rozwoju, środki krajowe, Unii Europejskiej); „Krajowe Klastry Kluczowe, benchmarking klastrów, nowy europejski system oceny doskonałości klastrów (bronze, silver, gold labels) systemy certyfikacji i oceny doskonałości klastrów”; „Cyberbezpieczeństwo – nowa gałąź gospodarki, zagrożenia i szanse dla przedsiębiorców i menadżerów klastrów”, „Inteligentny transport przyszłości” (we współpracy z Branżowym Punktem Kontaktowym ds. Programów Ramowych Unii Europejskiej)

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

 

Związek Pracodawców Klastry Polskie, który organizuje VIII Kongresu Klastrów Polskich w Katowicach, reprezentuje ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3.000 przedsiębiorstw, reprezentujących branże innowacyjne z całej Polski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Informacyjna, a patronat merytoryczny Instytut Biznesu.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 5.10.2022