Moda na różnorodność i inkluzję

Maj jest miesiącem, w którym obchodzi się Różnorodność i inkluzję. Idea ma na celu promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Stanowi ważny element cyfrowej transformacji sprzyjający spójności społecznej. Obchody miesiąca Różnorodności i Inkluzji są objęte patronatem Komisji Europejskiej. Akcja wpisuje się w działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibilityCSR).

Badania pokazują, że równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści.

Jak wynika z analiz McKinsey prawie 40 proc. kandydatów odrzuciło lub zdecydowało się nie podejmować pracy z powodu braku integracji w organizacji. Przedsiębiorstwa wyróżniające się dużą różnorodnością pod względem płci mają o 25 proc. większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników finansowych niż ich konkurenci, natomiast pracodawcy różnorodni etnicznie mają nawet o 36 proc. większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników finansowych. Jak zaś informuje Boston Consulting Group – pracodawcy, którzy mają bardziej zróżnicowane zespoły, osiągają o 19 proc. wyższe przychody dzięki innowacjom.

Zarządzanie różnorodnością, inkluzją to nowe wyzwania dla pracodawców.

Ujawniły się one szczególnie podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 kiedy dobrze wykorzystany potencjał różnorodności (diversity) i inkluzji (inclusion) wzmacniał działania innowacyjne, przyczyniał się do lepszych wyników finansowych, a zarazem budowania spójności społecznej.

Kartę Różnorodności podpisało już 300 największych przedsiębiorstw i organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodnością. Inicjatywa jest realizowana w 26 państwach Unii Europejskiej. Karta Różnorodności jest obecna w Polsce Od 2012 roku

Pod koniec maja 2021 roku z okazji Europejskiego Miesiąca Różnorodności po raz pierwszy została zaprezentowana lista pracodawców, którzy są najbardziej zaawansowani w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Polski #MiesiącRóżnorodności jest częścią Europejskiego Miesiąca Różnorodności (European Diversity Month), organizowanego przez Komisję Europejską oraz EU Diversity Charters Platform, do której należy także Karta Różnorodności.

Jest to święto różnorodności i inkluzji w miejscu pracy i całej wspólnocie. Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa, szczególnie istotną w kontekście odbudowy gospodarek po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Badanie Diversity IN Check umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości przedsiębiorców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych. Kwestionariusz badania opiera się międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania w badanie Diversity IN Check pogrupowane są w pięciu blokach: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Badanie Diversity IN Check pozwoliło wytypować liderów, którzy są najbardziej zaawansowani w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Są wśród nich: Bank BPH, BASF Polska, BNP Paribas Bank Polska, CCC, CEMEX Polska, Citibank Europe plc, Citi Handlowy, Credit Suisse (Poland), Cushman & Wakefield Polska, DNB Bank Polska, Ferrero, Henkel Polska, IKEA Retail, ING Bank Śląski, intive GmbH Oddział w Polsce, KPMG, L’Oreal Polska, Luxoft Polska, McDonald’s Polska, MetLife, NatWest Poland, Orange Polska, Pfizer Polska, Polenergia, Provident Polska, Santander Bank Polska, Sephora Polska, Siemens, STU ERGO Hestia, T-Mobile Polska i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Kartę Różnorodności podpisało m. in. Ferrero, zobowiązując się do przeciwdziałania dyskryminacji oraz popierania dla idei różnorodności w miejscu pracy.

Przedsiębiorstwo realizując politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością zwraca szczególną uwagę na: płeć, wiek, narodowość oraz kulturę pracy. Grupa Ferrero na całym świecie posiada Sieć Ambasadorów Różnorodności i Inkluzji. Łącznie jest to 17 pracowników na różnych kontynentach. Ferrero utworzyło również Rady Regionalne programu Różnorodności w skład, których wchodzi 130 pracowników z całego świata. Polska Rada Regionalna składa się z Ambasadorki, 12 przedstawicieli 4 narodowości, 3 pokoleń oraz 10 różnych departamentów. Członkowie działają, jako doradcy w celu zapewnienia wkładu w kształtowanie, ulepszanie, adaptację wizji, strategii, celów i inicjatyw dotyczących różnorodności i inkluzji w regionie. Ustalają oni cele w zakresie różnorodności i inkluzji, a także śledzą ich realizację. Odpowiadają za włączenie idei różnorodności do wszystkich funkcji biznesowych oraz wpływają na strategię edukacyjną Grupy.

„Ferrero stara się tworzyć organizację, której wszyscy pracownicy czują się mile widziani i doceniani oraz mają takie same możliwości.” – Wyjaśnia Beata Dziekanowska – Ambasadorka programu Różnorodności i Inkluzji Ferrero w Polsce. – „Wierzymy, że wszyscy nasi pracownicy są tak samo utalentowani na swój sposób. Pielęgnując ciekawość i naturalne zdolności zatrudnionych, zapewniamy im, pokolenie po pokoleniu, środki do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego, umożliwiając im stworzenie swojej drogi w Ferrero. Różnorodność talentów jest tym, co czyni nasze środowisko pracy innowacyjnym i wysoce satysfakcjonującym.” – Przekonuje Beata Dziekanowska – Ambasadorka programu Różnorodności i Inkluzji Ferrero w Polsce.

„Przeglądając polską listę liderów, którzy są najbardziej zaawansowani w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją, rzuca się w oczy, że w większości są to międzynarodowe korporacje, które mają oddziały w Polsce.” – Dostrzega Sławomir Skowiński z Centrum Informacji. – „Ta tendencja dotyczy wszystkich inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Z pewnością różnorodność sprzyja innowacji, a dobra atmosfera w pracy może poprawiać efektywność. Polski rynek pracy jest ubogi. Brak pracowników jest obecnie „najwęższym gardłem” polskiej gospodarki. Brak rąk do pracy uniemożliwia realizowanie zleceń i zamówień, nie mówiąc już o rozwoju przedsiębiorstw. Pracodawcy walczą obecnie o każdego pracownika, niezależnie od wieku, płci, kultury czy narodowości. Najważniejszym kryterium są kompetencje i zaangażowanie pracownika.” – Uważa Sławomir Skowiński z Centrum Informacji.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 3.06.2021