Koniec samowoli urzędów skarbowych w pewnym zakresie

Najwyższy Sąd Administracyjny podjął uchwałę ograniczającą samowolę Urzędów Skarbowych. W swoim orzeczeniu uznał, że sądy administracyjne mogą badać zasadność wszczęcia kontroli karnych skarbowych wobec przedsiębiorców.

Na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego polscy podatnicy czekali wiele lat. W zajęciu się sprawą zasługi ponosi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który wnioskował o zajęcie się problemem instrumentalnego wykorzystywania przepisów przez fiskusa.

Największą patologią organów skarbowych jest wszczynanie postępowań karnych skarbowych tylko po to, aby nie dopuścić do przedawnienia.

Podstawą jest przepis w ordynacji podatkowej, mówiący, że wszczęcie postępowania skarbowego przerywa bieg przedawnienia terminu. W praktyce nie pomaga w do ściganiu przestępców. Zamiast tego jest wykorzystywany do nękania zwykłych podatników. Jeżeli w ich sprawach urząd skarbowy działa opieszale i grozi przedawnienie ściągalności podatku (5 lat). Wtedy przeważnie niebawem przed upływem terminu przedawnienia rozpoczyna się postępowanie karne skarbowe i urzędnicy może dowolnie długo lustrować przedsiębiorcę.

Takie postępowanie urzędów skarbowych sprawia, ze przedsiębiorcy są na łasce i niełasce urzędników.

Sądy administracyjne nie wiedziały, jak ustosunkowywać się do tych skarg podatników. Przeważnie oddalały skargi uznając, że nie mogą badać zasadności wszczęcia postępowania przez urząd skarbowy.

„Naczelny Sąd Administracyjny teraz dał sądom jasne wytyczne, że mogą i powinny badać, czy wszczęcie postępowań było zasadne i jaki to miało wpływ na bieg terminu przedawnienia? Uchwała wpływa na postępowanie wszystkich sądów administracyjnych i daje nowe, mocne narzędzia obrony podatnikom.” — Zwraca uwagę Radosław Bulejak – radca prawny oraz doktor nauk prawnych, specjalizujący się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także zajmujący się bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków pośrednich. Jest on także Przewodniczącym Zespołu ds. Podatków i danin quasi-podatkowych w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

„Teza uchwały potwierdza właściwość sądów administracyjnych do kompleksowej oceny wystąpienia przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co postulował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Sądy administracyjne są uprawnione do oceny, czy postępowanie karne skarbowe wszczęte zostało wobec przedsiębiorcy w sposób instrumentalny.” — Komentuje orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Cieplak – zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 28.05.2021