Inicjatywy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Biuro Rzecznika MŚP od początku wybuchu pandemii koronawirusa wspiera polskich przedsiębiorców podejmując wiele różnych działań jak np. akcja #RatujBiznes, wnioski o objaśnienia prawne, interwencje w sprawach Tarczy Antykryzysowej oraz wideokonferencje w ramach Rady Przedsiębiorców. W maju br. Adam Abramowicz na wniosek ponad 100 organizacji przedsiębiorców wystosował także apel do Premiera Mateusza Morawieckiego, by 1 lipca ostatecznie odmrozić gospodarkę. Obecnie niemal wszyscy przedsiębiorcy mogą normalnie prowadzić działalność gospodarczą.

Inicjatywy podjęte przez  pozwoliły na uzyskanie ponad 11 istotnych dla przedsiębiorców objaśnień prawnych, podjęcie ponad 1000 spraw legislacyjnych, rozpatrzenie 612 wniosków od przedsiębiorców oraz podjęcie 189 interwencji związanych z Tarczą Finansową.

Okres pandemii był prawdziwym chrztem bojowym dla naszej, wciąż młodej instytucji. Nagle dla wielu przedsiębiorców świat się zatrzymał. Wiele planów biznesowych poszło w niepamięć, trzeba było zastanawiać się nad uratowaniem własnej działalności. W tym trudnym dla przedsiębiorców czasie nie zamknęliśmy urzędu. Byliśmy cały czas na bieżąco z problemami przedsiębiorców. Pisaliśmy opinie do wszystkich tarcz antykryzysowych, organizowaliśmy wideokonferencje w których urzędnicy wyjaśniali jak praktycznie stosować przyjęte przez parlament rozwiązania prawne, podejmowaliśmy interwencje w indywidualnych sprawach, uczestniczyliśmy w dialogu mającym na celu szybkie otwarcie kolejnych branż. Mam nadzieje, że dzięki także naszym działaniom udało się utrzymać wiele firm w Polsce. Dalecy jesteśmy jednak od triumfalizmu. Kryzys spowodowany pandemią prędko się nie skończy. Zrobimy jednak wszystko aby sektor MŚP przeszedł przez niego w możliwie jak najbardziej bezpieczny sposób – informuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wybuch pandemii koronawirusa wpłynął negatywnie na wielu przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od marca do końca czerwca podjął kilkadziesiąt inicjatyw na rzecz tych najbardziej poszkodowanych. Były to m.in. działania legislacyjne, interwencje, a także działania w ramach autorskich projektów. Inicjatywy wspierające mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców można podzielić na trzy obszary:   Tarcze Antykryzysowe i inna pomoc dla firm, odmrażanie gospodarki oraz akcja #RatujBiznes.

W ramach Tarcz Antykryzysowych Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podjął wiele działań. Wśród nich było: skierowanie do Prezesa Rady Ministrów listu z apelem o wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców na okres 6 miesięcy, przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej, skierowanie do jednostek samorządu terytorialnego listu z apelem o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale – z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię, wystąpienie do Ministra Finansów o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego prawidłowego rozumienia i stosowania przepisu o opłacie skarbowej w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP typ A, B, C, D i E, zaproponowanie korzystnych dla mikroprzedsiębiorców zmian przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki, zawnioskowanie do Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej o udzielenie wiążącej informacji co do możliwości skorzystania z pożyczki w wysokości do 5000 zł, będącej nowym instrumentem pomocowym wprowadzonym tzw. Tarczą Antykryzysową również przez tzw. osoby „samozatrudnione”, interwencja w sprawie zawieszenia biegu terminów postępowań procesowych m.in. w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wystąpienie z postulatem o umożliwienie wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wysokość obrotów, skierowanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listu z apelem o automatyczne przedłużenie ważności dotychczasowych okresowych badań lekarskich pracowników, interwencja w związku z brakiem aktów wykonawczych do tzw. Lex Uber niezbędnych do jej wdrożenia w życie, doprowadziła do rozwiązania tego problemu w nowelizacji „Tarczy Antykryzysowej”, wystąpienie o  przesunięcie wejścia w życie ustawy zmieniającej matrycę podatkową oraz wiele Posiedzeń Rady Przedsiębiorców.

Również w ramach Odmrażania gospodarki Adama Abramowicz podjął wiele działań. Było wśród nich m.in. skierowanie apelu do Prezesa Rady Ministrów od ponad 100 organizacji przedsiębiorców o wyznaczenie i ogłoszenie daty zakończenia ograniczeń w działaniu przedsiębiorstw najpóźniej na dzień 1 lipca br., skuteczna interwencja, w sprawie ustalenia liberalniejszych zasad przekraczania granic dla kierowców, pracujących w firmach transportowych. Kierowcy nie byli poddani obowiązkowej kwarantannie, nawet jeśli nie wrócili z zagranicy służbowo a np. wracali do Polski po urlopie (problem ten dotyczył głównie pracowników z Ukrainy),  poparcie apelu przedstawicieli salonów tatuażu o otwarcie tego rodzaju działalności w trzecim etapie odmrażania gospodarki oraz skierowanie w tej sprawie pisma do wicepremier Jadwigi Emilewicz; w nawiązaniu do licznych głosów przedsiębiorców z branży fitness, prowadzących baseny, siłownie, łaźnie, saun itp., zawnioskował, aby wyznaczyć datę 4 maja 2020 r., jako punkt odniesienia do cofnięcia nałożonych ograniczeń dla tych sektorów naszej gospodarki, zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z otwieranymi branżami, w celu omówienia wytycznych sanitarnych dla branż. Były to spotkania z branżą gastronomiczną, fitness, fryzjersko-kosmetyczną, kulturalną. Brał także udział w spotkaniach konsultacyjnych z branżą weselną, solariów i salonów tatuażu, w które organizowało Ministerstwo Rozwoju.

Ostatnim obszarem inicjatyw jest  informacyjno-organizacyjna akcja #RatujBiznes. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje w niej o przysługujących przedsiębiorcom możliwościach w zakresie zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych.  Na stronie akcji udostępniona jest także lista kancelarii prawnych i podatkowych, które nieodpłatnie (pro publico bono) pomagają mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przygotować i złożyć odpowiednie wnioski. W akcję zaangażowanych jest ponad 400 kancelarii i tylko w pierwszym miesiącu jej trwania, z pomocy skorzystało 3800 przedsiębiorców.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 04.07.2020