„Pracodawca Godny Zaufania” w nowej odsłonie

Cykl debat, webinaria, ciekawe raporty i badania w kilku blokach tematycznych to nowe działania, które planują twórcy konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Te przedsięwzięcia potwierdzają, że intencją działania organizatorów oprócz przyznawania nagród jest idea popularyzacji pozytywnych postaw i zachowań przedsiębiorców względem pracowników.

Laureaci konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” po raz pierwszy zostali wyłonieni 2009 roku. Od tego czasu zaszczytnymi nagrodami uhonorowano już kilkadziesiąt podmiotów. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej polityki pracowniczej i socjalnej. Nagrody mają inspirować i motywować innych przedsiębiorców do podobnego lub jeszcze lepszego podejścia do pracowników. Konkurs premiuje pracodawców, którzy wdrażają ciekawe, skuteczne i korzystne dla pracowników rozwiązania.

Rynek pracy stale się zmienia. Kiedyś sprawami pracowniczymi zajmowała się księgowość, a lepszych organizacjach kadry lub pracownik do spraw personalnych. Potem przyszła epoka zarządzania zasobami ludzkim. Później zmieniło się podejście do pracowników i powstały działy zarządzają kapitałem ludzkim. Dowodzi to, że pracodawcy uświadomili sobie jak cenną częścią zakładu pracy jest załoga. Powyższe pokazu jak ewoluuje stosunek przedsiębiorców do pracowników. Najnowszym, trudnym do przewidzenia, katalizatorem znaczących zmian na rynku pracy okazała się pandemia SARS-CoV-2.

https://pracodawcagodnyzaufania.pl/index.php

W 2021 roku finał XI konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” zostanie rozstrzygnięta jesienią. Wydarzenie to poprzedzą debaty, webinaria, ciekawe raporty i badania w kilku blokach tematycznych. Będą to zagadnienia związane z zatrudnianiem osób 50+ („power generation” czy „silver tsunami). Inne ważne i aktualne tematy debat to zmiany a rynku pracy wywołane koronawirusem SARS-CoV-2, efektywność w pracy w trybie „Home office”, benefity pozapłacowe, wpływ brexitu na polski kapitał ludzki. Dyskusje będą podparte tematycznymi badaniami. Uzupełnieniem będą cykle rozmów i wywiadów, by w pełni przedstawić wszelkie aspekty podjętego zagadnienia. Dorobek intelektualny tych przedsięwzięć będzie ogólnodostępny, tak aby każdy zainteresowany mógł skorzystać z wiedzy ekspertów i wykorzystać dobre praktyki, które inicjatywa „Pracodawcy Godnego Zaufania” promuje.

XI edycja „Pracodawcy Godnego Zaufania” jest także bardzo ważna, ponieważ w dobie pandemii SARS-CoV-2 przedsiębiorcy musieli dostosować wyznawane wartości i wpisać nowe działania w realizowaną przez nie misję oraz strategię pracowniczą, a także wykazać jak aktywnie chronić wartości pracownicze w trudnych czasach.

W 2021 roku prestiżowe nagrody zostaną przyznane siedmiu kategoriach: „Programy stażowe”, „Wolontariat”, „Motywacja”, „Edukacja”, „Zdrowie”, „Bezpieczeństwo”, „Firma przyjazna niepełnosprawnym”. Organizatorzy konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” przewidują też nagrodę specjalną Kapituły oraz nagrodę Dziennikarską dla publicystów i dziennikarzy najbardziej zaangażowanych w promocję pozytywnych rozwiązań polityki pracowniczej.

https://pracodawcagodnyzaufania.pl/konkurs/regulamin.html

W poprzednich edycjach konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” laureatami byli m. in.: PKN Orlen, Jeronimo Martins (sieć sklepów Biedronka), Danone, Henkel, Mlekovita, PKO Bank Polski, Polkomtel (operator sieci komórkowej), Kapsch, Emitel, PWC, Benefit, Luxmed, Poczta Polska, Pelion, Compensa, Leroy Merlin, PKP Cargo, Mocate, PGE, Diaverum i Żabka.

 

W ostatnich edycjach konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” inicjatywę patronatem honorowym objęło m. in.: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W skład Kapituły Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni.

Uczestnikami są: Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Wyższa Szkołę Ekologii i Zarządzania oraz Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator społeczno-gospodarczego kongresu „Welconomy Forum in Toruń”). Partnerami merytorycznymi są Instytut Staszica i ogólnopolski panel badawczy „Ariadna”. Koordynatorem konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” jest agencja Impressarium.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/ 02.03.2021