Pracodawca Godny Zaufania w czasie COVID-19

4 listopada 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie jubileuszowej  X edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. Celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorców działających na polskim rynku, którzy w zakresie polityki pracowniczej sięgają po interesujące i przynoszące oczekiwane i potrzebne  efekty. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa ze względu na jubileusz i sytuację pandemiczną, która w znaczącym stopniu  zmieniła sytuację na rynku pracy.

 

Wirus SARSCoV2 (od ang. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) w znaczący sposób wpłynął nie tylko na działalność służby zdrowia, ale również na Życie społeczne i gospodarcze. Organizacje, które przestrzegają określonych zasad stają przed wyzwaniem udowodnienia, że rzeczywiście chcą je praktykować, zwłaszcza odnoszące się do obszaru związanego z pracownikami.

 

„Pandemia zdominowała, w ostatnim czasie, wszystkie obszary życia w Polsce, skłoniła przedsiębiorstwa i organizacje, niezależnie od wielkości i skali działania, aby zaczęły w praktyce realizować kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.” Uważa  Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, która jest współorganizatorem konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”.

 

W X edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” nagrody przyznano w następujących kategoriach: „programy stażowe”, „wolontariat”, „motywacja”, „edukacja”, „bezpieczeństwo” i „zdrowie”. Ponadto przyznane zostały nagrody dla dziennikarzy, a także nagroda specjalna.

 

„Naszym nadrzędnym celem konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” jest inspirowanie przedsiębiorców.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Jesteśmy przekonani, że motywacją mogą być przede wszystkim odpowiedzialne działania największych polskich przedsiębiorstw, albowiem to one wyznaczają trendy i standardy. Te podmioty realizują wiele ciekawych i skutecznych programów pracowniczych zapewniając pracownikom nie tylko ochronę ich praw, ale także dbając o ich zawodowy rozwój. Mamy nadzieję, że przyznawane przez nas wyróżnienia przyczynią się do szerzenia najlepszych praktyk wśród przedsiębiorców i pomogą przedsiębiorcom w szukaniu nowych, interesujących rozwiązań”. – Dodaje Juliusz Bolek Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

 

W kategorii „programy stażowe” Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” otrzymała spółka PGNiG za program stażowy „GeoTalent”, którego działania skierowane są do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych rozwojem zawodowym w branży gazowo-naftowej.

 

Nagrodę w kategorii „wolontariat” Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” uzyskała spółka Hasco-Lek S.A. za program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy każdej ze spółek Grupy Hasco mogą przeznaczyć jeden 8-godzinny dzień pracy na działania wolontariackie.

 

W kategorii „zdrowie” Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” otrzymuje sieć sklepów  Żabka Polska za bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej w Lux Med, dostęp do opieki psychologicznej czy realizację programów profilaktycznych. Zdrowie pracowników jest w centrum uwagi Spółki w czasie COVID-19. Przedsiębiorstwo Żabka Polska umożliwiła pracownikom m. in. testy na COVID-19 finansowane przez pracodawcę, pełne wyposażenie pracowników w nieograniczony dostęp do środków ochrony osobistej czy automatyczny pomiar temperatury przy wejściu do budynku.

 

W kategorii „edukacja” i Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” otrzymało Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za cykl szkoleń mający na celu podniesienie standardów profesjonalnej obsługi klienta oraz kreowania wizerunku przedsiębiorstwa.

 

W kategorii „motywacja” Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” otrzymała spółka Castorama Polska za szeroką ofertę benefitów pozapłacowych, możliwość realizacji wolontariatu pracowniczego i premie w myśl zasady dzielenia się zyskami, a także motywowanie pracowników przez zapewnienie im ciągłego rozwoju w ramach organizacji.

 

Nagrodę w kategorii „bezpieczeństwo” Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” uzyskała spółka Rockwool Polska za politykę „total zero”, która oznacza zero incydentów, zero wypadków oraz zero ofiar śmiertelnych.

 

„Na stworzenie dobrego wizerunku organizacje pracują latami, a bardzo szybko można go zburzyć, czasem wystarczy chwila. Tym bardziej w obecnej sytuacji łatwo stracić zaufanie.” – Wyjaśnia Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, która jest współorganizatorem konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. – „Mimo problemów, niepewności, kryzysu warto troszczyć się o pracownika, dbać o dobrą komunikację i , pozytywne motywowanie. Konsekwencje zaniechań w tej dziedzinie mogą być poważne i dalekosiężne. W obecnych czasach odpowiedzialnym pracodawcom bardziej zależy na wizerunku niż kiedykolwiek wcześniej. O dobrego specjalistę trzeba walczyć, a później go utrzymać. Pracownik, który zna organizację od lat, jest bardzo cenny.” – Uważa Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

 

W tym roku przyznano również nagrody dla dziennikarzy. Nagrodę Dziennikarską w kategorii media elektroniczne otrzymał Sebastian Ogórek z money.pl, m. in. za popularyzację na portalu internetowym pozytywnych rozwiązań z zakresu polityki pracowniczej oraz promowania wartości odpowiedzialnego biznesu w polskich mediach, a w kategorii prasa nagroda została przyznana Piotrowi Mazurkiewiczowi dziennikarzowi gazety  „Rzeczpospolita” za wnikliwą obserwację rynku FMCG (skr. ang. fast-moving consumer foods – termin odnosi się produktów sprzedawanych często i po względnie niskich cenach), opisywanie i działań przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju i troski o pracowników.

 

Nagrodę Specjalną otrzymała redakcja portalu internetowego ISBnews za dynamiczny rozwój, zwiększanie zatrudnienia i tworzenie warunków pracy w trosce o zdrowie pracowników. W 2012 r. agencja informacyjna ISBnews została przejęta od amerykańskiego właściciela przez dotychczasowych pracowników. Początkowo zatrudnienie wynosiło 4 osoby, dziś redakcja liczy 20 dziennikarzy, z czego aż 4 nowe etaty stworzyła w ostatnich, „pandemicznych” miesiącach.

 

W skład Kapituły Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” wchodzą: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Staszica, agencja Impressarium, Centrum im. Adama Smitha, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca – organizator Welconomy Toruń, Warsaw Enterprise Institute, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

 

Partnerem strategicznym X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” są Grupa Track Tec, wiodący międzynarodowy dostawca systemowych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, a partnerami: Kapsch Telematic Services, dostawca i operator systemów poboru opłat drogowych oraz spółka Diaverum, światowy dostawca usług w zakresie leczenia chorób nerek.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem instytucjonalnym: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Prezydenta m. st. Warszawy, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Organizatorami Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” są Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, a także agencja Impressarium, która jest koordynatorem projektu.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/ 4.11.2020