Większość Polaków przeciwna szczepionce przeciwko Sars-Cov2

 

Ponad połowa pytanych Polaków (52 proc.) nie planuje zaszczepić się przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2. Jednocześnie ankietowane osoby bardziej obawiają się o zdrowie swoich bliskich niż o swoje własne – takie zdanie ma 65 proc. uczestników badania sondażowego przeprowadzonego przez Kantar dla Lux Med.

Aktualnie na całym świecie prowadzonych jest około 200 badań nad opracowaniem szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2. Kilkadziesiąt  z nich jest już w fazie badań klinicznych. Głównym celem jest ochrona przed zakażeniem lub zapewnienie łagodnego przejścia choroby COVID-19.

Lux Med był ciekaw jaki stosunek do profilaktyki pandemicznej mają Polacy. W tym celu zlecił Kantar przeprowadzenie badań sondażowych. Okazuje się, że Polacy niechętnie poddadzą się szczepieniu, jeśli pojawi się taka możliwość. W przedziale wiekowym od 25 do 34 lat aż 72 proc. ankietowanych nie zamierza się szczepić przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. U osób powyżej 60 roku życia, które są bardziej narażone na zakaźną chorobę koronawirusową, ale też mniej przejmują się ubocznymi skutkami szczepienia już tylko 37 proc. z ankietowanych negatywnie ocenia idee szczepienia. 8 proc. odpowiedziało, że nie wie czy się zaszczepi.

Tylko 36 proc. mieszkańców wsi zadeklarowało chęć zaszczepienia się przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2, natomiast w miastach powyżej 500.000 mieszkańców ta liczba sięga 51 proc.. Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów 49 proc. osób z wykształceniem wyższym gotowych jest poddać się szczepieniu, natomiast 59 proc. osób z wykształceniem podstawowym odpowiedziało, że nie zamierza się szczepić.

Lux Med, lider rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce, przywiązuje bardzo duże znaczenie do edukacji w zakresie profilaktyki występujących chorób i schorzeń. Dzięki pogłębionej wiedzy na temat zdrowia, uzyskanej od doświadczonych ekspertów, znaczna część społeczeństwa jest w stanie przeciwdziałać chorobom oraz wie, jak należy postępować w ich wczesnym stadium, aby zapobiec dalszemu rozwojowi.

Największą chęć przyjęcia szczepionki deklaruje rejon centralnej oraz północnej Polski.

Z przeprowadzonych badań wynika, że Polacy bardziej martwią się o zdrowie swoich bliskich niż o własne i takie obawy deklaruje 65 proc. ankietowanych. Najbardziej boją się tego osoby powyżej 45 i 60 roku życia. Obawy o własne zdrowie są podzielone – 46 proc. respondentów martwi się o swoje zdrowie w związku ze zbliżającym się jesiennym okresem infekcyjnym, a 52 proc. nie deklaruje takiej troski. Bardziej swoim stanem zdrowia przejmują  się kobiety, bo aż 58 proc., wśród mężczyzn jest to tylko 33 proc.

Zdania Polaków na temat obaw podwójnej infekcji wywołanej wirusem grypy i koronawirusem SARS-CoV-2 również są podzielone – 46 proc. boi się, 49 proc. nie deklaruje troski.

W grupie wiekowej od 18 do 24 lat tylko 22 proc. respondentów zadeklarowało, że obawia się podwójnej infekcji. Z wiekiem troska w tym obszarze rośnie. W grupie osób powyżej 60 lat jest to aż 62 proc. Jak się okazuje taka zależność ma swoje uzasadnienie w psychologii.

„W tym wypadku najbardziej prawdopodobne wydaje się, że wpływ na niższy poziom lęku wśród ludzi młodych ma niedojrzałość kory przedczołowej.” – Uważa Marta Starzyk, psychiatra z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia Lux Med. – „Jej rozwój trwa do około 25 roku życia. Odpowiada ona za hamowanie impulsów, przewidywanie skutków działań, planowanie. Dlatego starsze osoby są w stanie lepiej przewidzieć konsekwencje, mają przy tym większe doświadczenie życiowe, więc i większą świadomość, że śmierć i choroby dotykają także ich.” – Podsumowuje Marta Starzyk, psychiatra z Poradnii Zdrowia Psychicznego Harmonia Lux Med.

Badanie zostało przeprowadzone przy zastosowaniu techniki CATI wykonane na próbie reprezentatywnej w II połowie października 2020 r.

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 200 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest blisko 250 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia ponad 16 000 osób, około 7000 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/ 04.11.2020