Stanisław Błaszczyk - rocznica śmierci

Stanisław Błaszczyk – 1. rocznica śmierci

Agencja Informacyjna: 11 lutego 2023 roku zmarł Stanisław Błaszczyk – intelektualista, z wielkim dorobkiem, posiadający bogatą osobowość. Wielkimi pasjami Jego życia były: polityka, dziennikarstwo i podróże.

Stanisław Błaszczyk – zwiedził ponad 100 krajów

Stanisław Błaszczyk urodził się 25 listopada 1933 roku w Mąkolicach. W czasie swojej kariery zawodowej zwiedził ponad sto krajów. Stanisław Błaszczyk, przy pomocy pióra i aparatu fotograficznego, dokumentował życie Korpusu Dyplomatycznego w Warszawie.

Stanisław Błaszczyk od 2005 r. był redaktorem naczelnym czasopisma „Ambasador. dyplomacja, polityka, biznes, kultura”.  Periodyk początkowo był wydawany przez Active Capital, a później przez VIP Company w Warszawie. Ten dwujęzyczny, kolorowy magazyn jest prowadzony w języku polskim i angielskim. Stanisław Błaszczyk, jako redaktor naczelny czasopisma „Ambasador. dyplomacja, polityka, biznes, kultura”, ukazywał polskiemu społeczeństwu problematykę współpracy z zagranicą. Współpracował z różnymi czasopismami m. in. z biuletynem informacyjnym „Ze Wschodu i o Wschodzie” Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód.

„Ambasador. dyplomacja, polityka, biznes, kultura”

Czasopismo „Ambasador. dyplomacja, polityka, biznes, kultura” to periodyk o tematyce politycznej, podejmujący sprawy dyplomacji, politologii i administracji publicznej. W magazynie można znaleźć ciekawe artykuły, dotyczące bieżących wydarzeń w polityce polskiej i zagranicznej, informacje ze świata dyplomacji, kultury i biznesu. Każdy numer pisma jest bogato ilustrowany. Czytelnikami są m. in. posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej , Senatorowie, Kancelarie: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ambasady akredytowane w Warszawie i około tysiąca szefów największych przedsiębiorstw działających w Polsce. Ukazało się 47 numerów tego czasopisma.

„Uczeni w wielu krajach, od kilku lat przestrzegają polityków przed niszczeniem bioróżnorodności, przed rabunkową gospodarką, przed bezmyślną produkcją dwutlenku węgla i metanu. Nic to nie daje.” – Pisał Stanisław Błaszczyk w swoim magazynie „Ambasador. dyplomacja, polityka, biznes, kultura”. – „Wielcy naszego świata nie dostrzegają tego co najważniejsze, a przecież rzeczywistość w jakiej się znaleźliśmy kończy się i czeka nas – wszystkich ludzi wielka niewiadoma.” – Uważał Stanisław Błaszczyk – redaktor naczelny czasopisma „Ambasador. dyplomacja, polityka, biznes, kultura”.

Juliusz Bolek: Zawsze warto było go posłuchać

Stanisława Błaszczyka poznałem w trakcie mojej wędrówki po Stanach Zjednoczonych Ameryki. Potem też przy różnych okazjach spotykaliśmy się w Warszawie.” – Wspomina Juliusz Bolekpoeta i podróżnik. – „Był ode mnie starszy, szlachetnie zdystansowany, ale życzliwy. Szybko znaleźliśmy wspólny język. Miał bogatą wiedzę i doświadczenie. Zawsze warto było go posłuchać, nawet jeśli ktoś się z nim nie zgadzał. Zawsze w dyskusji używał poważnych argumentów. Rozmowy z nim były przyjemnością. Stanisław Błaszczyk wydawanie czasopisma „Ambasador. dyplomacja, polityka, biznes, kultura”, razem ze swoimi kolegami Stanisławem Łopuszańskim i Lesławem Kalińskim, uważał za swoją misję. Była też jego pasja. Stanisław Błaszczyk był znaną i cenioną osobistością w całym korpusie dyplomatycznym w Warszawie.” – Wspomina Juliusz Bolekpoeta i podróżnik.

Stanisław Błaszczyk – wielokrotnie nagradzany

Stanisław Błaszczyk należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników Globtroter. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany, m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Warszawy, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki.

 „Drodzy Czytelnicy, opuszczając stanowisko redaktora naczelnego dziękuję Wam za miłe słowa, za wysoką ocenę poziomu merytorycznego i graficznego magazynu i wspieranie mnie w momentach trudnych. Zapewniam Was, że nadal będę wspierał, a nawet jeszcze występował na jego łamach.” – Napisał Stanisław Błaszczyk – redaktor naczelny czasopisma „Ambasador”. dyplomacja, polityka, biznes, kultura”, żegnając się z czytelnikami swojego periodyku.

Pożegnanie dla ofiar trzęsienia ziemi

Uroczyste pożegnanie Stanisława Błaszczyka odbyło się w środę 22 lutego 2023 roku, o godzinie 14.00, w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Powązki Wojskowe, po którym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy. Rodzina prosiła, aby zamiast kwiatów i zniczy udzielić wsparcia poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii – konto Ambasady Turcji 41 1090 1883 0000 0001 5300 0647.

Agencja Informacyjna/ Kultura / 13.02.2023, akt. 13.02.2024