Pierwsza edycja Forum Inwestycji

 

Forum Inwestycji to nowa inicjatywa Forum Polskiej Gospodarki. Właśnie odbyła się pierwsza edycja tego wydarzenia w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Miała dwa tematy przewodnie: „Inwestycje w nowe technologie szansą na rozwój całej polskiej gospodarki” i „ESG – moda czy konieczność?”

 

I Kongres ESG Polska Moc Biznesu – oglądaj on-line!

 

Najbliższe lata przyniosą szereg wyzwań. Jednym z kluczowych zagadnień, z którymi trzeba będzie się zmierzyć, jest kwestia podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki. Służyć temu powinien m.in. odpowiedni klimat do inwestycji. Tym bardziej że w ostatnim czasie inwestycje wyraźnie w Polsce przyśpieszyły. Polskie rodzime przedsiębiorstwa z większą odwagą zaczęły podejmować ryzyko biznesowe.

 

Co oznacza przyspieszenie inwestycji? To bardzo ważna odpowiedź, szczególnie w kontekście najbliższych lat, w których cała światowa gospodarka będzie się odbudowywać po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Polska na tle innych państw Unii Europejskiej nadal wykazuje bardzo zdrowy wzrost gospodarczy oparty o kilka solidnych gałęzi. Dlatego ogromnie ważne jest, aby polskie rodzime przedsiębiorstwa, w których akumulowany jest narodowy kapitał, zwiększały swoje możliwości, dostarczając na rynek produkty najwyższej jakości. W ten sposób można osiągnąć wzrost płac i wejść na ścieżkę jeszcze większego wzrostu gospodarczego, opartego o inwestycje w najnowsze technologie, w tym również w technologie związane z zieloną energią. To może i powinna być także siła naszego eksportu. Dużą rolę do odegrania może mieć tutaj również Nowe Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sprawa odpowiednie klimatu dla inwestycji, w kontekście ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz planów rozwojowych i Europejskiego Zielonego Ładu nabiera szczególnego znaczenia. Stąd redakcja „Forum Polskiej Gospodarki” w ramach cyklu Gospodarka – inwestycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę postanowiła zorganizować  Forum Inwestycji.

 

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

 

W panelu „Inwestycje w nowe technologie szansą na rozwój całej polskiej gospodarki” uczestniczyli Bartłomiej Wróblewski – przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji, Andrzej Sadowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha, Dariusz Bojsza – prezes Stowarzyszenia Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności, Ryszard Hordyński – dyrektor ds. strategii i komunikacji, Huawei Polska,  Piotr Hofman – prezes Grupy Inwest, Piotr Palutkiewicz – wiceprezes zarządu Warsaw Enterprise Institute, Moderatorem dyskusji był Krzysztof Budka – red. nacz. „Forum Polskiej Gospodarki”.

 

W debacie „Inwestycje w nowe technologie szansą na rozwój całej polskiej gospodarki” zastanawiano się: Jak w kontekście nowej polityki klimatycznej zagwarantować Polsce bezpieczeństwo energetyczne? Jak sprawić, by transformacja energetyczna stała się dla polskiej gospodarki impulsem do rozwoju i stworzenia nowych gałęzi przemysłu, produkcji i nowych miejsc pracy? Jaką rolę w inwestycjach związanych z transformacją energetyczną powinien odegrać rząd i spółki z udziałem Skarbu Państwa? Czy warto angażować się w inwestycje związane z energetyką wodorową? Gdzie jest miejsce w inwestycje związane z zieloną energią dla polskich pdmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw?

 

W drugim panelu „ESG – moda czy konieczność?” uczestniczyli: Alicja Tatarczuk – Public Affairs & CSR Manager, Huawei Polska, Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów, Instytut Biznesu, Kamil Rybikowski – Dyrektor Gabinetu w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i Robert Kamiński – Prezes Dime2Door. Moderatorem dyskusji był Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG

 

ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) czyli inaczej zrównoważony rozwój to trend, który w zasadniczy sposób wpływa na biznes i gospodarkę. Czy będzie to jedynie jedna z wielu idei ze sfery społecznej odpowiedzialności biznesu – czy jednak jest to zasadnicza zmiana podejścia do prowadzenia biznesu, która wpłynie nie tylko na przedsiębiorstwa, ale także na inne sfery naszego życia? Czy ESG na zawsze zmieni oblicze gospodarki?

 

Juliusz Bolek: Jak motywować? – Oto jest pytanie!

 

Partnerem debaty „ESG – moda czy konieczność?” była Żabka Polska, która jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience, liczącej ponad 7.600 placówek prowadzonych przez ponad 6.200 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Sklepy są odwiedzane codziennie przez ponad 2.500.000 klientów, a 12.000.000 konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od najbliższej Żabki. W ramach strategii odpowiedzialności Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności.

 

Partnerem merytorycznym panelu „ESG – moda czy konieczność?” był Instytut ESG (Zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju).

 

Partnerem medialnym panelu „ESG – moda czy konieczność?” był RaportCSR.pl (Jeden z najstarszych portali w Polsce zajmujących się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Redakcja wydaje także Magazyn Raport CSR – pierwszy tak duży projekt wydawniczy w Polsce, którego misją jest promowanie najważniejszych i najciekawszych działań CSR/ESG prowadzonych przez firmy i instytucje).

 

50 numerów Raportu CSR

 

Partnerami cyklu „Gospodarka – inwestycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę” są: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Giełda Papierów Wartościowych i Narodowy Bank Polski.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/18.11.2021