50 numerów Raportu CSR

 

Raport CSR to internetowy kwartalnik poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu. Właśnie ukazał się pięćdziesiąte wydanie tego periodyku.

 

Kiedy, 12 lat temu, w 2009 roku ruszała strona internetowa www.raportcsc.pl pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), choć powstało w latach50. XX wieku było w Polsce mało znane. Jest to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa, w swoich działaniach, dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem organizacji i informowanie o tych działaniach, co może przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

 

Zielony Ład zbadany przez Raport CSR

 

Dziś pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu czy też CSR jest powszechne w świadomości większości przedsiębiorców. Stanowi już nawet kierunek studiów na uczelniach wyższych. Posiada nawet własną normę ISO 26000, przyjętą przez Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO), po ponad 5 latach pracy, w gronie ekspertów z 99 krajów.

 

Redakcja RaportuCSR.pl od początku, takie było założenie tego projektu, obserwuje podejmowane działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Strona internetowa www.raportcsc.pl jest skarbnicą wiedzy na temat praktyk z tego obszaru. Poza publikowaniem co 3 miesiące raportu, redakcja przyznaje też nagrody podmiotom pozytywnie wyróżniającym się w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Społeczeństwo, gospodarka i środowisko na wokandzie

 

W najnowszym Raporcie CSR redakcja wyróżniła Grupę Ferrero i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Grupa Ferrero zwróciła uwagę ze względu na promowanie równości i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, m.in. przez Program Różnorodności i Inkluzji Ferrero. Z kolei Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazło się w gronie organizacji pozarządowych, które dziewięć lat temu, w 2012 roku, sformułowały treść polskiej Karty Różnorodności.

 

Teraz raportcsr.pl rozszerza swoje zainteresowanie o ESG. Jest to skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance). Ich głównym celem jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych 3 parametrów. Właśnie tematyka ESG stanowi temat przewodni pięćdziesiątego wydania RaportuCSR.pl , który został opublikowany jako dodatek do „Gazety finansowej”, a elektroniczną wersję można pobrać korzystając z adresu https://raportcsr.pl/wp-content/uploads/2021/10/raport_csr_50-edycja.pdf

 

Ambasadorzy i Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / 02.11.2021