Zielony Ład zbadany przez Raport CSR

Został opublikowany 49 raport CSR. Jest to zbiór aktualnych wiadomości dotyczących działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). W każdym raporcie CSR redakcja przyznaje też adekwatne wyróżnienia.

Przed Rzeczpospolitą Polską są teraz wyzwania stawiane przez komisarzy Unii Europejskiej odnoście działań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej gospodarki przez Europę.

Oczekiwane zmiany, których efektem może być rozwój wysokich technologii i wpływ porównywalny z tym, jaki na gospodarkę ma rozwój sektora kosmicznego. Czy Rzeczpospolita Polska jest gotowa podjąć wyzwanie i istnieje możliwość aby stała się pierwszym państwem w Unii Europejskiej, który będzie niezależny energetycznie? Na to pytanie odpowiadają eksperci indagowani przez Dziennikarzy Raportu CSR.

„Proponowany przez polityków z Brukseli „Zielony Ład” ma szansę na odegranie podobnej roli w dokonaniu przemian gospodarczych, jakie wywołuje rozwój sektorów kosmicznego czy militarnego.” – Przekonuje prof. Janusz Lewandowski – Przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk. Oprócz niego, na ten temat, w raporcie CSR, wypowiadają się: dr Ireneusz Jabłoński – ekspert Centrum im. Adama Smitha; Piotr Maciążek – ekspert rynku energetycznego; Agnieszka Oleksyn-Wajda – Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego oraz Kamila Sotomska – wicedyrektor  Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Raport CSR ukazuje się od 2009 roku. W każdej edycji redakcja wybiera 2 projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które wyróżniają się pod względem oryginalności, siły oddziaływania i spójności z polityką i strategią przedsiębiorstwa lub instytucji je realizujących.

W poprzednich edycjach Raportu CSR wyróżnieni zostali m.in. Benefit Systems, Maspex, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, PKP Cargo, Fundacja OnkoCafe wraz z firmą Novartis, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, KGHM Polska Miedź, PKP Energetyka oraz Grupa Ferrero. 49 wydanie Raportu CSR przyznało także wyróżnienia. Polski Koncern Naftowy Orlen został wyróżniony za odpowiedzialność za środowisko i przyszłe pokolenia, a także za inwestowanie w rozwój pracowników, natomiast Emitel za przygotowanie Raportu Zaangażowania Społecznego i inicjatywy podjęte w 2020 r.

„W obecnej sytuacji trudno znaleźć bardziej wyrazisty i wymagający obszar tworzenia dobra wspólnego i społecznej odpowiedzialności niż odpowiedzialna polityka energetyczna, klimatyczna i ekologiczna.” – Można przeczytać w Raporcie CSR. Polityka klimatyczna to bardzo aktualny temat. Na tym polu Polski Koncern Naftowy Orlen jest aktywnym uczestnikiem i kreatorem. Poczucie odpowiedzialności za środowisko i bezpieczeństwo energetyczne Polski rośnie wraz z planami budowy multieneretycznego koncernu, czyli połączenia Polskiego Koncernu Naftowego Orlen z Grupą Lotos oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazowym.

„Przygotowanie Raportu Zaangażowania Społecznego stanowi spore wyzwanie dla przedsiębiorstwa oraz wiąże się z określonym nakładem pracy.” – Uważa Agnieszka Sobucka – menedżer ds. Komunikacji i Public Relations oraz rzecznik prasowy Emitel. Raport przedsiębiorstwa zawiera cały rozdział opisujący jego aktywność związaną z ekologią. Emitel podejmuje działania służące ograniczeniu emisji i zanieczyszczeń, a ponadto wdraża zielone technologie. W 2020 r. Spółka zanotowała mniejsze zużycie energii, i to mimo uruchomienia 55 nowych stacji i nadajników.

W Raporcie CSR można także przeczytać m. in. o akcji Mlekovity, która jest największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej, która przekazuje produkty mleczne dla Libanu; zaangażowaniu Grupy Lux Med, która dzięki wsparciu swoich pacjentów posadzi w Polsce ponad 300.000 drzew, Fabryce Broni „Łucznik” w Radomiu, która wspiera sport w swoim mieście, a także o Żabka Polska podsumowającej swoje działania, w ramach Strategii Odpowiedzialności, w 2020 r. W Raporcie CSR przedstawiono nowe, najciekawsze przykłady społecznej odpowiedzialność z zagranicy, m.in. takich przedsiębiorstw jak WarnerMedia, Coca-Cola czy PayPay.

Misją Raportu CSR jest popularyzacja najistotniejszych i najciekawszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje. Przedsięwzięcie jest prowadzone również w sieci, w ramach portalu RaportCSR.pl, Na stronie internetowe można pobrać wszystkie wydania kwartalnika. Portal stanowi ogromne kompendium wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport CSR publikowany jest co kwartał przez redakcję portalu RaportCSR.pl oraz Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Partnerami Raportu są Agencja Informacyjna ISBnews, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Akademia Zarządzania i Rozwoju.

Z całym nowym wydanie Raportu CSR, można zapoznać się pod adresem: www.raportcsr.pl/raport-csr/

Agencja Informacyjna gospodarka /DEC/ 3.08.2021