I Kongres ESG Polska Moc Biznesu – oglądaj on-line!

Na stronie Agencji Informacyjnej możecie oglądać na bieżąco wszystkie panele I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu! Kongres pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego odbywa się dniach 3-5 listopada 2021 roku w Warszawie i jest poświęcony trzem głównym tematom: środowisku, społecznej odpowiedzialności i ładowi korporacyjnemu. W trakcie kongresu zostaną wręczone nagrody Instytutu Biznesu. 

ESG – skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance).

W trakcie I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, odbędzie się uroczystość Instytutu Biznesu przyznania nagród „Ambasador” oraz wręczenia Certyfikatów Jakości.

I Kongrese ESG Polska Moc Biznesu został podzielony na 18 bloków tematycznych, które odpowiadać będą merytoryce paneli. Podczas wydarzenia w ramach debat poruszane będą tematy: pandemii; działania na rzecz lokalnej społeczności; relacji pracodawca pracownik, odpowiedzialności społecznej; ekologii, ekonomii; systemom zarządzania, skracaniu łańcuchów dostaw; starzejącego się społeczeństwo; medycyny, sportu, nauki, kultury i wsparciu dla przedsiębiorców.

Dyskusje będą umożliwiały wymianę wspólnych idei w biznesie i poszukiwanie synergii działań, które pomogą w budowaniu silnego społeczeństwa. Organizatorzy za swoją misję uważają stworzenie bilansu i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo. Poza biznesem na kongresie spotkają się przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej.

Zapraszamy do oglądania 3 listopada od godziny 9.00!