Jednolity System Segregacji Odpadów od 2022 r.

 

W 2022 roku wejdzie w życie w Polsce prawo o Jednolitym Systemie Segregacji Odpadów. Przepisy obligują do podziału odpadów komunalnych na frakcje: bioodpady (brązowy), papier (niebieski), szkło (zielony), z możliwością wyodrębnienia szkło bezbarwne (biały), metale i tworzywa sztuczne (żółty) oraz frakcję dodatkową – odpady komunalne zmieszane (wszystko co nie może być posegregowane, z wyjątkiem substancji toksycznych, odpadów budowlanych i gruzu oraz śmieci o dużych wymiarach, np. elementów wyposażenia wnętrz.

 

Aż 90 proc. pytanych Polaków jest przekonana, że segregacja odpadów jest potrzebna – takie są wyniki zrealizowanego sondażu. Częściej niż co 3. ankietowany uważa, że poziom segregacji śmieci jest w Polsce niewystarczający. To rodzi pytanie, w jaki sposób ten poziom zwiększyć? Czy są możliwości, aby zwiększyć te możliwości? Chodzi  zarówno o ułatwienie segregacji odpadów mieszkańcom miast oraz wsi oraz jednostkom samorządowym oraz zarządcom budynków mieszkalnych.

 

Śmieci na giełdzie?

 

Badanie, które zostało przeprowadzone, we współpracy z agencją badań rynku i opinii SW Research na reprezentatywnej grupie , w sierpniu 2021 roku, pokazało pozytywne podejście do segregacji odpadów w Polsce. Jednocześnie 80 proc. pytanych dostrzegało, że istnieją trudności, z które należy pokonać, aby ten obszar codzienności był łatwiejszy i sprawniejszy. Ankietowani jako uciążliwość w segregacji odpadów wskazywali brak czasu, oraz nieodpowiednie oznaczenie kontenerów, które bywa mylące lub niezrozumiałe. Oznacza to, że mimo społecznego zaangażowania w segregację odpadów i akceptowania tego typu działań, nadal pozostaje dużo do zrobienia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Niemniej można uznać, że segregacja odpadów przestała stanowić tak poważną trudność, jak na początku wprowadzenia zasad recyklingu w Polsce. Młodzi, wychowani w duchu troski o środowisko oraz zasad less waste czyli stylu bycia i życia, opartym o dużą ekologiczną wrażliwość, polegającą na generowaniu jak najmniejszej ilości odpadów, pomogli starszym starszym wdrożyć się w nowe realia gospodarowania domowymi śmieciami. Na nowych osiedlach mieszkaniowych wprowadzane są adekwatne rozwiązania, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, podziałem na frakcje, a w starszych obiektach mieszkaniowych tworzone są altany śmietnikowe, które wspierają funkcjonujące od lat zsypy wewnątrz budynków.

 

Społeczna przychylność dla recyklingu

 

Według co trzeciego ankietowanego, w dalszym ciągu poziom segregacji odpadów jest niesatysfakcjonujący. W przeprowadzonym badaniu zauważono, że obecnie obowiązujący system jest stosunkowo prosty i mało wymagający. Blisko 40 proc. pytanych wskazywało taką odpowiedź. Dlatego zastanawiające jest jakie jest źródło oceny, że w dalszym ciągu segregacja jest na zbyt niskim poziomie? Wydaje się, że przyczyny należy szukać w braku edukacji na ten temat. Aż co drugi uczestnik badania uważał, że brak mu odpowiedniej wiedzy w zakresie segregacji śmieci i stanowi to wyzwanie.

 

65 proc ankietowanych chętnie segreguje odpady w trosce o środowisko oraz o swoje miejsce zamieszkania (38 proc.). Nawet jeśli badani są zadowoleni z obecnych systemów, to część z nich uważa, że przydałyby się zmiany i usprawnienia. Jak wynika z raportu – jedną z ważniejszych potrzeb jest zrozumiałe oznaczenie kontenerów na odpady. To powinni mieć na uwadze samorządowcy. Ankietowani wskazywali również, że istotnym elementem, który może ich wspierać w segregacji odpadów, jest estetyka oraz mała powierzchnia kontenerów.

 

Liczby mówią: Ludzie zaśmiecili orbitę

 

Od niedawna w Polsce są dostępne odpowiednie narzędzia, które mogą stanowić odpowiedź na wskazane przez respondentów oczekiwania. Fińskie przedsiębiorstwo Molok chcąc zapewnić europejski standard gospodarki odpadami, oferuje kontenery półpodziemne, które wyróżniają się systemem deepcollection, polegającym na „schowaniu kontenera” w 60 proc. pod ziemią, ale również – oszczędnością aż do 70 proc. miejsca oraz estetyką, która może być dopasowana w wybrany i unikatowy sposób.

 

Cały raport dostępny jest na stronie: https://resources.molok.com/pl/prawidlowa-gospodarka-odpadami-komunalnymi-raport

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/15.11.2021