Śmieci na giełdzie?

 

Pożary składowisk śmieci w całym kraju spowodowały, że temat odpadów stał się przedmiotem działań rządu, ale także instytucji finansowych. Czy Giełda Papierów Wartościowych skutecznie zatroszczy się o nasze śmieci?

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie planuje utworzenie elektronicznych narzędzi do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia.

Oficjalna nazwa tego przedsięwzięcia to Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi. GPW postawiło sobie za cel  utworzenie zestawu usług dopasowanych do potrzeb branży, system, który wpisze się w unijny model gospodarki odpadami, oparty na obiegu zamkniętym.

– „Platforma jest dla nas wyjściem w nowe sektory gospodarki i szansą na nowych partnerów i klientów. Będzie to łączenie producentów odpadów razem z ich dysponentami – brokerami, samorządami, zainteresowanymi pozyskiwaniem surowców wtórnych. Będzie to sklep internetowy z funkcjonalnościami szytymi na miarę tej branży – aukcjami wieloparametrowymi, kodyfikacją zgodnie z międzynarodowymi standardami” – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW podczas prezentacji strategii #GPW2022.

Według Izabeli Olszewskiej ten projekt jest inicjatywą dobrze wpisującą się w strategię Państwa Polskiego.

Przedmiotem obrotu na Platformie Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi nie będą niebezpieczne odpady z sektora chemicznego.

„Chcemy wprowadzić ten sektor na nowy poziom z negocjacjami online, zmienić postrzeganie odpadów z problemu czy kosztu na towar, który można sprzedać. Realizacja tego projektu będzie w oddzielnej spółce z grupy. Liczymy, że platforma zostanie uruchomiona lada moment. Będzie wspierana przez ekspertów z branży” – mówiła Izabela Olszewska.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  to instytucja publiczna  zapewniająca możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych oraz alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna /EST/ 27.06.2018