Jednolity System Segregacji Odpadów od 2022 r.

Jednolity System Segregacji Odpadów od 2022 r.

  W 2022 roku wejdzie w życie w Polsce prawo o Jednolitym Systemie Segregacji Odpadów. Przepisy obligują do podziału odpadów komunalnych na frakcje: bioodpady (brązowy), papier (niebieski), szkło (zielony), z możliwością wyodrębnienia szkło bezbarwne (biały), metale i tworzywa sztuczne (żółty) oraz frakcję dodatkową – odpady komunalne zmieszane (wszystko co nie może być posegregowane, z wyjątkiem substancji toksycznych, odpadów budowlanych i gruzu oraz śmieci o dużych wymiarach, np. elementów wyposażenia wnętrz.   Aż 90 proc. pytanych…

Czytaj więcej