Społeczna przychylność dla recyklingu

74 proc. ankietowanych przez Instytut Pollster deklaruje poparcie dla opłaty depozytowej (kaucji) za butelki plastikowe i puszki aluminiowe po napojach, w przypadku, gdyby taka regulacja prawna zaistniała. W tym samy badaniu aż 87 proc. deklaruje gotowość zaniesienia pustych opakowań aby odzyskać pieniądze z tytułu kaucji.

Wprowadzenie opłaty depozytowej oznacza zwiększenie recyklingu i zmniejszenie odpadów. Zamiast wyrzucać puste opakowania po napojach (plastikowe czy aluminiowe) do adekwatnego kubła na śmieci, takie butelki i puszki jednorazowego użytku można będzie zwracać w sklepie lub wrzucać do butelkomatu, otrzymując za nie zwrot kaucji.

Takie opakowania trafią do recyklera, a po przetworzeniu – z powrotem do obiegu. W Królestwie Norwegii, która ma bardzo efektywny i sprawnie funkcjonujący system recyklingu, niektóre partie tworzyw sztucznych (w szczególności butelki PET) zostały dzięki temu rozwiązaniu były recyklingowane nawet 50 razy.

W Polsce system kaucyjny na opakowania plastikowe i aluminiowe jest na etapie opracowywania przepisów. Do zajęcia się tą, ważną dla środowiska, sprawą dyscyplinuje Unia Europejska. Ustaliła ona w perspektywie kilku najbliższych lat wysokie limity recyklingowe. Dla butelek plastikowych wynoszą one 77 proc. do 2025 r. i 90 proc. do 2029 r. Co więcej, od 2025 r. wszystkie butelki plastikowe muszą być wykonane w minimum 25 proc. z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 r. w 30 proc.

Wyniki badania Instytutu Pollster pokazują sporą aprobatę dla recyklingu oraz deklarację zaangażowania w proces zbiórki opakowań po napojach.

„74 proc. badanych pozytywnie oceniło pomysł dodatkowej opłaty pobieranej od konsumenta za napój w opakowaniu jednorazowym (np. puszce lub butelce plastikowej) i zwracanej przy oddaniu opakowania. 48 proc. uznało, że to 'bardzo dobry pomysł’, kolejne 26 proc. – 'raczej dobry pomysł’. Przeciwników takiej opłaty było mniej, łącznie 19 proc.” – Wynika z badania Instytutu Pollster.

Badani w przeważającej większości życzliwie odnoszą się do pomysłu samej opłaty oraz deklarują chęć uczestniczenia systemie depozytowym.

Badani w przeważającej większości życzliwie odnoszą się do pomysłu samej opłaty oraz deklarują chęć uczestniczenia systemie depozytowym.

„Na pytanie 'Gdyby wprowadzono regulację, zgodnie z którą byłaby pobierana kaucja za napój w opakowaniu jednorazowym – plastikowym i aluminiowym, to czy chętnie oddawałbyś opakowania do sklepu, aby odzyskać kaucję?’ – większość badanych (87 proc.) odpowiedziała twierdząco (58 proc. –  'zdecydowanie tak’, 29 proc. – 'raczej tak’). 10 proc. ankietowanych miało odmienne zdanie (6 proc. odpowiedziało 'raczej nie’, zaś 4 proc. – 'zdecydowanie nie’). Wyniki pokazują, że stworzenie alternatywy i szerokiego wyboru modelu zbiórki – nie tylko poprzez automaty, ale także ręcznie w sklepach – będzie korzystne dla rynku oraz konsumenta.” – Wykazują badania Instytutu Pollster.

„Wyniki badań Instytutu Polltser pokazują, to co wydaje się naturalne, że Polacy są przychylnie nastawieni do recyklingu. Dlaczego miałoby być inaczej? Wszystkim powinno zależeć na neutralności środowiskowej. Istotne jest będzie to osiągane. Dobrzy by było, żeby system depozytowy nie obciążał struktur administracji.” – Uważa Jarosław December – szef Centrum Informacji. – „System recyklingowy, to wbrew pozorom działanie biznesowa. To oznacza, że zadanie to powinni realizować bezpośrednio uczestnicy rynku, na przykład poprzez utworzenie spółki non profit, która zajęłaby się tym w sposób kompleksowy. Systemy kaucyjny na opakowania jednorazowego użytku działa już w 10 krajach Unii Europejskiej. Praktykuje go ponad 133.000.000 konsumentów, czyli około 25 proc. Europejczyków. Mam nadzieję, że w tym zakresie Polska wykorzysta dobre doświadczenia innych państw europejskich.” – Uważa Jarosław December – szef Centrum Informacji.

Pod koniec marca 2021 Michał KurtykaMinister Klimatu i Środowiska ujawnił, że jego urzędnicy przygotowują przepisy dotyczące systemu depozytowego dla butelek plastikowych o pojemności do 3 litrów.

Regulacje mają zostać przyjęte niebawem, tak aby od 2022 roku system kaucyjny mógł już działać.

Agencja Informacyjna gospodarka /BEJ/ 8.04.2021