W 2022 roku w Polsce jest nowych 10 miast

 

Od 2022 roku Rzeczpospolita Polska ma 10 kolejnych miejscowości ze statusem miasta. Teraz jest to już 964 tak zorganizowanych miejscowości.

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 1 stycznia 2022 r. status miasta otrzymają:

  1. Pruszcz (gmina Pruszcz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskim),
  2. Izbica (gmina Izbica, powiat krasnostawski, województwo lubelskie),
  3. Lutomiersk (gmina Lutomiersk, powiat pabianicki, województwo łódzkie),
  4. Bolimów (gmina Bolimów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie),
  5. Cegłów (gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie),
  6. Nowe Miasto (Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie),
  7. Kaczory (gmina Kaczory, powiat pilski, województwo wielkopolskie),
  8. Jedlnia-Letnisko (gmina Jedlnia-Letnisko, powiat radomski, województwo mazowieckie),
  9. Olsztyn (gmina Olsztyn, powiat częstochowski, województwo śląskie),
  10. Iwaniska (gmina Iwaniska, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie).

 

W przypadku siedmiu miejscowości zmiana jest przywróceniem praw miejskich, utraconych w wyniku represji Cesarstwa Rosyjskiego, po Powstaniu Styczniowym. Dotyczy to miejscowości: Izbica, Lutomiersk, Bolimów, Cegłów, Nowe Miasto, Olsztyn, Iwaniska. Kolejna miejscowość, która odzyskała prawa miejskie to Pruszcz, który był miastem przez 500 lat (od 1367 roku, a prawa miejskie odebrali miejscowości w 1867 roku Prusacy). Teraz po ponad 150 latach Pruszcz odzyska prawa miejskie. Tak więc z z 10 miast po raz pierwszy do tego statusu awansowały tylko 2.

 

Powiat Pilski będzie się rozwijać!

 

Jednym z nowym Miast są Kaczory, położone w gminie Kaczory, w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim. W całej gminie żyje 7.883 mieszkańców Stanowi to 5,7 proc. ludności Powiatu Pilskiego. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 6,7 proc. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

 

Przygotowania do tego, aby Kaczory stały się miastem, trwały od dawna. Samorządowcy podkreślali, że miejscowość jest już na takim etapie rozwoju, że spełnia wszystkie warunki, by stać się miastem. – „Mamy kanalizację we wszystkich miejscowościach, wodociągi, gazyfikacje, chodniki, drogi, ścieżki rowerowe, jest pływalnia. Także uważam, że mamy to wszystko co jest niezbędne mieszkańcom do normalnego życia i również mamy to co powinno być w mieście.” – Wyjaśniał Stefan Kowal – przewodniczący Rady Gminy Kaczory. – „Jeśli  Kaczory zostaną miastem będzie to wielki prestiż dla miejscowości oraz dla całej gminy. Mam nadzieję, że przyniesie to takie dobre skutki, że będzie jeszcze większy rozwój miejscowości niż do tej pory, że to stworzy możliwości, że jeszcze bardziej miejscowość Kaczory i cała gmina będzie się rozwijała.” – Opowiadał Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory.

 

Centrum Innowacji Technologicznych staje się faktem

 

Pierwsza wzmianka o Kaczorach pochodzi z 1513 r. Legenda wiąże nazwę wioski z właścicielami Morzewa, którzy przed wieloma wiekami przyjeżdżali tutaj od czasu do czasu, by dobrze zjeść i popić, a potem także, by polować na kaczki, których nie brakowało w okolicy. Kaczory pierwotnie były wsią królewską należącą do starostwa ujskiego. Pod koniec XVI wieku znalazła się w powiecie nakielskim. Kroniki podają, że w 1653 r. we wsi mieszkało 22 rolników, karczmarz i kowal. Ważnym wydarzeniem było otwarcie w 1851 r. linii kolejowej Piła–Bydgoszcz, przebiegającej właśnie przez Kaczory. W 1919 roku przez wieś przebiegała tymczasowa granica polsko-niemiecka, dzieląca wieś na dwie części. Już wtedy wieś rozwijała się prężnie, obok hotelu i restauracji działał dobrze wyposażony urząd pocztowy.

 

Ruszyły prace związane z budową drogi S11 Piła-Poznań

 

Najstarszymi budynkami w mieście Kaczory są zapewne sklep żelazny oraz siedziba posterunku policji z lat 1919–1920. Uwagę przyciąga położony na wzgórzu, nad stawem budynek wybudowany przed wojną – obecna siedziba nadleśnictwa.

 

1 lipca 1971, przy kościele św. Andrzeja Boboli, utworzono rzymskokatolicką parafię św. Andrzeja Boboli. W latach 1994–2000 we wsi wybudowano kościół pw. bł. Franciszki Siedliskiej. W 2002 r. przy istniejącej szkole podstawowej powstał okazały budynek gimnazjum.

 

Nieopodal Kaczor leży rezerwat przyrody Torfowisko Kaczory, lasy, jezioro Kopcze o długości 3 km, przypominające kształtem rzekę oraz ścieżki rowerowe historyczne i przyrodnicze (m.in. przez miejscowość przebiega międzynarodowa trasa rowerowa R1).

 

W gminie Kaczory martwi spadek urodzeń nowych dzieci w latach 2019 i 2020, chociaż jest on niższy niż średnia dla województwa wielkopolskiego i Polski. W gminie na 1.000 mieszkańców pracuje 205 osób. Bezrobocie rejestrowane w gminie Kaczory wynosiło w 2020 roku 4,3 proc., w 2007 roku wynosiło 17,8 proc. W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kaczory wynosiło 4.928 zł, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

 

W gminie Kaczory w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 630 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 533 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 1.929 mieszkańców gminy Kaczory jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata)

 

Rekordowe dotacje powiatu pilskiego w inwestycje w pilskim szpitalu

 

W 2020 roku w gminie Kaczory stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 144 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1.000 mieszkańców odnotowano 18,22 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Kaczory wynosi 82,20 proc. i jest większy od wskaźnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskaźnika dla całej Polski. Przestępczość w ciągu ostatnich 5 lat w gminie Kaczory spadła o około 30 proc., a wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem wynosi 82 proc. dla województwo jest 76 proc, a dla Polski 73 proc.

 

Suma wydatków z budżetu gminy Kaczory wyniosła w 2020 roku 38.000.000 mln złotych, co daje 4.800 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.5% w porównaniu do roku 2019.

 

Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej komentując sprawę powstania 10 nowych miast powiedział „zmiana statusu miejscowości oznacza „wzrost aspiracji, ambicji lokalnych społeczności. Chciałbym, aby w ślad za tym co dzisiaj się dzieje na naszych oczach także dla społeczności lokalnych, dla waszych gmin miejsko-wiejskich, wkrótce żeby oznaczało to rozwój, szybszy postęp, lepszą infrastrukturę.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / DEC / 04.01.2022