Rekordowe dotacje powiatu pilskiego w inwestycje w pilskim szpitalu

 

 

Szpital Specjalistyczny w Pile przez lata był zaniedbany. Brak pieniędzy sprawiał, że funkcjonował coraz słabiej, mimo ogromnego zaangażowania lekarzy i całego personelu medycznego. Dzięki zaangażowaniu i staraniom władz Powiatu Pilskiego i innych instytucji się to obecnie zmienia. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, niebawem może stać się najnowocześniejszym zakładem opieki zdrowotnej w północnej części województwa wielkopolskiego.

 

Dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 600.000 zł oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Pilskiego w kwocie 155.000 zł do Zakładu Radiologii Szpitala Specjalistycznego w Pile zakupiono mammograf cyfrowy 3D, obecnie najnowocześniejszy w północnej w Wielkopolsce. Dodatkowo Powiat Pilski w kwocie 120.000 tys. zł sfinansował zakup nowoczesnego biometru optycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego i Poradni Przyszpitalnej.

 

 

Do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica trafiło właśnie 20 łóżek od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, a niezależnie od tego placówka w 2020 r. roku sam zakupiła 45 łóżek.

 

 

W połowie stycznia 2021 r. zakończy się, będąca na „ostatniej prostej”, modernizacja Oddziału Chemioterapii Szpitala Specjalistycznego w Pile. Na to przedsięwzięcie 2.000.000 zł przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i ponad 2.000.000 zł Powiat Pilski.

 

„Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy okazali wsparcie dla działań zmierzających do w rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Pile.” – Deklaruje Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego. – „Pięknie dziękuję posłom na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Marcie Kubiak, Krzysztofowi Czarneckiemu, Grzegorzowi Piechowiakowi i Marcinowi Porzuckowi oraz Zarządowi Powiatu i radnym Rady Powiatu w Pile, którzy cały czas aktywnie działają, aby Szpital Specjalistyczny w Pile stawał się coraz nowocześniejszym zakładem opieki zdrowotnej. Bardzo dziękuję również p. marszałkowi Markowi Woźniakowi, Zarządowi Województwa i radnym województwa, zwłaszcza Panu Adamowi Bogrycewiczowi – Radnemu Sejmiku Wielkopolskiego, który to m. in. reprezentuje interesy mieszkańców Piły, powiatu pilskiego i powiatów północnej Wielkopolski w samorządzie województwa.” – Przekazał wyrazy uznania – Deklaruje Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

 

 

Powiat Pilski tylko w 2020 roku przekazał prawie 3.400.000 zł. dla Szpital Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. To rekordowe pieniądze w całej historii działania jednostki samorządowej. Sama modernizacja Oddziału Chemioterapii kosztowała ponad 2.000.000 zł. Pieniądze wykorzystano również na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, zakup respiratorów, dofinansowanie zakupu mammografu, zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego i poradni przyszpitalnej, zakup urządzenia do dekontaminacji i środki ochrony osobistej do walki COVID-19.

 

Od 2015 roku Starostwo Powiatowe w Pile, z własnego budżetu przekazało 8.300.000 zł. W tym czasie w zakładzie opieki zdrowotnej w Powiecie Pilskim poczyniono rekordowe inwestycje o wartości około 40.000.000 zł, (część pieniędzy została przeznaczona na przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Nefrologii ze Stacją Dializ).

 

 

 

Szeroki strumień pieniędzy dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica jest bardzo ważny, ze względu na fakt, że przez kilka lat placówka była zaniedbywana. Dla porównania w latach 2010-2014 r. z budżetu Powiatu Pilskiego dla szpitala w Pile przekazano jedynie niecałe 1.600.000 zł. Teraz nadrabiane są inwestycyjne zaległości.

 

Również radni Miasta Piła i Prezydent Piły Piotr Głowski zdecydowali się na wsparcie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w kwocie ok. 200.000. zł. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup nowoczesnych urządzeń na oddział kardiologiczny, a wcześniej za około 20.000 zł zakupiono ze środków budżetu miasta środki ochrony dla personelu szpitalnego.

„Dziękuję za ten gest przede wszystkim w imieniu mieszkańców Piły.” – Mówi Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego. – „To ważne, że coś się zaczyna dziać, bo ostanie duże wsparcie dla Szpitala Specjalistycznego w Pile władz miasta miało miejsce w 2009 r. za prezydentury Zbigniewa Kosmatki, kiedy ówcześnie radni przekazali szpitalowi 1.500.000 zł na leczenie Pilan.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

 

To wszystko jeszcze nie koniec. Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego marzy również o utworzeniu nowoczesnego centrum macierzyństwa i medycyny kobiet. Przedsięwzięcie miałoby być wzorowane na podobnej placówce, która funkcjonuje w Krakowie.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/ 15.12.2020