Janusz Janiszewski zapowiada przebudowę ruchu lotniczego

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przygotowuje się do przebudowy ruchu lotniczego. Będzie się to wiązało przede wszystkim z inwestycjami w nowoczesne technologie, które zoptymalizują koszty, zoptymalizują codzienną pracę kontrolerów ruchu lotniczego, informatorów służby informacji powietrznej i całego personelu operacyjnego.” – Zapowiada Janusz Janiszewski – pełniący obowiązki. prezesa Polskiej Agencja Żeglugi Powietrznej.

 

Polska PansaUTM najlepszym rozwiązaniem

 

Rzeczpospolita Polska, jako pierwsze państwo, w Unii Europejskiej, wprowadzi nowoczesny system zarządzania ruchem lotniczym, m. in. oparty o trajektorię 4D. Co ciekawe rozwiązanie zostało zaprojektowane przez polskich inżynierów.

 

Więcej o zapowiedzi przebudowy ruchu lotniczego w Polsce można się dowiedzieć z wypowiedzi Janusza Janiszewskiego – pełniącego obowiązki prezesa Polskiej Agencja Żeglugi Powietrznej – udzielonej platformie edukacyjnej Akademii Zarządzania i Rozwoju. Materiał informuje również o tym kto w Polsce projektuje nowoczesne rozwiązania IT dla ruchu lotniczego oraz jak rynek lotniczy zmienią bezzałogowe statki powietrzne? Film z wypowiedzą jest dostępny pod linkiem:

 

Janusz Janiszewski – pełniący obowiązki prezesa Polskiej Agencja Żeglugi Powietrznej. Jest absolwentem Akademii Sztuki Wojennej (dawniej Akademia Obrony Narodowej) na kierunku Zarządzanie Ruchem Lotniczym. Wcześniej ukończył również studia ekonomiczne na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 

Janusz Janiszewski posiada unikalną, ekspercką wiedzę i doświadczenie z obszaru planowania, rozwoju i zarządzania ruchem lotniczym. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił odpowiedzialne funkcje menadżerskie i zarządcze w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ponadto jest stałym członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, odpowiedzialnym za kwestie związane z rozwijaniem infrastruktury w związku z planowaną rozbudową sieci lotnisk w Polsce.

Od 2015 roku Janusz Janiszewski pełnił funkcję Dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zarządzającego strategicznymi obszarami definiującymi funkcjonowanie i planowanie rozwoju Agencji. Jest także czynnie zaangażowany w rozwój Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na arenie międzynarodowej, pełniąc liczne funkcje w gremiach międzynarodowej współpracy środowiska zarządców ruchu lotniczego na świecie, między innymi jako: Zastępca Przewodniczącego Komitetu Koordynującego GATE ONE, członek grup roboczych Komisji Europejskiej, członek grup roboczych CANSO, członek grup zadaniowych EUROCONTROL, Dyrektor Biura Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. W swojej pracy zawodowej inicjował i przeprowadzał liczne projekty innowacyjne, operacyjne i biznesowe dotyczące racjonalizacji i optymalizacji funkcjonowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Superkomputer pomoże w symulacjach ruchu lotniczego

 

 

W latach 2015-2017 Janusz Janiszewski był odpowiedzialny za skuteczne przeprowadzenie procesu rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej na lata 2015-2019. Przygotowane i przedstawione na forum Unii Europejskiej rozwiązania zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i wprowadzone w życie w 2017 roku. Zakończony sukcesem proces rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej zapewnił finansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych gwarantujących bezpieczeństwo i płynność ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

 

W listopadzie 2020 r. Janusz Janiszewski został członkiem Network Management Board – Rady Zarządzania Siecią, natomiast w grudniu 2019 r. oficjalnie objął także przewodnictwo w sojuszu A6 Alliance – grupie największych europejskich dostawców usług żeglugi powietrznej, w tym z Republice Federalnej Niemiec, Republice Francuskiej, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, Królestwie Hiszpanii, Republice Włoskiej itp. Podczas kadencji jako Przewodniczący Rady Sterującej A6 Janusz Janiszewski koordynuje prace nad wypracowaniem wspólnych stanowisk Sojuszu A6. 2021 r. będzie jeszcze ważniejszy w świetle omawianej obecnie zmiany pakietu legislacyjnego dotyczącego jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / DEC / 01.01.2022