Centrum Innowacji Technologicznych staje się faktem

Centrum Innowacji Technologicznych w Pile staje się faktem. Powiat Pilski podpisał umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę obiektu. Jej wartość to 24.000.000 zł. Jest to najwyższe dofinansowane z Unii Europejskiej w historii Starostwa Powiatowego w Pile. Centrum Innowacji Technologicznych w Pile ma być placówką umożliwiającą nowoczesną edukację.

Całkowita wartość budowy Centrum Innowacji Technologicznych w Pile to 28.000.000 zł. Udział Powiatu Pilski wynosi 4.200.000 zł. Inwestycja będzie polegała na przebudowie i rozbudowie Powiatowego Centrum Edukacji przy ul. Ceglanej w Pile, w którym młodzież z gmin powiatu pilskiego uczy się praktycznych umiejętności w wielu zawodach. Nowoczesne Centrum Innowacji Technologicznych będzie ośrodkiem na bardzo wysokim poziomie kształcenia dla całego subregionu północnej Wielkopolski.

Projekt budowy Centrum Innowacji Technologicznych powstał w 2020 roku. W kwietniu 2021 r. uzyskał najwyższe dofinansowanie spośród 20 projektów ocenionych pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w konkursie dotyczącym inwestycji w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020. Ze wszystkich dofinansowanych projektów w północnej Wielkopolsce wartości ponad 50.000.000, na inwestycje w Powiecie Pilskim przeznaczono  blisko połowę dostępnych środków.

Centrum Innowacji Technologicznych w Pile będzie przełomem w kształceniu zawodowym. Placówka stworzy szansę uczniom na zdobycie wysokich kwalifikacji, a w konsekwencji dobrej pracy. Może być także trampoliną do dalszego zdobywania wiedzy na uczelniach technicznych.

https://www.facebook.com/KomarowskiEligiusz/videos/478697743374538

Pracownie Centrum Innowacji Technologicznych w Pile zostaną przebudowane. Powstanie również wiele nowych. Łącznie będzie 26 pracowni, wyposażonych w urządzenia, na wzór tych, które funkcjonują dzisiaj w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Uczniowie z nowoczesnego Centrum Innowacji Technologicznych powinni móc skorzystać już w 2023 r.

„Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się, że idea Centrum Innowacji Technologicznych będzie realizowana.” – Powiedział Eligiusz KomarowskiStarosta Pilski. – „ Dziękuję również moim współpracownikom, a także Łucji Zielińskiej, byłej dyrektor wydziału oświaty w Starostwie Pilskim i Łucji Zielińskiej, radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Sukces okazał się możliwy dzięki dobrej współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Oczywiście najważniejsza była oryginalna i przekonująca idea Centrum Innowacji Technologicznych.” – Komentował Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

„Takie centra jak Centrum Innowacji Technologicznych w Pile powinny powstawać również winnych częściach Polski zwłaszcza w takich, które borykają się ze strukturalnym bezrobociem.” – Uważa Sławomir Skowiński z Centrum Informacji. – „Oczywiście, aby tak się stało konieczna jest podstawowa infrastruktura i adekwatne zaplecze merytoryczne. Obawiam się, że z tym w innych regionach Polski może nie być tak dobrze, choć może należałoby się przyjrzeć innym powiatom, zwłaszcza tym, które kiedyś były województwami, a w wyniku nowej koncepcji administracyjnej utraciły ten statut.” – Zastanawia się Sławomir Skowiński z Centrum Informacji.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 30.06.2021