Powstanie Centrum Innowacji Technologicznych

W Powiecie Pilskim powstanie Centrum Innowacji Technologicznych w Pile. Starostwo pozyskało rekordowe wsparcie na to przedsięwzięcie w wysokości 24.000.000. Centrum Innowacji Technologicznych powstanie po przebudowie i rozbudowie obecnego Powiatowego Centrum Edukacji przy ul. Ceglanej.

Dzięki pozyskanym pieniądzom Powiatowe Centrum Edukacji zostanie przebudowane i rozbudowane tworząc Centrum Innowacji Technologicznych. Powstanie w nim 26 nowych pracowni specjalistycznych m. in.: do nauki elektroniki, obróbki mechanicznej, informatyki, projektowania, mechatroniki samochodowej, robotyki oraz automatyki. Nowoczesny sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia spowodują, że pracownie nie będą odbiegały od wyposażenia w zakładach pracy.

Całkowita wartość utworzenia Centrum Innowacji Technologicznych to blisko 28.000.000 zł.

Dzięki pozyskanym środkom powstanie nowoczesna placówka kształcenia zawodowego, w której uczniowie szkół średnich prowadzonych przez Powiat Pilski, będą mogli uczyć się i rozwijać na europejskim poziomie.

Centrum Innowacji Technologicznych będzie najnowocześniejszą tego typu placówka w województwie Wielkopolskim.

Placówka stanie się wizytówka zarówno Piły, Powiatu Pilskiego jak i północnej Wielkopolski. Podobne tego typu Centrum znajduje się we Wrześni, w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Volkswagena. Jest to tzw. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

 „Wielki wysiłek pracowników Powiatu Pilskiego, trafne decyzji Zarządu Powiatu i radnych, sprawiły, że na projekt budowy udało się uzyskać rekordowe w historii Starostwa dofinansowanie w kwocie prawie 24.000.000 zł.” – Zwraca uwagę Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego. – „Projekt Centrum Innowacji Technologicznych uzyskał największe dofinansowanie spośród 20 projektów pozytywnie ocenionych w konkursie na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom zaangażowanym w to przedsięwzięcie, członkom Zarządu Powiatu, Radnym Rady Powiatu w Pile, p. Markowi Woźniakowi Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz p. Romanowi Szumnemu i jego zespołowi z pracowni Archigraf w Pile.”Oświadczył Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego został złożony w połowie 2020 roku. Na początku 2021 roku okazało się jednak, że z uwagi na brak środków, mimo pozytywnej oceny, nie może on liczyć na dofinansowanie. Powiat Pilski wszczął wówczas procedurę odwoławczą.

„Pierwotnie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zamierzał przeznaczyć na ten konkurs 40.000.000 zł. Gdy okazało się jak wiele jest potrzeb i duża skala planowanych inwestycji podjęto decyzję o zwiększeniu alokacji środków. W efekcie znalazły się środki na Centrum Innowacji Technologicznych, a to oznacza, że Powiat Pilski uzyskał rekordowo duże dofinansowanie. Dziękuję Zarządowi Powiatu oraz Staroście za odważne decyzje oraz wiarę w kompetencje i współdziałanie pracowników Starostwa Powiatowego w Pile.” – Oznajmiła Karolina Szambelańczyk – dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile.

„Jako przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu w Pile i jako przedsiębiorca bardzo się cieszę, że dojdzie do powstania Centrum Innowacji Technologicznych. Jest to tym ważniejsze, że ponad połowa pozyskanych pieniędzy z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będzie przeznaczona na utworzenie nowych pracowni m.in. z branży samochodowej. Cieszę się, że młodzi ludzie zdobędą poszukiwane wykształceni i w ten sposób znajdą dobrze płatne zatrudnienie.” – Wyraził zadowolenie Krzysztof Pabich – radny Rady Powiatu w Pile.

„Pracownie, które powstaną, w Centrum Innowacji Technologicznych, z myślą o młodzieży, będą to pracownie na miarę XXI wieku.” – Zwrócił uwagę Piotr Danielewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile. – „Wspieraliśmy i wspieramy działania, które pozwolą na powstanie na Centrum Innowacji Technologicznych. To świetna inicjatywa i bardzo dobra informacja dla naszych uczniów.”

– Przekonuje Magdalena Zgiep-Porzucek, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pile.

„Zdawałam sobie sprawę z tego, że w Powiecie Pilskim brakuje specjalistycznych pracowni kształcenia zawodowego. Projekt Centrum Innowacji Technologicznych pokazuje jednak, że marzenia się spełniają. Warto podkreślić również, że będzie to  placówka edukacyjna, w której znajdzie się również fachowa, specjalistyczna kadra”

– Zwróciła uwagę Łucja Zielińska – była Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, która współpracowała przy opracowywaniu wniosku o dofinasowanie projektu Centrum Innowacji Technologicznych.

Fachową kadrę, w celu przekazywania wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych, zapewnią partnerzy projektu m. in. z Państwowej Uczelni Stanisława Stasica w Pile, Signify Poland, SwissPol i przedsiębiorstw z grupy kapitałowej Henryka Stokłosy.

Wykształcona na bardzo wysokim poziomie kadra techniczna ma być m. in. impulsem do pojawienia się w naszym regionie kolejnych inwestorów budujących nowe zakłady pracy.

– „Stolica Powiatu Pilskiego i cały region zasługują na to, by na nowo stać się centrum oddziaływającym na całą północną Wielkopolskę, pod każdym względem zarówno gospodarczym, społecznym jak i edukacyjnym. Tu warto inwestować!” Przekonuje Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

Realizacja inwestycji Centrum Innowacji Technologicznych ma rozpocząć się za kilka tygodni. Będzie ona przeprowadzona w dwóch etapach. I etap obejmuje przebudowę pomieszczeń w istniejącym budynku Powiatowe Centrum Edukacji oraz rozbiórkę dwóch budynków mu towarzyszących. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 2.600 m2. W II etapie powstanie nowy obiekt o powierzchni użytkowej 1.600 m2. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022 roku.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 27.04.2021