Powiat odnawia Piłę

Liczący blisko 100 lat zabytkowy budynek w Pile przy Alei Niepodległości zostanie rewitalizowany. Przedsięwzięcie przewiduje również jego remont i termomodernizację. To przekład przemyślanego gospodarowania publicznymi środkami.

To będzie jeden z najpiękniejszych obiektów w Pile, nawet w całym powiecie pilskim. Rewitalizacja ma sprawić, że stanie się wizytówką regionu. Obecnie w obiekcie mieści się Starostwo Powiatowe. Modernizacja obejmie również przylegający do posesji budynek w którym mieści się m.in. Urząd Statystyczny. Wraz z remontem starostwa, zagospodarowany zostanie także teren przylegający. Powstaną wiaty rekreacyjne, częściowo zadaszony pomost, a w przyszłości punkty gastronomiczne.

Władze Powiatu Pilskiego podpisały mowę na termomodernizację i remont budynków położonych przy Alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile z przedsiębiorstwem Nova Term z Piły. Nadzór inwestorski sprawować będzie Investa sp. z o.o. z Piły. Remont będzie mieć charakter generalny. Obejmie m.in. naprawę murów i nową elewację (w budynku głównym również odtworzenie i oczyszczenie zabytkowych cegieł), częściową wymianę okien, remont dachów, tarasów, łącznika między budynkami, wejść, wymianę instalacji grzewczej, elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. W jednej z części budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Remont przewiduje także oświetlenie zewnętrzne budynków, które podkreśli ich walory estetyczne.

„Jako władze Powiatu Pilskiego zdawaliśmy sobie sprawę, że remont budynków jest nieodzowny.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski Starosta Powiatu Pilskiego. – „Czekaliśmy z nim, aby zrealizować najpierw inwestycje na obiektach służących bezpośrednio mieszkańcom. Dlatego najpierw została wybudowana hala sportowa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile oraz boiska szkolne. Został także zmodernizowany Stadion Powiatowy przy ul. Okrzei w Pile, a na ukończeniu jest remont budynku dawnego kina Iskra w Pile.” – Przypomina Eligiusz Komarowski Starosta Powiatu Pilskiego.

Na remont Powiat uzyskał preferencyjną pożyczkę z JESSICA2 przeznaczoną na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Termomodernizacja  pozwoli tylko na ogrzewaniu zaoszczędzić ok. 200.000 zł. W ten sposób wygospodarowane środki zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu. Koniec remontu zaplanowano na 30 września 2021 r.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/7.09.2020