Powiat Pilski będzie się rozwijać!

 

„Powiat Pilski będzie się rozwijać!” – Tak można ocenić przyjęcie projektu budżetu Powiatu Pilskiego na 2022 r., przez Radnych. Wpływy zostały zaplanowane na poziomie 197.500.000 zł, a wydatki na ok. 207.000.000 zł. Władze Powiatu spodziewają się, że wpływy do budżetu mogą się w ciągu roku zwiększyć, w wyniku starań o kolejne fundusze zewnętrzne.

 

„Rok 2022 będzie kolejnym, w którym Powiat Pilski będziemy kontynuować inwestycje i realizować Projekty, podnoszące komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców gmin powiatu pilskiego.” – Zapowiada Eligiusz Komarowski – starosta pilski. – „Rok 2022 będzie bogaty w inwestycje oświatowe, w infrastrukturę drogową, ochronę zdrowia. Dalej będzie zmieniać się otoczenie obiektów, placówek oświatowych, budynku Starostwa, w których powstaną kolejne strefy rekreacji dla mieszkańców i edukacji ekologicznej. Co ważne, działania te będę realizowane, w większości, przy korzystaniu z funduszy zewnętrznych, w tym pieniędzy pozyskanych  środków z zewnątrz, w tym programów Unii Europejskiej.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – starosta pilski. W 2022 roku kontynuowanych będzie 9 projektów ze środków Unii Europejskiej, na które zabezpieczono prawie 18.000.000 zł. Na inwestycje zaplanowano ok. 26.000.000 zł.

 

W 2022 roku będzie realizowana budowa Powiatowego Centrum Innowacji Technologicznych przy ul. Ceglanej w Pile o wartości blisko 28.000.000 zł, na którą Powiat Pilski zdobył rekordowe dofinansowanie w historii – ok. 24.000.000 zł z funduszy Unii Europejskiej. W obiekcie powstanie 26 nowoczesnych pracowni edukacyjnych, m. in.: do praktycznej nauki zawodów: spawalnika mechanika samochodowego, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i pracownię komputerową wspomagania projektowania CAD/CAM. Otwarcie Powiatowego Centrum Innowacji Technologicznych w Pile będzie krokiem milowym w praktycznej nauce zawodów młodzieży z gmin powiatu pilskiego i okolicznych.

 

Centrum Innowacji Technologicznych staje się faktem

 

W pozostałych placówkach oświatowych będzie kontynuowanych 7 projektów, dzięki którym nowocześnie wyposażane są pracownie dydaktyczne i organizowane szkolenia dla nauczycieli i dodatkowe zajęcia dla uczniów. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile kontynuowane będą 2 projekty dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, za kwotę ponad 117.000 zł. W I Liceum Ogólnokształcącym przy Pola i Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile zamontowane zostaną windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, to długo oczekiwana inwestycja, o łącznej wartości ponad 800.000 zł.

 

Dla dalszej poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców gmin Powiatu Pilskiego zaplanowano szereg potrzebnych i kosztownych inwestycji drogowych. W 2022 r. rozpocznie się budowa blisko 6. kilometrowego kolejnego odcinka obwodnicy północnej powiatu Kijaszkowo-Czajcze-Wysoka, w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, z którego Powiat Pilski pozyskał ponad 12.000.000 zł. Kontynuowana będzie modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych, jeszcze do końca kwietnia 2022 r. zmodernizowanych zostanie 6 takich miejsc. Ich budowa poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza w małych miejscowościach, przy szkołach, przedszkolach. Rozpocznie się budowa nowego przebiegu drogi powiatowej w Śmiłowie w kierunku Zelgniewa. Na to zadanie Powiat Pilski pozyskał 1.500.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Po tym jak Piotr Głowski prezydent gminy Piła (po wielu latach pobierania pieniędzy na konserwację dróg powiatowych, których degradacja postępowała), wypowiedział mowę o utrzymaniu dróg powiatowych w granicach Gminy Piła, od 1 stycznia 2022 roku Powiat Pilski przejął zadania w tym zakresie. To ponad 40 km dróg. Powiat Pilski zamierza je modernizować na bieżąco również sięgając po środki zewnętrzne. Już został złożony wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie modernizacji ul. Kamiennej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To bardzo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców, której przez lata władze Piły nie zrealizowały. Na realizację zadań drogowych, łącznie z bieżącym utrzymaniem dróg, zabezpieczono ok. 4.200.000 zł.

 

Rekordowe dotacje powiatu pilskiego w inwestycje w pilskim szpitalu

 

Powiat Pilski w 2022 roku będzie kontynuował modernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile. Już trwa modernizacja Pracowni Endoskopii i jej nowoczesne wyposażanie. Za 2.000.000 zł (środki z Ministerstwa Zdrowia) szpital zostanie przystosowany do potrzeb osób z różnymi potrzebami i niepełnosprawnościami (planowana jest m.in. przebudowa wejścia głównego, holu, budowa nowych miejsc parkingowych).

 

W 2022 r. Partnerstwo dla Rozwoju Krajny, którego Powiat Pilski jest liderem, będzie składać wnioski o dofinasowanie już konkretnych inwestycji z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. To kolejna szansa na rozwój gmin regionu Krajny. W 2022 roku kontynuowana będzie przemiana otoczenia obiektów Powiatu i udostępnianie przestrzeni publicznej dla mieszkańców. To trend europejski, w który Powiat Pilski doskonale się wpisuje. W ramach II etapu Eko-Edukacja przy MDK Iskra w Pile powstanie oranżeria i Punkt Informacji Ekologicznej, a wokół Starostwa wybudowana zostanie nowa strefa rekreacji dla mieszkańców.

 

Partnerstwo dla rozwoju Krajny zyskuje na popularności

 

Będą też nowe inwestycji w edukację ekologiczną, programy wspierające pilskich przedsiębiorców, seniorów, stowarzyszenia i kluby sportowe.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / DEC / 27.12.2021