Partnerstwo dla rozwoju Krajny zyskuje na popularności

Partnerstwo dla rozwoju Krajny powstało w 2020 roku. Utworzyło je7 samorządów: Powiat Pilski oraz gminy: Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka i Białośliwie, Lipka i Zakrzewo z powiatu złotowskiego. W 2021 roku dołączył Powiat Złotowski oraz gmina Miasteczko Krajeńskie. Przewodniczącym Rady Programowej Partnerstwa dla rozwoju Krajny jest Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.   

Krajna to kraina w Polsce, zamieszkała przez Słowian. Nazwa Krajna pochodzi od historycznego położenia tego regionu na rubieży, na krańcu państwa Polan.

Krajna jest obszarem graniczącym między Wielkopolską i Kaszubami.

Krajnę zalicza się do Wielkopolski północnej, bądź do Pomorza. Ta niewiadoma, co do przynależności tego obszaru, wynika z nierozstrzygniętego do niedawna wśród historyków sporu, gdzie przebiegała granica między plemionami Polan i Pomorzan? Obecnie wiadomo, że granicę tę stanowił południowy brzeg Noteci. Tym samym Krajna leżała więc po stronie pomorskiej. Krajna ma swoją kulturę i rzadko spotykaną gwarę.

W 2020 roku Powiat Pilski, razem z gminami Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie i Miasteczko Krajeńskie, Lipka i Zakrzewo, utworzyły Partnerstwo dla rozwoju Krajny.

Powiaty i gminy tworzące partnerstwo dla rozwoju Krajny, biorą udział w pilotażowym programie Centrum Wsparcia Doradczego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem programu jest podniesienie komfortu życia mieszkańców, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu Krajna.

Partnerstwo dla rozwoju Krajny znalazło się w elitarnym gronie trzydziestu ośmiu Partnerstw w całej Polsce.

„W ramach tego partnerstwa, chcemy przede wszystkim skupić się na rozwoju infrastruktury m. in.: drogowej, turystyczne i związanej z systemem ochrony zdrowia.” – Zaznaczył Eligiusz KomarowskiStarosta Pilski i Przewodniczący Rady Programowej Partnerstwo dla rozwoju Krajny. – „Znaleźliśmy się w elitarnym gronie 38 Partnerstw w całej Polsce, które otrzyma wsparcie doradcze fachowców. W Wielkopolsce razem z nami zawiązały się jedynie 3 takie Partnerstwa. Siła Partnerstwo dla rozwoju Krajny polega na tym, że możemy wspólnie pozyskać środki pomocowe, w tym fundusze Unii Europejskiej, brać także udział w specjalnie dla nas dedykowanych konkursach i zdobyć duże dotacje na realizację ważnych zadań, które poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.” – Stwierdził Eligiusz Komarowski Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski i Przewodniczący Rady Programowej Partnerstwo dla rozwoju Krajny.

Pod koniec maja 2021 roku odbył się konwent regionalny Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Programowej Partnerstwa dla rozwoju Krajny i Starosty Złotowskiego Ryszarda Goławskiego oraz burmistrzów i wójtów – członków Partnerstwa dla Rozwoju Krajny.

Podczas konwentu regionalnego ustalono, że partnerstwo dla rozwoju Krajny ma być też poszerzone o powiat złotowski.

– „Jeszcze w czerwcu 2021 r. będziemy pracować nad koncepcją projektów, oczywiście przy udziale mieszkańców. Podjęliśmy także ważną decyzję o rozszerzeniu naszego Partnerstwa o kolejny samorząd jakim jest Powiat Złotowski. Jestem pewien, że samorząd Powiatu Złotowskiego dużo wniesie do naszego Partnerstwa.” – Podkreślił Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski. – „Chcemy przystąpić razem z powiatem pilskim do pilotażowego programu na rzecz rozwoju subregionu. Myślę, że to będzie pierwsze wyzwanie, które ma pokazać nowe możliwości rozwoju Krajny. To nas bardzo interesuje.” – Zaznaczył Ryszard Goławski – Starosta Złotowski.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /SYL/ 15.06.2021