Zamrożenie pieniędzy dla Polski zaszkodzi inwestycjom ważnym dla całej UE

 

Komisja Europejska nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy, choć minęło już kilka miesięcy od złożenia dokumentu w Brukseli. Zatwierdzenie tego planu jest konieczne, by Polska otrzymała pieniądze z Funduszu Odbudowy – łącznie ok. 58.000.000.000 euro. – „Unia Europejska powinna szybko odblokować środki na projekty infrastrukturalne” – uważa Instytut Staszica. Bez tych pieniędzy, Unii Europejskiej, jako całości, trudno będzie skutecznie rozwijać nowe, kluczowe korytarze transportowe na linii Europa–Chiny czy forsować projekty ekologiczne związane z niskoemisyjnym transportem kolejowym.

 

Polska miała być jednym z największych beneficjantów budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz z Funduszu Odbudowy. Z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) do Polski miało trafić ponad 23.900.000.000 euro dotacji i ponad 34.200.000.000 euro pożyczek – łącznie 58.100.000.000 euro. Żeby wystąpić po te fundusze każdy członek Unii Europejskiej musiał przygotować swój własny Krajowy Plan Odbudowy.

 

Dokument Polskiej Rzeczpospolitej, od kilku miesięcy, oczekuje na akceptację ze strony unijnych urzędników. Oznacza to, że olbrzymie kwoty, które m. in. miałyby zasilić inwestycje infrastrukturalne, pozostają na razie pod znakiem zapytania. – „Unia Europejska może skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych tylko jako całość. Blokowanie finansowania dla Polski, stanowiącej zewnętrzną granicę Unii Europejskiej i przez którą przechodzą strategiczne szlaki komunikacyjne Wschód-Zachód oraz Północ-Południe – może znacznie osłabić pozycję Wspólnoty, na globalnych rynkach.” – Wynika ze opublikowanego stanowiska Instytutu Staszica.

 

Już teraz brak funduszy z Krajowego Planu Odbudowy odczuwają przedsiębiorstwa budowlane, zgłaszające spadek liczby i wartości ogłaszanych postępowań. Jak zauważa branża – również spółka PKP PLK musiała opóźnić plany przetargowe. Jeśli sytuacja będzie się przeciągać i pieniądze z Unii Europejskiej nie będą trafiać do Krajowego Planu Odbudowy – rynek realizacji projektów kolejowych (i nie tylko) czeka znaczące spowolnienie w najbliższych latach.” – Prorokują eksperci Instytutu.

 

Postulaty klimatyczne, w tym tworzenie konkurencyjnych warunków dla kolei w miejsce wysokoemisyjnego transportu drogowego, morskiego czy lotniczego; udrożnienie kolejowego szlaku transportowego do Azji (Chiny, Indie itd.), a także dalsza modernizacja kluczowych magistrali przeładunkowych (port Małaszewicze) – to tylko niektóre z postulatów wysuwanych przez obserwatorów i branżę.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / KAM / 29.12.2021