Powiat Pilski numer 1!

 

Powiat Pilski, po raz pierwszy w swojej historii, zajął I miejsce, w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich. Uzyskał największą liczbę punktów w historii rankingu – ponad 73.000. Tak dobrego wyniku jak do tej pory nie osiągnął nikt.

 

Grand Prix Lider Rozwoju Regionalnego dla Powiatu Pilskiego

 

Oznacza, to, że pilska jednostka samorządowa jest jest wiodąca wśród najlepszych i najbardziej rozwojowych powiatów w Polsce. Związek Powiatów Polskich przyznał Starostwu Pilskiemu prestiżowe wyróżnienia „Dobry Polski Samorząd 2021” i „Super Powiat 2021”. Od ponad 6 lat, Powiat Pilski, w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich, uzyskiwał coraz wyższe noty. Działo się tak od momentu, kiedy stanowisko Starosty Pilskiego zaczął pełnić Eligiusz Komarowski.

 

 

„Zdobycie I miejsca, w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich. jest to przede wszystkim powodem do dumy i olbrzymiej satysfakcji. Ten sukces był możliwy dzięki zaangażowaniu osób, z którymi na co dzień współpracuję w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta pilski. – „Nagroda Związku Powiatów Polskich to, w moim przekonaniu, również wyraz szacunku dla moim współpracowników, a przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców gmin powiatu pilskiego, ponieważ na wysoką ocenę naszych działań miały wpływy również inicjatywy realizowane wspólnie z mieszkańcami, z instytucjami wspierającymi Powiat, organizacjami, stowarzyszeniami, czy też z włodarzami gmin tworzących Powiat Pilski. Dziękuję również parlamentarzystom i Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego za współpracę.” – Komentuje Eligiusz Komarowski – Starosta pilski.

 

Powiat Pilski będzie się rozwijać!

 

Niezależni eksperci Związek Powiatów Polskich oceniają działania samorządów według 65 kryteriów, zgrupowanych aż w 10. grupach tematycznych. Powiat Pilski spełnił aż 63. Eksperci bardzo wysoko ocenili działania inwestycyjne i prorozwojowe Starostwa Pilskiego. Na zwycięstwo Powiatu Pilskiego, w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich, wpływ miało wiele działań, które udało się zrealizować w 2021 roku, m. in. nowe inwestycje w oświacie, ochronie zdrowia, podnoszenie jakości obsługi mieszkańców oraz wsparcie inicjatyw w zakresie sportu, kultury i przedsiębiorczości.

 

„Do prestiżowego Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich zgłosiliśmy blisko 60 różnych projektów, zarówno inwestycyjnych jak i o charakterze prospołecznym – jak dodatkowe zajęcia w szkołach, jak i kursy i szkolenia dla nauczycieli.” – Wylicza Karolina Szambelańczyk – dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile. – „To także wsparcie seniorów, osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz wsparcie przedsiębiorców z powiatu pilskiego,  w promocji ich przedsiębiorstw za granicą. Najważniejsze jest to, że wszystkie te inicjatywy są odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców.” – Wyjaśnia Karolina Szambelańczyk – dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2021 r. Powiat Pilski zakończył dwie bardzo ważne inwestycje – budowę Powiatowej Hali Sportowej przy ul. Wincentego Pola w Pile, której wartość przekroczyła 17.000.000 zł, w tym ponad 10.000.000 zł pochodziło ze środków zewnętrznych oraz modernizację budynku dawnego kina „Iskra” w Pile, która kosztowała ponad 5.000.000 zł, w tym 85 procent pozyskano ze środków Unii Europejskiej.

 

Rekordowe dotacje powiatu pilskiego w inwestycje w pilskim szpitalu

 

Wsparcie udzielone pilskim przedsiębiorstwom, na promocję za granicą, było realizowane w ramach dwóch projektów Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego, o łącznej wartości 2.700.000 zł (w 90 procentach to pieniądze uzyskanie z funduszy Unii Europejskiej).

 

Ważne dokonania udało się także władzom Powiatu Pilskiego zrealizować w obszarze ochrony zdrowia: w tym dalszą modernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile, w którym w ubiegłym roku oddano do użytku kolejny zmodernizowany oddział – Odział Chemioterapii. Działania te były możliwie dzięki wsparciu radnych Rady Powiatu w Pile, którzy przekazywali fundusze na zaplanowane przez Zarząd Powiatu działania.

 

„Często spotykamy się z mieszkańcami Powiatu Pilskiego i na bieżąco pracujemy nad dobrymi rozwiązaniami, przeznaczając fundusze na wiele inwestycji, ważnych dla nich i rozwoju naszego regionu.” – Wyjaśnia Kazimierz Wasiak – Przewodniczący Rady Powiatu w Pile. – Gratuluję Zarządowi Starostwa Pilskiego. Niecałe 4 lata temu jako Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile, które reprezentuje Pan Starosta i łącznie 11 radnych w Radzie Powiatu zawiązaliśmy koalicję z radnymi Prawa i Sprawiedliwości i wybraliśmy obecny zarząd, który realizuje tak ważne inicjatywy dla wszystkich mieszkańców powiatu. Ta ciężka praca zasługuje na uznanie.” – Komentuje Krzysztof Pabich – radny Rady Powiatu w Pile.  

 

Lepsza Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica

 

Jednym z priorytetowych działań władz Powiatu Pilskiego jest także edukacja młodzieży. – „Szkoły, prowadzone przez Starostwo Pilskie, od wielu lat, inwestują w modernizację bazy dydaktycznej jak i w rozwój nowych kierunków kształcenia.” – Opowiada mówi Daria Szostak – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pile. mówi Daria Szostak – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pile. – „W naszej szkole wyposażyliśmy wiele pracowni w sprzęt komputerowy, w drukarki 3d, spawarki światłowodowe, które pozwolą naszym uczniom zdobyć, oczekiwane na rynku pracy, umiejętności i znaleźć atrakcyjne zajęcie, po zakończeniu edukacji.” – Wyjaśnia Daria Szostak – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

 

Ważnym kryterium, dzięki któremu Powiat Pilski został liderem wśród najlepszych i najbardziej rozwojowych powiatów w Polsce były działania proekologiczne: budowanie ścieżek tematycznych o ochronie środowiska (nowa ścieżka przy Starostwie Powiatowym), utworzenie „zielonych pracowni” w szkołach, wyposażonych także w sprzęt laboratoryjny. Ważnym kryterium było również stałe podnoszenie jakości obsługi mieszkańców: cyfryzacja usług dla mieszkańców, informatyzacja Urzędu Starostwa oraz zwiększenie punktów obsługi mieszkańców. W 2021 r. otworzono np. nowy punkt Wydziału Komunikacji przy al. Poznańskiej w Pile, co znaczenie ułatwia mieszkańców załatwienie spraw związanych z rejestracją samochodów i wyrobieniem niezbędnych dokumentów.

 

 

Działaniom władz Powiatu Pilskiego przyświeca ważny cel, jakim jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego samorząd wspiera między innymi organizacje pozarządowe, kluby sportowe. Dba również o integrację lokalnej społeczności, organizując wydarzenia sportowe, pikniki i koncerty.

 

Partnerstwo dla rozwoju Krajny zyskuje na popularności

 

„Warto zaznaczyć również, że 10 procent działań branych pod uwagę, w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich, dotyczyło działań, których inicjatorem były różne stowarzyszenia i organizacje oraz włodarze gmin, którym również należą się podziękowania, w tym włodarzowi Piły, gdzie funkcjonuje podstrefa ekonomiczna, także uwzględniona w rankingu Związku Powiatów Polskich. – Uważa Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

 

Władze Powiatu Pilskiego utrzymują tempo. Niebawem rozpoczną się nowe, ważne dla mieszkańców inwestycje. W Pile powstanie Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Wartość projektu to 7.200.000 zł, dofinansowanie – ponad 6.800.000 mln zł. W czterech szkołach: w Zespole Szkół Gastronomicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Budowlanych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile nowocześnie wyposażonych zostanie łącznie 14 pracowni dydaktycznych. Wartość tego projektu to ponad 1.400.000 zł, a zdobyte dofinansowanie – ponad 1.300.000 zł.

 

Czar powiatu Pilskiego

 

Powiat pilski powstał w 1999 roku, w wyniku reformy administracyjnej, wcześniej część obszaru była województwem pilskim. Położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Mieszka w nim ok. 135.928 osób. Zajmuje powierzchnię 1.268 km2. Należy do niego 9 gmin: jedna miejska – Piła, 5 miejsko-wiejskich: Kaczory, Łobżenica, Ujście, Wyrzysk i Wysoka oraz 3 wiejskie: Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie i Szydłowo. W powiecie funkcjonuje największa szkoła w północnej Wielkopolsce – Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile. Znajduje się też tutaj Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica, zapewniający leczenie na najwyższym poziomie. Powiat Pilski charakteryzuje się wspaniałymi warunkami turystycznymi oraz malowniczymi terenami rekreacyjnymi. Powiatem partnerskim jest Schwalm-Eder (niem. Schwalm-Eder-Kreis) – powiat w Republice Federalnej Niemiec, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Kassel.

 

Agencja Informacyjna

 

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / DEC/ 15.02.2022